Předehra v přepólování?

datum 22. 1. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Meziplanetární magnetické pole blízko Země se ostře otočilo o 180 stupňů 6. ledna se na zemském povrchu v severním Norsku stalo něco neočekávaného - byla zaznamenána náhlá změna zemských proudů a magnetického pole a 15 minut před tím se meziplanetární magnetické pole blízko Země prudce otočilo o 180 stupňů a hustota slunečního větru se zvětšila více než 5 krát.

„Elektrické proudy začaly proudit,“ říká Rob Stams, který sleduje zemské proudy na geofyzikální observatoři Polarlightcenter v Lofotenu.

"Bylo to jako nějaký druh rázové vlny," říká Stams. - Naše nástroje detekovaly náhlou silnou změnu proudů Země a našeho lokálního magnetického pole. Bylo to opravdu neočekávané. “

 Foto ZDE

Kosmická loď NASA ACE také objevila něco neobvyklého. Asi 15 minut před anomálií v Norsku se meziplanetární magnetické pole blízko Země prudce otočilo o 180 stupňů a hustota slunečního větru se zvětšila více než 5krát.

Země mohla překročit záhyb v proudové vrstvě heliosféry - obrovskou vlnovou membránu elektrického proudu pulzujícího přes sluneční soustavu. Takové křižovatky mohou způsobit takové účinky.

Polární záře vyplňovaly oblohu. Ryan Elsine fotografoval výboj světel z finského Utsjoki:

"To je překvapení!" Říká Elzeyn. „Polární záře byly náhlé a dynamické, s rychle se pohybujícími zelenými jehlami a několika fialovými pruhy!“

Tento  jev může mít vliv na seismickou aktivitu Země, která se může projevit díky setrvačnosti rotace jádra Země až třeba za více dní. Dnes však 7.1. již byly zaznamenány nejméně dva otřesy s amplitudou nad stupeň 6.
Rovněž by jsme to mohli interpretovat i jako předehru pro přepolování pólů Země s následky zastavení rotace po několik dní, než by se znovu spustila rotace Země, ovšem s opačným směrem, tedy Slunce by vycházelo na západě a zapadalo na východě, samozřejmě i další následky, třeba v počasí atd.

Zdroj: energieupramene.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico