Přesun do nového života tady a teď

datum 7. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Zrušte své smlouvy s Temnotou a žijte život ze svého srdce. Jste na to připraveni? Je to jen na vás, zda se vám chce do první vlny osvobozujícího očištění. Nyní je čas na propuštění. Jak? To se dozvíte v článku.

Doba čtení 12 min.

Cesty k sobě


Tento článek je pro ty, kteří jsou připraveni uvěřit a propustit karmu a smlouvy, které uzavřeli před příchodem na Zem. A tyto smlouvy jsme museli podepsat všichni. Prožila jsem na vlastní "kůži" tento proces, nebo chcete-li jeden úhel pohledu a nyní vám prostřednictvím tohoto článku zprostředkuji mou cestu k vysvobození.

Zdroj: Mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Tento článek je pro každého a zároveň pro ty z nás, kteří přijali vědomí toho, že nejdůležitější je bytí ze srdce a, že si zasloužíme to nejlepší pro nás samotné a tím pádem i pro celek. Vědomí toho, že jsme lidské bytosti, které jsou zde na Zemi součástí přechodu do nového způsobu bytí a tvoří nový láskyplný život na Zemi.

Toto propuštění slouží v současné době hlavně těm z nás, kteří buď ucítí, že toto téma se jich bytostně dotýká a požádají o propuštění všech smluv, které uzavřeli s tzv. temnotou a také těch, kteří na sobě pracovali, pracují, čistí a dělají změny, ale některé věci jim propustit zkrátka nejdou a není v jejich silách, tak učinit. Prostě to nejde!

Nejdříve příběh

Na tuhle chvíli jsem byla připravována dlouho dopředu, ale to si uvědomíte až zpětně. Poslední dobou ale energie okolo mě houstly a znamení, synchronicita, která mě obklopovala již nešla přehlédnout. Zvláštní světelné i energetické útvary, časy jako 12:12, 14:14, 19:19, 17:17 kdykoliv se podívám na hodiny, Slunce, které mi prostřednictvím svých paprsků posílalo různá znamení a měnilo vnitřní nastavení mého těla (skrz buňky), ale také situace, kdy jste na nějakém místě v ten čas, kdy je tam někdo jiný, na koho jste právě mysleli, nebo kdy něco domluvíte a ono se to u děje jinak a jindy, a kdy vnímáte, že tohle neřídíte vy sami, ale někdo nad vámi.

Poté stoupaly synchronicity setkávání, únava střídala aktivitu s načasováním přesně tak, aby došlo k situacím, které jste nemohli předvídat, ani ovlivnit.

A pak přes práci na sobě, ale i v rámci kolektivního vědomí a obrovských změn během posledních tří měsíců, kdy změny se děly rychlostí světla, pak přišel den, kdy jsem měla obdržet obrovský dar, dar poznání úhlu pohledu fungování na naší planetě a možnost rozpouštění smluv, nejen mých, ale i všech z nás, kteří jsou na to připraveni. Rozpuštění smluv bránících jít do své plné sebehodnoty a vědomí toho, kdo doopravdy jsem.

Jela jsem na víkend ke kamarádce, která bydlí v Táboře. Už předtím se mi zjevovaly energie Jana Husa a články o něm mě obklopovaly snad všude. Téma jako pravda, sebehodnota a bezpodmínečná láska se mi zrcadlily a já přemýšlela o významu Husova odkazu, pravdě a sebehodnotě.

Tohle téma mě obklopovalo i cestou do Tábora. Musím předeslat, že cesta, kterou jsem jela nesčetněkrát, mi místo jedné hodiny, trvala tři a já nebyla schopná do Tábora dojet. Všude zátarasy, práce na silnici, které nebyly ohlášeny, a nakonec bloudění v Táboře, kdy jsem u kamarádky nejen již byla, ale Tábor jsem znala již předtím a kdy jsem nyní nebyla schopná si vzpomenout na nic. Nakonec jsme se setkaly a začal proces, který jsme ani jedna z nás neřídily, ale jen jej nechaly proudit.

Kamarádka měla neodbytný pocit, že mě musí druhý den vzít na Kozí Hrádek, kde k mému překvapení kázal Jan Hus, a kde pobýval nějaký čas po vyhnanství z Prahy. Že mě to ve skutečnosti nepřekvapilo, je snad jasné. Také mi sdělila, že se nedostaneme asi dovnitř, neboť je po sezóně. Z celého deštivého období byl právě ten den, kdy jsme šly spolu na Kozí Hrádek slunečný, místo hrádku bylo otevřené, neboť je prý dnes poslední rozloučení se sezónou, jak nám sdělila průvodkyně a na hrádku dokonce hrála hudební skupina staré historické písně ze středověku. Že se nedivím je snad jasné - já už se nedivím ničemu😊.

Vstup na hrádek, kterému předcházely den předtím příběhy z minulosti a karmické příběhy navazující na to, co se dělo v mém životě nyní, zde byly procítěny, a nic jsem neřešila, jen nasávala atmosféru a nechala vše plynout a přijímat. K mému údivu se pak na fotografiích, které jsem si doma prohlížela, vyskytovaly po celou dobu naší cesty světelné obrazce. Vnímala jsem je jako kódy (informace) a čišela z nich energie síly a podpory.

Cítila jsem, že tato energie mě obklopuje již delší dobu a energie, které tito duchovní strážci vysílají, odpovídají tomu, jak jsem se cítila příjemně a naplněně ve dny, kdy mě tyto energie obklopovaly. I když jsem se tomuto světu fantastických bytostí a dimenzí záměrně chtěla vyhnout a soustředila se na svět tzv. reálný, nebylo možné tomu uniknout a já měla pocítit a plně uvěřit v něco vyššího, co nás obklopuje a řídí.

Snažím se duchovní vývoj stavět na hmotě, na reálných základech, ale v určité fázi není možné se něčemu vyššímu, něčemu mimozemskému vyhnout a naše limity a omezení musí stranou. Tím padá veškerá snaha a kontrola, a lidská bytost se otevírá všemu, co přichází. Již nic netvoří sama, ale je vedena intuicí (srdcem).

Nebudu popisovat celý proces, neboť by stejně nikdo neuvěřil😊. To, co jsme tento víkend s kamarádkou zažily, si budeme pamatovat a energie, příběhy, a hlavně pocity vděčnosti a pokory si poneseme ve svých srdcích navždy.

Téma sebehodnota nás provázelo celý pobyt v Táboře, a tak nás toto téma dovedlo večer k "postavení" konstelace, kdy jsme chtěly poznat pravdu o sebehodnotě, co ve skutečnosti je ta sebehodnota a jak se jí naplnit a přijmout. A v tu chvíli se nám pod vyšším vedením otevřel příběh nad příběhy.

Pokračuje příběh vysvobození

Otevřelo se nám vědění a zážitek (jedna z možných realit), kdy nás najednou obklopily energie Arkturiánů, nanebevzatých mistrů, Ješuy, Máří Magdaleny, draků i všech našich andělských pomocníků a rodových předků, a všichni byli přítomni procesu, který se najednou před námi udál.

Kamarádka najednou věděla, že přišla příležitost vydat smlouvy, které máme. O smlouvách jsme předtím netušily, ale nyní tu byly. A najednou se otevřela skutečnost toho, za jakých podmínek vstupujeme všichni na Zem. Jak naše rozhodnutí vstoupit na Zem také ale znamená, zapomenout kdo jsme a podepsat smlouvu s "temnotou", kdy odevzdáme část své síly (hodnotu sebe sama) někomu jinému, kdy poneseme "karmu", kterou musíme nejdříve splatit, než budeme moci jít do vysvobození a do své pravé síly a sebehodnoty.

Smlouvy, které jsem uviděla, se dotýkaly každého z nás. Jedno ze silných témat byly smlouvy mezi matkami a jejich syny. Synové, jež nemohou jít do své sebehodnoty a tím pádem do plné síly, neboť ji odevzdali svým maminkám. Dcery, které mají smlouvy se svými otci. Ženy, které nemohou mít vlastní rodiny, neboť musí dávat svou sílu jiným ženám a jejich rodinám. Smlouvy se systémem, který má náš hlas, naše peníze, naši svobodu. Smlouvy napříč rody, které drží naši sebehodnotu a sebelásku pod těmito úpisy a sliby, a bez jejich zrušení není možné se posunout do svého srdce a plného žití svých vlastních tvůrčích životů.

Tyto témata budou ještě postupně odkrývány, ale již je jasné, že tím, co bylo uviděno, je to i propouštěno a léčeno na mnoha úrovních. Dostali jsme obrovský dar, a tento dar máme nyní možnost rozvíjet.

Že svou sebehodnotu a rozpomenutí se, kdo doopravdy jsme, odevzdáváme všichni při příchodu na Zem. A nyní se energie Země natolik změnily a uvolnily, že nejen, že karma skončila, ale my máme možnost rozvázat smlouvu s temnotou (se systémem), jít do své plné síly a rozpomenout se, kdo doopravdy jsme a žít svůj naplněný potenciál a tvořit, tvořit a tvořit nový svět.

Že temnota není nic zlého, že to my sami jsme vytvořili tzv. temnotu, aby Zdroj (Bůh) poznal opak sebe sama, pravý opak čisté božské lásky, a že tedy temnota vznikla z lásky a do lásky se opět navrátí. Že není, čeho se bát, neboť my jsme vším a zároveň ničím, že my jsme ti, kdo stvořili tento proces, tuto hru a nyní hra pokračuje a vstupuje do své nové etapy. Kruh se uzavírá a zároveň se tím přesouvá na jinou úroveň.

Stála jsem najednou v domnělém pekle (znala jsem ho, byla jsem zde již mnohokrát, když jsem přijímala všechny své části) a přede mnou se zjevili dva obrovští temní démoni, střežící "Pandořinu skříňku", jaké bylo mé překvapení, že skříňka není legendou, ale že v této realitě  existuje. Najednou jsem pochopila, že skříňka je obdařena legendou, která má vyvolat strach do ní nahlédnout, že celá legenda je obráceně, že v této skříňce jsou naopak všechny ty smlouvy, které nás odváději od naší skutečné prapodstaty a nyní je možné smlouvy vyzvednout a zrušit. A tím dojít vysvobození.

Nejdříve jsem chtěla zrušit smlouvy všech, ale to mi nebylo umožněno. Bylo to opět ego, touha pomoci (po-moci), které chtělo zachraňovat svět:) Byla to zkouška, zda to zvládnu, zda mám přijat strach na všech úrovních a já mohla nakonec vyzvednout smlouvy "jen" kamarádky a mé. V tu chvíli do mě vstoupila obrovská vnitřní síla ve své jemnosti, prapodstata toho, kdo ve skutečnosti jsme.

V této realitě jsem nebyla "jen" Terezou Svobodovou, ale i Mahulen Kisir Salandera, která mluví rázným a silným hlasem, která ví, co má říkat, a která vyzvedává smlouvy. Ve chvíli, kdy mi přišla myšlenka, jak je ale zruším, se objevil Archanděl Michael se svým zlatým zářivým mečem. Okamžitě jsem věděla, že on smlouvy přetne a zruší. Žádost jsem ihned vyslovila a Michael tak učinil. Pak došlo k ukončení procesu a k obrovské úlevě a vysvobození, které jsme cítily obě. Samotný proces netrval dlouho, dlouho vždy trvá příprava.

Když jsme pak seděly venku na dvoře a nechávaly celý proces projít tělem a uvolnit, všimla jsem si na popelnici čísla 144, kamarádka bydlí totiž v době s tímto číslem. To prostě nevymyslíš. Opravdu Vesmír má smysl pro humor a zároveň nám neustále připomíná, že jsme vedeni pro naše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných.

Vím, že se nyní mohou smlouvy propouštět, že každý z nás je nyní tohoto procesu schopen. Nechávám se nyní vést a věřím v dokonalost vesmíru a jeho moudrost, neboť tohle by nikdo nevymyslel.

Nyní lze smlouvy zrušit

Byla jsem celou dobu vedena k tomuto kroku, k tomuto procesu, který mě vrátil mou plnou sebehodnotu, ale zároveň mě poslal zpět na Zem.

Nejdříve jsem si myslela, že je to nová služba, kterou mám vykonávat pro celek, ale to bylo jen ego, které najelo ještě na program pomoci (po moci) ostatním. Došlo mi, že tu moc zrušit smlouvy musíme my sami v sobě. Že stačí rozhodnutí a nechat božské vedení, ať nám ukáže cestu. Proces sám je jednoduchý, nehledejme v něm složitosti, otevřeme se mu.

Další dny jsem byla ve svém středu - klidná a naplněná, ale také hodně unavená a dva dny jsem dokonce měla teplotu, bylo mi na zvracení a bolely mě klouby i žíly a hlava. Prostě se ještě uvolňovalo, dolaďovalo a dočišťovalo vše, co už nebylo nutné nést. Ego se ještě chvíli pokoušelo o pozornost.

Pokud cítíte, že je to i vaše téma, že potřebujete propustit smlouvy a posunout se dál, stát se sami sebou, stát ve své síle,  propusťte je tady a teď.

Nyní je tu první vlna rozpouštění, a kdo v této vlně bude - je čistě na nás. Na těch z nás, kteří uslyšíme volání a řekneme vědomý souhlas svým jménem s tím, že chceme zrušit své smlouvy napříč všemi věky a životy tady a teď.

Můžete si to i napsat na papír, procítit a pak spálit, nebo odevzdat řece a poslat tzv. po vodě. Každý máme svůj rituál a proces. Nic není špatně ani dobře. Život potřebuje jen váš vědomý souhlas se zrušením.

Otevírá se tu nyní nová cesta a já už nyní vím, že je potřeba uvolnit limity mysli, toho, co jsme doposud znali, neboť tohle jde za hranice našeho dosavadního chápaní a bytí. Vstoupili jsme do nového věku tvoření a stáváme se spolutvůrci nového světa. Vracíme se do své sebehodnoty a bereme si zpět svou moc.

S láskou, úctou a sebehodnotu, Tereza Mahulen Kisir Salandera

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico