Přehled „Stavu Země a lidstva“

datum 17. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Milovaní mistři, dovolte nám poskytnout vám stručný přehled týkající se „současného stavu lidstva a Země“ z naší perspektivy. Představte si, že se díváte na svou planetu s našimi vizuálními schopnostmi z jednoho ze Světelných měst vysoko nad Zemí. Vidíme největší i nejmenší pevné životní formy a struktury, ale také vidíme a vnímáme vibrační vzorce a barvy vyzařované od každého živého i neživého objektu na Zemi. Neustále pozorujeme a sledujeme měnící se vzorce v Zemi, oceánech, atmosféře a v aurickém poli Země, stejně jako aktivity vašeho Slunce a Prvků přírody. Vidíme oblasti, jak velké tak malé, které začínají vyzařovat jasnější a harmoničtější barvy a vibrace Archetypálních rovin Vědomí Páté dimenze a nového Božského plánu pro Věk Vodnáře. Jsou to místa, která začínají pevně ukotvovat zářivé dary Lásky / Světla z Nebeských měst Světla a nakonec budou Svatými městy budoucnosti.

Když se sejdete se svou rodinou Duše z běžného důvodu, abyste znovu posílili svůj závazek naplnit své Andělské poslání, sledujeme, jak vytryskne nádherný sloup Světla a naplní vaši skupinovou Pyramidu Světla a vaše osobní pyramidy, a pak se spojí se Světelným městem, které je u vás nejblíže. Kdybyste jen viděli velkolepé geometrické vzorce Světla, které začínají plynout do vašich osobních pyramid Světla, když aktivujete proces ukotvování tohoto velkolepého daru v sobě, a zbytek světla plyne dolů do jádra Země, a pak ven z Centra Sluneční moci (předního i zadního), kdy malé množství bohatých ovlivní přinese prospěch velkému množství chudých. Tento vzácný příliv energie vytváří kolem vás svatý prostor a postupně vyzařuje ve větších a větších soustředných kruzích, a nakonec se spojuje s kompatibilní energií ostatních Nositelů Světla.

Temnota a země stínů začínají více vyčnívat a začínají být zřetelnější, jak Lehkost a Světlo Ducha začínají vytvářet větší a větší kapsy vibračních vzorců. Vidíme,jak chaotické vířivé proudy energie naplněné nenávistí vytvářejí víry smrti a ničení. Temnota, nedostatek hlavní dávky Světla Ducha, vytváří a vyzařuje bolest, strach a zkázu, stejně jako Adamantinové částice Světla, aktivované milujícím záměrem, vysílají vibrační vzorce radosti, míru, hojnosti a harmonických vzájemných akcí.

Na Zemi se v této době bájné změny odehrává velké drama, a vy si musíte pamatovat, že jak nevinní, tak ne tak nevinní na vyšší úrovni vědomé pozornosti souhlasili, že se budou účastnit chaotické bitvy vývoje a přeměny. Součástí vaší základní lidské povahy je odporovat změně a bát se neznámého, dokud se neocitnete dobře, vhodně, na své cestě za tím, abyste se stali o-Svíce/Světlo-nou Duchovní/lidskou Bytostí, která pohlíží na události z vyššího úhlu pohledu neodsuzování.

Abychom vám pomohli ulehčit vaše utrpení a lítost ze ztráty vašich milovaných, vězte, že jsou v dobrém zdraví a živější než kdy dřív. Koupou se na výsluní lásky, péče a podpory svých rodin duše a mnoha nádherných andělů a Bytostí Světla ve vyšších říších. Jejich smrt není zbytečná. Oni se vrátí, pokud si to budou přát, v plné síle, aby pomohli vytvořit a užívali si nový mír, prosperitu a jednotu vědomí budoucnosti. Pomocí zvýšených schopností vaší mysli a srdce, si je pamatujte a posílejte jim lásku, a pak klidně seďte a vnímejte, jak oni vysílají lásku a radost zpátky k vám. Možná je nebudete schopni vidět, ale oni se vám neztratili.

Nejlepší a nejhorší z každé jednotlivé země jsou vytahováni na světlo světa, aby všichni občané světa viděli falešné myšlenky, kterým mnoho lidí věří, krátkozrakost a podvádění – nebo moudrost, pravdu a integritu svých vůdců. Když vy, Nositelé Světla, začnete být dostatečně zaměření, proaktivní, tj. nebudete reagovat, ale budete jednat podle svých hodnot, a budete moudří, tak budete žádat a trvat na vůdcích, kteří slouží nejlepším zájmům všech lidí. Budete posilovat vůdce, kteří se nebojí jít proti oblíbenému názoru, aby udělali drastické, férové a velmi potřebné změny, vůdce inspirované Duchem a oddané rovnosti, míru a prosperitě pro všechny lidi a nejen pro pár vyvolených.

Pamatujte, když jste naplněni Světlem Ducha, ovlivňuje to všechno a všechny kolem vás. Jak vaše vyzařování roste a jak se rozšiřuje, budete přitahovat do své sféry vědomé pozornosti víc a víc lidí stejné mysli. Duchovní polnice k probuzení je hlasitější a šíří se po Zemi do nejméně obydlených míst Země stejně jako do těch nejvíce obydlených oblastí. Světlo nemá své vyvolené, naplní a požehná kohokoli nebo cokoli, co je vnímavé a v harmonii s přeměnou svých energií na zdraví a dostatek energie.

Musíte si být také vědomi toho, že některé drahé Duše nebudou schopny stát v auře vaší Světelnosti a Lehkosti, protože to bude příliš nepohodlné. Ať záměrně nebo ne, budou se vás snažit vyhodit z vašeho Středu a znovu nastolit status quo – nebo udržet věci tak, jak byly v minulosti – bez ohledu na to, jak byly chaotické a neuspokojivé. Je důležitější než kdy dříve, abyste vy, kdo transformujete a přeměňujete jinou energii na pročištěné Světlo Stvořitele, zůstali zaměřeni a pevní, když se snažíte vstřebat a začlenit do svých těl a vyzařovat víc a víc pročištěného a zjemnělého Světla Stvořitele ven do světa.

Mnozí kolem vás se budou divit a ptát se, proč jste se tolik změnili a proč už nejste ochotni se účastnit starých her dramat a nízkofrekvenční zábavy. Jak se posouváte dál po cestě k mistrovství Sebe, budou vás energie akcí ostatních stále méně ovlivňovat. Jak jsme vám často říkali, nejdříve musíte učit příkladem, svými záměry a akcemi, a pak moudrými slovy nabídnutými ve vhodný čas. Nicméně, pokud se ostatní kolem vás nechtějí naučit jednat a reagovat pozitivněji, harmoničtěji, pozorovat nebo poslouchat, když nabízíte milující návrhy a morální podporu, je důležité, abyste se stáhli z dramatu, který vytvářejí a přijali postoj nezúčastněného pozorovatele.

Ti, kdo hledají moudrost a přeměnu sebe sama, se učí ze svých vlastních činů a reakcí, ať pozitivních nebo negativních. Z duchovního úhlu pohledu, negativní události nabízejí příležitost se naučit, který průběh událostí přináší nejpozitivnější výsledky. Vaše Vyšší Já vás vždy testuje, stále znovu a znovu, dokud neodhodíte ty věci, které nejsou ve vašem nejlepším zájmu a nepřijmete za své vlastní to, co je vaše pravda.

Jak se posouváte na cestě vývoje vpřed, přeměníte astrologické vlivy, které vás přivedly k tomu, abyste zažili tento život. Také vám byla nabídnuta zlatá příležitost aktivovat, vstřebat a začlenit do svých tělesných systémů a používat celé spektrum vlastností, kvalit, ctností a znaků všech tří Božích Paprsků, stejně jako nádherné vlastnosti všech pěti vyšších Galaktických Paprsků z celkového počtu dvanácti Paprsků Božího vědomí tohoto PodVesmíru.

Dosud bylo lidstvo omezeno na Sedm Paprsků Slunečního Vědomí. Můžete vyvolat kteréhokoli Avatara, vzestoupeného mistra, archanděla nebo Nebeskou Bytost, aby vás Pokryl svým Světlem, Osvítil, a pomáhal vám obdržet váš nejvyšší potenciál. Když vyvážíte a harmonizujete celý svůj systém čaker, budete mít víc vitality a budete vyzařovat více životadárného elixíru života dolů do Země a k lidstvu. Stanete se mikrokosmem Světla ve Světelných městech, která se snažíte vytvářet na Zemi. Musíme vás také informovat, že zároveň s těmito nádhernými dary plnými divů přichází velká zodpovědnost:

MUSÍTE KRÁČET A ŘÍKAT A LETĚT SVOU VIZI, ABY TO VŠICHNI VIDĚLI, A MUSÍTE VŽDY SDÍLET SVOU LÁSKU/SVĚTLO.

Dovolte nám, abychom vám poskytli další návod, jak žít každý den, jako mistr Sebe:

- Vždy buďte sladěni se svou nejvyšší pravdou. Důvěřujte inspirativním nutkáním svého Vyššího Já, která jsou obvykle prvními impulzy nebo odpověďmi, které dostanete na svou otázku nebo na situaci.

- Vaše reakce na jakoukoli situaci, ať pozitivní nebo negativní, by vždy měla být projektována zahalena v láskyplné energii.

- To, že jste nešťastní nebo nespokojení, vždy vyplývá z toho, že nežijete svou pravdu, ať už jste právě na jakékoli úrovni vědomí. Vaše životní lekce jsou vám vždy představeny na momentální úrovni vašeho porozumění.

- Jak rozvíjíte vnitřní mistrovství Sebe, vaše lekce a výzvy jsou jemnější a obvykle méně dramatické nebo ne tak daleko od „Středu.“

- Nevyjadřujte vždy své emoce nebo je nepromítejte směrem k ostatním. Dovolte si cítit nebo vyjádřit jakoukoli emoci, kterou zažíváte, ale analyzujte a vyřešte ji ve svém vlastním svatém místě. Mluvte a sdílejte jen proto, abyste si ujasnili věci nebo pročistili nedorozumění, a vždy sdílejte své myšlenky přes filtr lásky a soucitu. Takové jsou způsoby mistra.

- Musíte se naučit přijímat s takovou láskou a nadšením, jako když dáváte ostatním.

- Čím více lásky a respektu budete cítit k sobě, tím více budete vyzařovat lásku a respekt k ostatním. Dívejte se, jak láska vyzařuje z vašeho Centra Sluneční moci ve formě znaku nekonečna, a ciťte, jak přitahuje milující energii zpátky k vám mnoha nádhernými způsoby.

- Musíte se naučit identifikovat zdroj a vypořádat se se svými vlastními negativními myšlenkovými formami. Často negativní pocity jsou převzaty od těch kolem vás, zvláště pokud jste osoba, která se dovede velmi dobře vcítit do ostatních. Naučte se obklopit se koulí Zlatého/Bílého Světla, do které nemůže vstoupit nic, co má nižší vibraci a narušit váš klid.

- Každý na Zemi je v procesu projasňování dávných vzpomínek a myšlenkových forem z minulosti. Buďte pasivním pozorovatelem, když se tyto pocity ve vás vynoří. Nevyvolávejte je: jen je pozorujte a prohlaste sami k sobě: „Toto je vztek, který zažívám,“ nebo strach, deprese, vina, nebo jakýkoli jiný pocit, který vám bere sílu. Představte si plápolající balón Světla sestupující z vašeho Vyššího Já, který se rozprskne na milión malinkatých krystalických diamantů a ty procházejí v něžných vlnách vaším tělem, a přitom přeměňují a vyrovnávají všechny nesouladné energie ve vašem nitru. Dělejte to tak často, jak je potřeba.

- Buďte pozorovatelem procesu, abyste nevysílali žádné negativní vibrační vzorce do svého aurického pole, když se učíte stále zůstávat ve svém „Centru Lásky a Moci.“

- Odpojte, umlčte svého Mentálního autopilota a staňte se tím, kdo řídí svou cestu a své zkušenosti. Nalaďte se na svou vlastní mentální radiostanici a hledejte myšlenky, vibrační vzorce a zvuky, které jsou pozvedající a které vám dávají sílu. Negativní kritické myšlení se skládá z nižších, rušivých frekvenčních vzorců. Když se vám nelíbí to, co se děje ve vašem světě, pozvedněte své myšlenky a změňte svou mysl, abyste promítali a projektovali harmonické, pozvedávající frekvenční vzorce myšlenek a záměrů.

- Naučte se myslet celým svým mozkem, tj. používejte svou lineární, analytickou, ven zaměřenou levou mozkovou hemisféru společně se svou intuitivní, tvořivou, dovnitř zaměřenou pravou hemisférou. Vstupte do svého potenciálu génia, nebo-li do Světelných Balíčků moudrosti uložených ve vašem mozku ve Světelných membránách, které jsou naladěny na inteligenci vyšších dimenzí, neboli „vesmírné úložiště“ vědomostí.

Milovaní Nositelé Světla, jak do sebe vstřebáváte a začleňujete více obnovující plazmy a stáváte se harmonickými dodavateli Světla, můžeme s vámi nyní vstupovat do interakcí a pracovat skrze vás, abychom vytvářeli nádherné nové věci a zázraky přesahující vaši největší představivou vůli hojnosti. Zahalujeme vás do Světla Života přicházejícího z jádra srdce našeho Boha Otce/Matky a Nejvyššího Stvořitele. Jsem vždy nablízku, abych vás vedl a chránil.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Zdroj: https://www.starquestmastery.com/

© Ronna Herman

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (cestyksobe.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico