Představení pravého ženství - Ženské úlohy

datum 15. 3. 2019

Téma opravdového ženství a úloha ženy, které se v dnešní době tolik skloňuje vidím právě v těchto aspektech:

Základní podstata:

 • Žena se rodí v plném napojení na vyšší duchovní princip tj. na přírodu.
 • V tom je pochopení intuice a její největší síla.
 • O tuto sílu ale nejevila společnost zájem, protože by to zamezilo manipulovatelnost.
 • Žena tedy uvěřila, že se musí zdokonalovat a projevit se mužským způsobem, aby byla doceněna.
 • Žena vede duchovně muže k vyšším cílům.
 • Avšak, pokud je žena směrována do mužského principu, rapidně ztrácí svou schopnost věřit ve své ženské dary a ve svou hodnotu ženy. Je pro ni energeticky náročné a nepřirozené udržovat mužské výkony. Nemá pak schopnost kultivovat její vrozené schopnosti ženy [viz níže]. Je tak velmi snadno manipulovatelná právě proto, že je neustále na pochybách o sobě samé.
 • Taková žena není schopná vést muže k vyšším cílům a muž ve svých vrozených dobyvačných pudech stahuje ženu do své roviny. Muž tak ovládá společnost.
 • Muž byl zrozen od přírody dobývat a dosahovat, připraven konat a cítit se potřebný. Jeho pudovost je také součástí jeho přirozenosti tj. tvořit tím, že rozmnožuje.
 • Muž ve své vrozené  hrdosti myslí, že přichází dokonalý. Je pro něj jednoduché dobývat hmotného a požitků.
 • Naopak nejvetší výzvy zažívá při dobývání ženy, která se právě svou důstojností může stát ten důvod, proč muž roste v duchu.
 • Důstojný muž vedený moudrou a důstojnou ženou přichází do stavu, který je svobodný od ulpívaní na hmotě a požitcích, což jej učí žena. Žena, která ví, že je zde pro nás vše a vždy, když potřebujeme.
 • Žena svůj úkol zná a je to svou dokonalou napojeností na vyšší vědomí, pochopení přírodních zákonů, své důstojnosti a velkoleposti muže vedle ní inspiruje k dosahování. Bez jejího vlivu = motivu je muž prostě líný.
 • Žena se postupem doby naučila, že je oceňována jen za výkony hmatatelné a vše mužské a tak se naučila vše, co umí muž. Tak se dnes muž vedle ní cítí nedoceněný, nepotřebný, často podceněný a pozbývá svého místa. To velmi rozrušuje jeho psychiku.
 • Dlouhodobý režim v mužském principu je nevyvážený a tak se po stovkách let hroutí.
 • Největší nevyváženost se projevuje v tzv. civilizační nemoci rak-o-vina. Neustálé hledání viníka.
 • Jedná se o potlačení emocí v těle a v psychice jedince tj. potlačení ženského principu v nás a v celé společnosti.

 

Hlavní vývod:

Rešerže psychologů ukazují, že má na vývoj dítěte naprosto rozhodující vliv právě matka.

Je tedy naprosto nezbytné navrátit výuku o zdravém mateřství do společnosti.

Vytvoření bezpečného prostředí pro matku dovolí ženě postoupit do pokory, učit se být milující matkou, ženou, bohyní a postarat se o sebe i dítě a následně být dobrou ženou inspirující svého muže.

Tím, že jí bude dáno bezpečné prostředí, může jít do pokory tj. odevzdání svých strachů.

Ženy nejsou ochotné ani schopné být pokorné v běžném „toxickém prostředí“. Jsou pod neustálým strachem o přežití, který překrývají falešnou hrdostí.

Strach o přežití je v kódech našich genů tak zarytý, že dokud nemají delší dobu klid od nutnosti finančního zabezpečení, města a shonu mužské povahy, nemohou se dostat ze zacyklení.

Jakmile budou takto obstarané, mohou přepnout na pokoru. Tam s nimi lze pracovat a učit je, protože jsou i ony připravené a odevzdané dělat věci „ jinak“.

 

 Žena v ženské úloze

 • Je neustále v plné energii právě ve spojení s přirozeným tj. ženským principem, čerpá od přírody.
 • Přirozeně tak tvoří MÚZU pro mužské tvoření a tím stále více nabývá na své vnitřní síle, kterou je muž inspirován.
 • Ona od malička zná své poslání ženy. [Právě proto se holčičky chovají jako malé maminky a starají se o sebe, jsou emocionální a hodně povídají..atd.]
 • Každá narozená žena má potřebu svého ženství od malička, starat se o sebe, starat se o někoho, povídat o svých pocitech a projevit své emoce.
 • Žena je emocionální a přes pochopení svých emocí si dokáže porozumět. Neustále se tím učí, jak vybalancovávat vztahy - tím je pak také tolik prospěšná ve společnosti.
 • Přijetím svých emocí a tím, že má možnost své emoce bezpečně projevit, ona důvěřuje ve své ženství/ ve svou ženskou podstatu. Kultivuje tím pravidelně důvěru a přijetí všeho takové jaké je. To je kvalita, kterou pak v sobě nese a dodává ji muži. Důvěra, přijetí a ocenění je základní stavební kámen pro muže, aby mohl tvořit a dobývat.
 • Tím, že se učí bezpečně projevovat své emoce, obnovuje se její schopnost být otevřenou, důvěřivou, přijímající a laskavou. Svou schopností důvěry tak neustále kultivuje sebe-lásku a sebe-ocenění.

 

 

 POKŘIVENÝ MODEL SPOLEČNOSTI

ŽENA PŘIJÍMÁ

Ø  model lásky od otce  [většinou se cítí dnešní žena nezaštítěná od otce]

Ø  model úspěchu od matky [většinou se žena naučila konat z pozice strachu, strachu o život]

MUŽ PŘIJÍMÁ

Ø  model lásky od matky [matka zavalí muže svou nepochopenou potřebou sloužit a znehodnotí syna. Zlenivý jej. Nebo naopak je na něj příliš kritická jako na sebe a model lásky je v obou případech velmi porušený]

Ø  model úspěchu od otce [otec je neustále nedoceněný, takže je stále pryč v práci, propadá závislostem, nebo je neúspěšný, pod pantoflem a je nepřijatý synem pro nedostatek záštity a mužství].

 

Jakmile začneme směrovat ženu mužským směrem tj. předávaný model „úspěchu“ ženy od matek v generacích vychovávající ženu po mužsky + nezaštítěná otcem, což jen posiluje strach o život, děje se následovné:

 • zapomíná na svou vrozenou schopnost čerpat od přírody a nemá vedení ani čas se k tomu navrátit.
 • je neustále ponižována, protože jí mužský princip oslabuje. Neustále posiluje vnitřní pocit viny vůči svému úkolu, jež hluboko v duši zná.
 • je neustále naváděna pochybovat o své přirozené schopnosti a naopak vedena učit se mužské schopnosti, pro které její psychika není vybavena.
 • její psychika je vybavena na službu, a když je směrována na výkon, oslabuje se její schopnost sloužit tím, jaká je žena. Aktivní žena dělá pasivního muže.
 • oslabuje se její schopnost být šťastnou ve svém sloužení [není myšleno posluhování]. Právě proto, že nežije své pravé poslání, její poselství se stává posluhování a cítí se zneužívaná. Tímto způsobem pak přistupuje k okolí a manipuluje druhé.
 • ve zdravém psyché žena slouží tím, jaká je žena, což ji činí šťastnou a díky tomu dokáže předávat štěstí kolem sebe. Dnešní model ženy reverzně hledá někoho venku, aby jí udělal šťastnou, a to není možné. Pravý úkol ženy je být šťastná a učit to svět.
 • sloužení svým ženstvím tj. opatrováním, přípravou jídla, vytváření prostředí, pečováním o dům a rodinu ona dodává pohodu a podporu muži, který má vždy sílu se o takovou ženu kompletně postarat.

 

 

 Žena tedy potřebuje kultivovat:

 1. Sebepřijetí – probíhá přes přijetí svých emocí
 2. Důvěra – důvěřovat svému ženství a propojení se svou intuici

Strava a fyzická životospráva

Emoční podpora formou terapií a meditací

Vedení do zdravého způsobu fungování. Vzdělávání v tématu pravého ženství.

 1. Seberealizace - sebeocenění

 

Závěr:

 

Jakmile je pro ženu vytvořeno prostředí a dostává se jí tři základní potřeby ženy:

 

 1. být ochráněna a zaštítěna
 2. být vyslyšena a pochopena
 3. cítit se jedinečná [cítit svou hodnotu]

 

Žena může předávat svou základní úlohu pro muže, děti a rodinu:

 • Být šťastná
 • V plné energii a pochopení sama sebe vytváří emoční podporu pro muže, který naopak funguje systémem „ jít a vydat se z energie“ a pak potřebuje energii doplňovat v krbu rodiny a v zázemí.
 • Muž potřebuje podporu a vedět, že je přijímán, oceňován a je mu plně důvěřováno. Šťastná žena, která zná svou hodnotu ženy mu toto může poskytnout. A tím se doplňují a uctívají hodnoty jeden druhého.
 • Vytvářet motivaci pro muže.
 • Umět přijímat potěšení, které muž svým dobýváním vnáší do vztahu. Ženy se po mužském způsobu dobyly všeho, co muži a tak jim po letech nepřišlo nic obdivuhodného. Pro muže je to ubíjející, když se snaží a žena to neocení ani z toho nemá radost. Muž roste, když vidí, že jeho snažení má smysl. A tam je ženská úloha = umět přijímat potěšení.
 • Vytváří prostředí a vede svou moudrostí tj. vytváří vztahy.
 • Stará se o sebe a o své blízké přes přípravu jídla a udržování rodinného krbu
 • Předává svůj tvůrčí potenciál právě tím, jak jej sama žije a kultivuje své nejvyšší
 • schopnosti.

 

Související odkazy:

Kde je největší mužská a ženská lenost? 

Rozhozená geometrie vztahu

Jak do sebe zamilovat muže?

 

S láskou
Eva
Zdroj: evakavkova.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico