Přerod Matky Země a návrat prapůvodních předků rodiny modrého paprsku

views 3 039 datum 14. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Proč jsme zde? Co je náš společný úkol jako lidstva? Věnujte pár minut čtení těchto řádků a rozpomeňte se na naše propojení s Gaiou. Vyslyšme její žádost o pomoc a vědomě se spojme k jejímu/našemu prospěchu.

Doba čtení 5 min.

Cesty k sobě


Přijala: Anthea Réa / 12. 5. 2020

Milovaní Tvůrci. Na planetě Zemi se v této době se dějí požehnané změny. Nyní, když je stále běžný provoz zaběhnutého zotročujícího systému na Zemi pozastavený, Matka Gaia odpočívá a rodí se do zcela nové vibrační úrovně sebe samé.

Nadechuje se a přijímá energii ke své revitalizaci, vzestupu a ukotvení vysokých vibrací Zdroje, proudících do ní skrze hlavní portály jejích Galaktických Rodičů z Modrého paprsku, ALCYONU a SÍRIA. Rodina Modrého paprsku je Vaší skutečnou, prapůvodní Rodinou Světla, otisknutou ve Vaší DNA.

JE TO TA STEJNÁ RODINA BYTOSTÍ, KTERÁ SEM KDYSI DÁVNO, PO STVOŘENÍ ZEMĚ, SESTOUPILA, ABY NAUČILA PRVNÍ LIDSKÉ RASY UMĚNÍ OVLÁDAT ELEMENTY V SOULADU S BOŽSKÝM VĚDOMÍM. JSOU TO TY SAMÉ BYTOSTI, KTERÉ ZDE ZANECHALY PRVOTNÍ PÍSMO, UMĚNÍ A POLOŽILY ZÁKLAD PRO HOSPODÁŘSTVÍ A EKONOMIKU (TEHDY SMĚNNÝ OBCHOD).

Jejich moudrost a láska vyzařovala z očí každého původního obyvatele Země. Ze srdce kmenů, které věděly, kým jsou a proč tu jsou. Znaly svůj původ a moc dobře věděly, že jejich posláním je uchovávat v živosti tradice Božské Rodiny a rozvíjet je v nižší dimenzi na Matce Zemi.

Zdroj: https://www.facebook.com/VeSvetleVedomi/posts

Rodina Modrého Paprsku neměla po tisíciletí tak snadný přístup do vašich srdcí a myslí. Astrální smog, vytvořený lidstvem okolo mřížek Gaii, jim znemožnil navštěvovat Vás v hojné míře. Donedávna zde byli pouze jedinci, kteří s nimi byli v přímém spojení. Dnes jsou to již tisíce probouzejících se lidí, kteří začínají vnímat moudrost a sílu svého prapůvodu.

O to více tato vlna zesiluje tím, že díky tzv. celosvětové karanténě, jež byla spuštěna skrze časovou kapsli Galaktickou Radou (jak jsme se o tom zmínili již dříve), se rozpustily ony smogové vrstvy kolem mřížek Gaii. Její aura se opět rozzářila svou magnetickou silou.

ČAKRY MATKY ZEMĚ SE MASIVNĚ ČISTÍ A NAVYŠUJÍ SVÉ VIBRACE, STEJNĚ TAK JAKO JEJÍ ŽÍLY, ŽIVOTODÁRNÉ DRÁHY JEJÍHO TĚLA – LEY LINES, JEŽ JSOU PROTKANÉ MNOHÝMI PORTÁLY, VORTEXY A KLÍČOVÝMI ČAKROVÝMI BODY NAPŘÍČ GAIOU.

Dnes k Vám promlouváme, abychom vám připomněli, že Matka Země je autonomní, silná a soběstačná bytost na úrovni svého Vědomí-Ducha. Avšak na úrovni těla, je jen a pouze projekčním plátnem vašeho vlastního energetického systému, jakožto jednotlivců, i celé společnosti.

