Když uděláme něco, co není v souladu s námi, cítíme se dlužni nebo naopak, že nám někdo jiný dluží. Tato nerovnováha se projeví, ať už u toho samého člověka nebo u někoho jiného. Mnohdy si nebudeme uvědomovat, že danou konkrétní situací jen vyrovnáváme nerovnováhu.

Když děláme něco, co není v souladu s námi, nikomu tím stejně nepomůžeme, byť se nám to tak může zdát. Proč? Čím více jsme v nějaké činnosti, rozhodnutí či reakci my, tím větší porce lásky je v ní obsažena.

Vysvětlím to na příkladu. Každý rok na narozeniny zveme svoji rozvětvenou rodinu. Tento rok se nám však do příprav tak velké oslavy nechce nebo na to nemáme čas. Máme jako vždy možnost volby. Oslavu uspořádat nebo ne.

V hlavě se nám budou honit různé myšlenky. Budeme se zmítat například mezi tím, co by tomu kdo řekl, komu by to bylo líto, a mezi naší nechutí to pořádat.

Rozhodneme-li se jít proti sobě a oslavu pořádat, budeme cítit, že jsme dali příliš mnoho. Tento přeplatek si však stejně vezmeme zpět. Na oslavě budeme protivní nebo to v průběhu přípravy slízne náš partner nebo děti. Tímto nebo něčím zcela jiným si vezmeme zpět to, co jsme dali navíc. Tato nerovnováha se srovná, a my se tak už nebudeme cítit využiti.

To samé však platí i obráceně. A tak může vniknout i situace, kdy cítíme, že jsme dali méně a máme pocit, že dlužíme. Třeba když nedáme drobné žebrajícímu, když jsme bezdůvodně nepříjemní v telefonu, když nepustíme sednout starší.

Tento dluh se pak snažíme ze sebe často nevědomě setřást. A tak někoho obdarujeme drobností, úsměvem nebo i odvedenou prací navíc. Toto činíme, i když bychom to za normálních okolností neudělali. Proč? Nevědomě se snažíme vyrovnat dluh a dospět k rovnováze.

Když budete dělat to, co cítíte, co skutečně chcete vy, uvnitř vás bude v té chvíli klid a harmonie. Nebudete mít posléze ani výčitky ani pocit, že vás někdo využívá. V tom momentě budete zcela u sebe, a budete tak ztělesněním maximální lásky, kterou jste schopni dát. A ta energie bude v té činnosti, rozhodnutí či reakci, která bude takto v souladu s vámi. To je ta síla, která skutečně pomáhá.

Zdroj: https://www.jinypristup.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png