Tých dôvodov je viac. Ako prvé si musíme vedieť prosbu vizualizovať a správne o ňu požiadať. Formulovať v prítomnom čase ako napríklad Som zdravá, som finančne slobodná atď. Potom sa pomodliť buď cielené afirmácie, ale rovnako účinné sú aj modlitby, ktoré nás učia v kostoloch. Pri klasických modlitbách je samozrejme nutné vedieť za čo sa modlíme a chápať tomu, nie len mechanicky omieľať. Často krát sa stretávam s tým, že ľudia nevedia za koho sa v Zdravas Mária modlia. Je to pre verejnosť zahmlené. Zdravas sa skladá z dvoch častí. Prvý je pre nás zrozumiteľný. Zdravas Mária je venovaný Márii, ktorá pod srdcom nosí Ježiša. Druhá časť zvaná Svätá Mária je zdôraznené Božstvo. Je to Mária, nebeská matka božia. Je to manželka boha otca, za ktorého sa modlíme v modlitbe Otčenáš. Ak chceme, aby sa nám zhmotnili naše sny, viac pomáha Otčenáš. Ak sa modlíme za pokoj mŕtvych alebo za človeka v kóme, či operácie, je účinnejší Zdravas. Avšak ideálne je, keď sa pomodlíme obe modlitby a uctíme si obe božstvá, mužský aj ženský princíp. Je to ako keď zapadne puzzle do jednoty. Ak ste urobili všetko podľa opisu vyššie a aj po 3 týždňoch to nefunguje, tak je problém v tom, že máte zavretú srdcovú čakru. Ako som už v článkoch spomínala. Modlitba je komunikácia s bohom na podobnom princípe ako keby ste mu zatelefonovali mobilom. Hlasitosť zvonenia je priamoúmerná otvorenému srdcu. Ak je srdcová čakra úplne otvorená, tak je zvonenie hlasné a modlitba rýchlo vyslyšaná. Keď je otvorená na polovicu, tak je slabšie zvonenie a splnenie toho, za čo sa modlíme, trvá dlhšie. Je to preto, že myslenie je 10 %. Keď je srdcová čakra otvorená, tak máte prepojenie so sebou. Podvedomie pracuje pre Vás. To tvorí 90 %. Takže spolu je 100 %. Ak je otvorená na polovicu, tak vedomie je síce stále 10 %, ale podvedomie pracuje pre Vás na 50 %. Spolu je to 60 %. Takže aj keď je tam odpor a vnútorný boj, váš sen sa po dlhšom čase splní. No keď je úplne zatvorená, tak hore nič nepočuť ako keď máte vypnuté zvonenie. Podvedomie je zamknuté. Takže Váš sen chcete len 10 %tami. To je veľmi málo. Vtedy treba najprv otvoriť srdcovú čakru. Srdcová čakra sa zatvorí, ak človek zažil veľkú traumu v detstve alebo nejaký šok. Je potrebné popracovať na tom, čo spôsobilo zavretie srdcovej čakry a to prácou s podvedomím. Alarmujúce je, že 90 % ľudí má zavretú srdcovú čakru. Je na čase zmeniť to. Prajem Vám, aby všetky vaše sny a modlitby boli vyslyšané.

Zdroj: vesticalubomira.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png