Již čtvrtý rok předpovídám počasí podle významného středověkého astrologa Johannese Keplera. Na
začátku jsem čerpala pouze z jeho díla K pevnějším základům astrologie, ve kterém J.Kepler uveřejnil
svou předpověď počasí na rok 1602. Vloni jsem do své předpovědi zahrnula také působení chladných
a teplých sil, které na podkladě indických véd vypočítal Ing. Jiří Nitsche. Letos jsem podklady pro
předpověď rozšířila o knihu Astrologická prognóza na rok 1618 od Johannese Keplera, kterou
z angličtiny přeložila Marie Čamachová. Pan Nitsche i paní Čamachová jsou členy naší Olomoucké
astrologické skupiny.

I sám velký astrolog ve velké pokoře k našim mozkem neproniknutelné genialitě božských zákonů
píše, že větší důležitost na vývoj počasí mají konkrétní poměry na zemi než vzdálené působení planet,
a že je třeba se také řídit lidovou moudrostí, která pramení ze staletých zkušeností. Cituji z jeho díla:
„Není potřeba se obávat, že nebesa nebudou ovládat počasí, fakt, který je v naší zemi zřejmý. A
farmáři i ostatní, kteří pracují v lese a na polích věnují větší pozornost přírodním jevům než
astrologie, sledujíce přímo podmínky týkající se nadcházející zimy, zatímco astrologie dělá své
předpovědi roky dopředu. Podle jejich pravidel můžeme očekávat krutou zimu, soudě podle
značného množství velikých ořechů….“

Znovu musím zdůraznit, že následující předpověď počasí je pouze pokus aplikovat Keplerovy postřehy
na současnost. Není to vědecká studie a nedává žádnou záruku na platnost předpovědí.

Leden:
Leden bude patřit k nejchladnějším měsícům v roce, četné aspekty Saturna slibují chladné počasí a
sněžení. Avšak Slunce vzdalující se od Saturna může přinést teplejší počasí a celkově mírnější zimu.
Na začátku měsíce bude ještě přetrvávat teplo z konce minulého roku. První tři dny dojde ještě
k většímu oteplení působením opozice Marse a Jupitera. 5.1. za úplňku při působení sextilu Saturna
na Venuši a Merkur dojde k ochlazení a k dešti, na horách ke sněžení. Od 8.1. se oteplí a vyjasní při
působení aspektu Slunce a Jupitera a při spolupůsobení teplé síly. Pěkné počasí bude trvat do půlky
měsíce, kdy aspekty Saturna na Venuši, Mars a Merkur přinese ochlazení doprovázené četnými
srážkami, které ještě mohou být spíš dešťové nebo smíšené. Od 19.1. se na pár dnů mírně oteplí
v důsledku opozice Venuše na Jupiter. Od 23.1. do jde v velkému ochlazení, kdy aspekty Saturna na
Slunce, Merkur a Venuši přinesou sníh a mráz, přidá se i chladná síla. Chladno se bude postupně
zvyšovat až do konce měsíce a také srážky, pravděpodobně sněhové, budou ke konci měsíce
nejintenzivnější.

Únor:
V únoru se budou střídat aspekty Saturna a Jupitera, což přinese průměrný ráz počasí. Na začátku
měsíce bude přetrvávat tuhá zima z předchozího měsíce, která se za úplňku a za působení Saturna na
Slunce a Merkur 4.2. ještě prohloubí – ještě víc se ochladí a zvýší se i srážková činnost. Od 7.2. dojde
k oteplení a vyjasnění se slunečnou oblohou bez mráčku, což způsobí aspekty Jupitera postupně na
Slunce, Mars a Venuši. Teplo se bude postupně zvyšovat a zhruba v půlce měsíce bude kulminovat. Za
novoluní 19.2. dojde k ochlazení a srážkám, které mohou být na horách sněhové vlivem sextilu
Saturna na Venuši a při spolupůsobení chladné síly. Ke konci měsíce se ochlazení a srážky zintenzivní
za aspektů Saturna postupně na Slunce, Venuši a Mars. Chladný, pošmourný a vlhký ráz počasí potrvá
až do konce měsíce.

Březen:
V březnu nastane nejvíc aspektů z celého roku, takže můžeme očekávat „aprílový“ ráz počasí, kdy se
počasí bude rychle střídat a měnit. Na začátku měsíce velký vítr přinese změnu počasí. Dojde
k oteplení, ale bude zataženo s občasnou přeháňkou. 3.3. se srážková činnost zintenzivní, může být i
bouřka a taky se ochladí při kvintilu Saturna na Merkur a při spolupůsobení chladné síly. Ale za
úplňku 5.3. se vyjasní a bude svítit sluníčko a bude se i oteplovat působením trigonu Venuše a
Jupitera. Krásné slunečné jarní počasí bude trvat až do půlky měsíce, i když okolo 10.3. může
sprchnout. 16.3. nastanou aspekty Saturna na Merkur a Venuši a taky uhodí chladná síla. Můžeme
očekávat ochlazení a srážky doprovázené nepříjemným studeným větrem. Novoluní 20.3. by mělo
přinést vyjasnění a postupné oteplení doprovázené krátkou přeháňkou a silným větrem při působení
bikvintilu Jupitera s Merkurem. Od 25.3. začne pršet a ochladí se důsledkem aspektů Saturna na
Slunce a Mars a aspektů Venuše na Jupitera a Merkura. Nevlídné, mlhavé, větrné a proměnlivé počasí
se zataženou oblohou bude trvat až do konce měsíce.

Duben:
Duben by měl být zpočátku proměnlivý, v poslední třetině slunečný a teplotně nadprůměrný. Na
začátku měsíce bude přetrvávat chladné a deštivé počasí z předchozího měsíce, které ještě podpoří
trigony Merkura na Saturn a Slunce na Jupiter. Za úplňku 4.4. přinese velký vítr oteplení a dočasné
vyjasnění , i když může nastat občasná přeháňka. K vydatnějšímu dešti dojde 9.4. za konjunkce
Merkura se Sluncem, bude i větrno. Mokrý ráz počasí podpoří i konjunkce Venuše s Jupiterem 12.4.
14.4. se přidá ve svém působení Saturn a způsobí ochlazení a srážky ještě zintenzivní, spolupůsobit
bude i chladná síla. Nepříjemné chladné a deštivé počasí vyvrcholí za novoluní 18.4. za působení
bikvintilu Saturna na Slunce. Potom postupně začnou přebírat taktovku Jupiter a Mars, kteří udělají
aspekty na Merkura a Venuši 21. a 22.4., což přinese oteplování a vyjasňování. Krásné teplé počasí
potrvá až do konce měsíce.

Květen:
Postavení planet v květnu slibuje spíše teplejší počasí, především na konci měsíce. Na začátku měsíce
bude přetrvávat teplo z konce dubna, které se2.5. může ještě zvýšit vlivem kvintilu Jupitera
s Merkurem, budou i občasné přeháňky a ostrý vítr. Za úplňku 4.5. se ochladí a opozice Merkura na
Saturn přinese vydatný déšť, uhodí i chladná síla. Od 6.5. dojde postupně k vyjasnění a oteplení,
krásné slunečné počasí potrvá až do půlky měsíce, i když okolo 11.5. se může přechodně ochladit
vlivem chladné síly. 16.5. se obloha zatáhne, bude hustě pršet, mohou přijít i přívalové deště za
působení četných aspektů Saturna, Venuše, Marse a Merkura, dojde jen k mírnému ochlazení. Mokré
počasí vyvrcholí 23.5., kdy vlivem opozice Slunce na Saturn dojde i k většímu ochlazení. 26.5. dojde
vlivem kvintilu Jupitera na Slunce a následně konjunkce Marse a Merkura k oteplení, vyjasnění, bude
téměř letní počasí, které může být doprovázeno občasnými bouřkami. Teplé počasí potrvá až do
konce měsíce.

Červen:
V červnu bude poměrně stálé počasí, protože nastane málo aspektů. Silný vliv Jupitera slibuje
nádherné letní počasí. Na začátku měsíce bude krásně teplo až horko, které bude kulminovat 5.6.
sextilem Marse s Jupiterem. 7.6. trigon Venuše na Saturn a kvintil Merkura na Jupiter společně
s chladnou silou přinesou silné deště, ochlazení a silný vítr. Avšak od 9.6. se začne postupně
oteplovat a vyjasňovat vlivem sextilu Slunce a Jupitera. Od 11.6. se díky sextilu Merkura a Venuše
přidá srážková činnost, ale teplo potrvá. Novoluní 16.6. společně s konjunkcí Slunce a Marse přinesou
velké oteplení, horko až vedro. Od 22.6. se vlivem kvintilu Jupitera a Merkura přidají i bouřky. Horko
potrvá až do 27.6., kdy vlivem bikvintilu Saturna a Slunce dojde k velkému ochlazení a dešti. Chladné
a deštivé počasí potrvá až do konce měsíce.

Červenec:
V červenci to bude vypadat tak, že léto už bylo na konci května a v červnu. Působením hojných
aspektů Saturna bude počasí chladné. Začátek měsíce bude deštivý, vlivem konjunkce Venuše
s Jupiterem se může mírně oteplit. Ale hned 2.7. úplněk a chladná síla a bikvintil Marse se Saturnem
přinesou ochlazení a studený déšť. 5.7. se přidají silný vítr a prudké lijáky působením aspektů
Merkura na Jupiter a Venuši, které postupně budou ustávat a dojde k vyjasnění a oteplení. 11.7.
vlivem bikvintilu Merkura se Saturnem dojde k ochlazení a dešti. Nevlídné počasí se bude stupňovat,
protože se postupně přidá kvadratura Saturna s Venuší 14.7. a konjunkce Merkura s Marsem 16.7.
18.7. dojde k přechodnému vyjasnění a oteplení vlivem semisextilu Slunce sJupiterem. 21.7. trigon
Slunce se Saturnem a semisextil Merkura s Jupiterem přinesou vydatnější srážky a ochlazení.
Srážková činnost bude vrcholit 23.7. za aspektů Merkura, Slunce a Venuše. Proměnlivé počasí bude
trvat až do konce měsíce. 31.7. úplněk a chladná síla mohou způsobit přechodné ochlazení.

Srpen:
Vliv Saturna působící chladno a deštivo bude převládat i v srpnu, i když ne tak intenzivně jako
v červenci. Začátek měsíce bude proměnlivý, teploty budou kolísat nahoru a dolů. První týden bude
deštivý a spíše chladný vlivem aspektů Saturna, Venuše a Jupitera. 6. a 7.8. budou velké lijáky a
přívalové deště, protože ve dvou dnech nastane více aspektů než třeba za celý červen, lidově řečeno
„budou padat trakaře“. Potom se nebe uklidní, oteplí se a bude krásně slunečno. Příjemné počasí
potrvá až do 17.8., kdy se ochladí a bude pršet vlivem kvintilu Saturna s Merkurem. Chladné a deštivé
počasí bude pokračovat, protože se postupně přidají 20.8. semisextil Merkura s Venuší a 21.8.
kvadratura Saturna a Slunce. Nevlídné počasí potrvá až do 26.8., kdy nastane sextil Merkura se
Saturnem. Potom se vyjasní a konec měsíce bude krásně slunečný a teplý díky konjunkci Jupitera se
Sluncem. Úplněk 29.8. může být jasný a teplý.

Září:
V září bude stabilní počasí, protože nastane nejméně aspektů z celého roku. Na přelomu srpna a září
může trochu sprchnout a foukat působením aspektů Merkura s Jupiterem a Venuše s Marsem. Potom
bude krásné teplé a slunečné počasí až do 10.9., kdy se ochladí a bude pršet díky kvintilu Slunce se
Saturnem. Za novoluní 13.9. se může vyjasnit a stabilní polojasný ráz počasí potrvá až do 20.9., kdy
semisextil Slunce s Marsem může přinést větší oteplení a slunečno. 23.9. dojde k většímu ochlazení a
dešti vlivem sextilu Slunce se Saturnem a spolupůsobením chladné síly. 26.9. daný ráz počasí podpoří
i kvadratura Marse se Saturnem. To potrvá až do 28.9. kdy úplněk a semisextil Merkura s Jupiterem
přinesou vyjasnění a oteplení doprovázené silným větrem.

Říjen:
V říjnu bude rovněž stálé počasí, protože aspektů je zde také málo. Začátek měsíce bude spíš
proměnlivý s občasnými přeháňkami. 6.10. silný vítr přinese ochlazení a déšť při působení sextilu
Merkura se Saturnem. Chladno a deštivo bude postupně vrcholit, protože se 9.10. přidá semisextil
Merkura s Venuší a 11.10. kvadratura Venuše se Saturnem a 13.10. sextil Merkura se Saturnem.
Obrat může nastat po novoluní 13.10. kdy se může vyjasnit a po konjunkci Marse s Jupiterem 17.10.
se výrazně oteplí a bude svítit sluníčko. Tzv. „babí léto“ potrvá téměř do konce měsíce. Okolo 23.10.
za aspektů Marse, Venuše a Jupitera může být víc deštivo. Úplněk 27.10. přinese ochlazení a déšť,
protože budou také působit semisextily Merkura s Marsem a Slunce se Saturnem, přidá se i chladná
síla, takže na úplném konci měsíce bude spíš chladněji , a to také díky kvintilu Marse se Saturnem.

Listopad:
Listopad bude teplotně i srážkově průměrný. Hned na začátku měsíce dojde k ochlazení s deštěm
vlivem kvintilu Venuše se Saturnem. Dušičkové počasí potrvá celý první týden, protože se 3.11. přidá
konjunkce Venuše s Marsem a 5.11. semisextil Merkura se Saturnem. Potom by mohlo nastat
postupně oteplení a vyjasnění až do 13.11. kdy bude víc pršet a může se i mírně ochladit vlivem
sextilu Venuše se Saturnem, sextil Merkura s Jupiterem může přinést silný vítr. Déšť i ochlazení bude
vrcholit 17.11. kdy se ke konjunkci Merkura se Sluncem přidá i chladná síla. 23.11. silný vítr přinese
přechodné oteplení a bude svítit i sluníčko. Avšak úplněk 25.11. bude doprovázený konjunkci
Merkura se Saturnem a sextilem Merkura s Marsem, a tak dojde k ochlazení s deštěm a foukat bude
nepříjemný vítr. 27.11. semisextil Venuše s Jupiterem může přinést kratší oteplení. Avšak závěr
měsíce bude patřit konjunkci Slunce se Saturnem 30.11., která přinese velké ochlazení a déšť,
případně i první sníh.

Prosinec:
Prosinec bude nezvykle teplý, jakoby ani zima nechtěla začít, protože počasí bude především pod
vlivem Jupitera a Marse. Sněhu ani mrazu se pravděpodobně nedočkáme. Na začátku měsíce bude
převládat chladné počasí z konce listopadu. Po kvadratuře Merkura s Jupiterem 4.12. se oteplí, může
foukat i silný vítr. Díky aspektům Marse na Slunce a Merkur 6. a 8.12.se oteplení prohloubí a bude
svítit i sluníčko. Je možné, že bude inverzní ráz počasí, kdy na horách bude skvěle a nížinách bude
zataženo a smog. Od 12.12. bude pršet a na horách může sněžit vlivem semisextilu Venuše se
Saturnem. Deštivé počasí potrvá do 16.12. kdy bude působit nejdříve kvadratura Slunce s Jupiterem
a potom semisextil Merkura se Saturnem. Potom se vyjasní a oteplí. Na Štědrý den bude srážková
nadílka, ale bohužel spíše v podobě deště než sněhu, protože nastanou aspekty Jupitera s Venuší a
s Merkurem, sníh bychom mohli očekávat jen na horách. Úplněk 25.12. společně s kvadraturou
Merkura s Marsem přinese vyjasnění doprovázené nočními mrazíky. Teplé polojasné počasí potrvá až
do konce roku.

V Olomouci 23.11.2014 Ivana Černá

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png