ONA JE ČISTÉ PLÁTNO. VY JSTE TĚMI BARVAMI, KTERÉ DO NÍ VNÁŠÍTE. TAK, JAK SE MĚNÍ ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM VÁS SAMÝCH, MĚNÍ SE I ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM MATKY ZEMĚ.

Nic není stálé, vše je v pohybu, rozšiřuje se, vzestupuje do nové kvality svého Božského potenciálu. Proto nelze napevno určit, jaká silová místa Země odpovídají těm kterým čakrám: postupně putují napříč jednotlivými státy po dosažení určitých velkých cyklů Země. Tak, jak se otáčí Země kolem své osy, přelévají se mezi sebou také energetické víry Země.

Jsme zde, abyste s námi procítili, že jste již připraveni vzdát se starého způsobu nahlížení na Zemi, starého způsobu prožívání vztahu k Ní. Ten starý způsob je založen na hodnocení, kritice a argumentačních soubojích, komentujících stav soudobé společnosti.

V této energetické transmisi Vám dáváme procítit, jak tímto Matka Země strádá, jak je jí ubírána energie, tolik potřebná pro její i vaší revitalizaci a pro úspěšné ukotvení energií vzestupu.

Žádáme Vás: rozpomeňte se na to, co je to vlastně planeta Země? Proč jste zde? Čeho zde chcete docílit? Jak je možné žít v souladu se Zemí a přispět k navrácení rovnováhy do celé společnosti? Tou odpověďí je Boží hlas uvnitř vás. Pozorně naslouchejte.

V šumění listů ve větvích, v hřejivých paprscích slunce, v zurčení potoka: skrze všechny elementy k vám promlouvají předkové vaší prapůvodní světelné linie modrého paprsku. vedou vás do stavu vnitřního ticha, prázdnoty, nicoty naplněné božským pokojem, láskou a mírem. to ticho je těhotné odpověďmi. naslouchejte.

Už není čas žít si své domnělé malé lidské životy tak, jako doposud. Jste zváni žít své Boholidství na Zemi. Ztělesnit své Božské dědictví Rodiny Světla, a tím se přerodit společně se Zemí do zcela nového světa.

NESTANE SE TO AKTIVISMEM A EKOLOGICKÝMI AKTIVITAMI, VYCHÁZEJÍ-LI Z BODU VNITŘNÍHO MOCENSKÉHO SOUBOJE A PASIVNÍ AGRESE. STANE SE TO VE STAVU SLASTNÉHO, TICHÉHO MÍRU. VE STAVU MEZI BDĚNÍM A SNĚNÍM, KDY SE ODDÁVÁTE SVÉ VIZI NOVÉHO SVĚTA.

CÍTÍTE, JAK MATKA ZEMĚ OŽÍVÁ? KOLIK ENERGIE GENERUJÍ VORTEXY PO CELÉM JEJÍM TĚLE, KDYŽ NAMÍSTO KRITICKÉ HODNOTÍCÍ MYSLI VYSÍLÁTE SVÉ VIZE, PRAMENÍCÍ ZE SRDCE?

Prosíme, nepodceňujte sílu tzv. ,,DENNÍHO SNĚNÍ“: to je přesně ten způsob, jakým byl stvořen celý vesmír, země, i vy sami. to znamená, že vy sami také máte tu moc změnit tímto způsobem celou společnost.

Je však potřeba přiznat si, že máte svůj velký podíl na tom, jak vypadá celospolečenská situace a vládnoucí systém na planetě. Zaměřte svou pozornost na hlavní státy Země, na hlavní čakry planety. Co se na nich odehrává? Jak v té které zemi vypadá ekonomika, kultura, hospodářství, celková státní správa, povaha a mentalita zdejších lidí? Co to vypovídá o vás samých, jako jednotlivcích, a jako celku?

Drazí, ztráty energie, které jste utrpěli kolektivním zvykem STĚŽOVAT SI na stav věcí, přesáhly únosnou mez. Chcete-li, aby Vás matka Země mohla plně podpořit a postavit se za Vás v procesu svržení nefunkčního systému vlády, pak se musíte postavit Vy za ni a uvědomit si, co do jejích čaker a do její Akáši (fascie jejího těla – ley lines) vnášíte za mentální a emoční energii na denní bázi. Je na čase vstoupit do další fáze bdělého vědomého tvoření.

Zaměřte na chvíli svou pozornost-energii na srdce pupku Země – na její solar plexus, jež se momentálně rozléhá ve střední a jihozápadní Americe. Zde leží na povrchu zemské mřížky kořenové záznamy zneužití moci a jednání z úrovně skryté agrese a chladné logiky odpojené od srdce.

Tato oblast se nyní masivně čistí a znovuzrozuje. Nevada, Utah, Arkansas, Arizona, Texas – to vše jsou místa, která se nyní jako plíce Země nově nadechují a rozpouštějí staré záznamy zneužití moci.

POSVÁTNÁ HORA MT. SHASTA JE V TUTO CHVÍLI SILNÝM PŘIJÍMAČEM KOSMICKÉ LÁSKY A SVĚTELNÝCH KÓDŮ PRAPŮVODNÍ RODINY MODRÉHO PAPRSKU, JEŽ SE ROZLÉVÁ LEY-LINIEMI ZEMĚ A OŽIVUJE V NICH SEMÍNKA PRADÁVNÉ MOUDROSTI PŘEDKŮ Z HVĚZD, JEŽ ZDE BYLA KDYSI DÁVNO ZASETA. NYNÍ JE ČAS SE S TĚMITO SEMÍNKY VAŠEHO PŮVODU PLNĚ SPOJIT A ČERPAT Z NICH JEJICH SÍLU A POZNÁNÍ Z HLOUBKY VAŠICH SRDCÍ, VAŠÍ DNA.

Slyšte bubnování srdce Matky Země, bubnování Předků z Hvězd, jež volají, ať povstanete ve své síle, pokoře, moudrosti a jasném zření věcí takových, jaké jsou.

Duch Navajů a dalších kmenů, napojených na prapůvodní moudrost Rodiny Světla, se právě probouzí v těchto místech solar plexu Země, aby znovu nastolil rovnováhu a připomněl vám, co to znamená tvořit ze svého středu, z úrovně vědomí ,,já jsem“ a z úrovně vědomí propojení s liniemi předků.

Nechte rozlít modro-zlaté světlo jejich poselství skrze Slunce Matky Země do všech částí Jejího těla: do jejího srdce, do mozku, do její pánve… Nechte jím vyživit všechna její energetická centra, jež jsou odrazem vašich vlastních center.

Sněte vědomě o novém světě, jež nemá žádná omezení, války, restrikce, jakékoli formy nesvobody. Ta nesvoboda je jen a pouze uvnitř vás samých. Vibrace strachu je pak vyzářená do formování vašich vlád a společenských struktur. Nahrazujte den za dnem strach láskou, přetavte ho ve světle svého hlubokého přijetí.

KÉŽ SE VAŠE VĚDOMÉ MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ PROMÍTNE DO MATKY ZEMĚ. KÉŽ VAŠE VITÁLNÍ ENERGIE TOUTO JEDNODUCHOU ZMĚNOU ZESÍLÍ NATOLIK, ŽE UŽ NEBUDE MOŽNÉ PODLEHNOUT STARÝM VZORCŮM A KOLEKTIVNÍM STRACHŮM MINULOSTI.

Jste v tom spolu s Matkou Gaiou, a jste zváni k přímému propojení s ní, jakožto s odrazem sebe sama, ve všech aspektech a podobách. Otevřete se těm nepříjemným aspektům, aby mohly být s láskou propuštěny a nahrazeny novou živoucí vizí Nebe na Zemi.

Ve Věčné Lásce a Radosti ze Znovupropojení,
💙✨ Vaši Rodiče z Hvězd✨💙

Anthea Réa

www.anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021