PRAVÝ ŽIVOT

datum 8. 11. 2014
Zvláštní to doba, v níž tu působíme, nemyslíte? Možná máte také pocit, jako byste vyrostli z hry na život, která je v této době a způsobu života zdejší civilizace propagována a považována za skutečnou. V čem tato hra spočívá?

Všichni to známe, více či méně vědomě: honění se za jakýmsi cílem, který ani není náš? Potřeba být vidět a zapadnout, být uznán svým okolím – jinak snad ani neexistujeme? Časté pocitu nedostatečnosti, neúspěchu či smutku nad tím, že ještě nejsme v cíli, který vlastně ani není skutečný. Takto by se dala shrnout situace v kolektivním vědomí-nevědomí. Přílišná kritika či snad domýšlivost těchto slov? Možná, ale to se od nás vnějším systémem chce – věřit tomu, co je společensky uznávané a prohlašované za správné. Vlastně jde o jakési moderní dogma.

Lidé slepě věří, že cosi vnějšího je naplní či spasí.  Důležité je se informovat – i když to občas bolí. A aby to nebylo příliš jednoduché, zároveň si nenechat zahltit mysl. Opravdu nelehká kombinace – umět ovládat tok svých vlastních myšlenek, umět se vznést nad úroveň mysli do úrovně vyššího vědomí, a přesto být bdělý a znalý nástrah této doby. Umět rozlišovat – toť věčné téma putujících na cestě Pravého Světla.

Třeba též nyní zažíváte pocity, jakoby “hračky” se kterými jste si hráli – vaše dospělé názory, společenské cíle, osobní touhy – dovršily svůj čas. Můžete vnímat stav typu: a co teď dál? Co tady dělám?  Může vás naplnit občasná prázdnota a pocit, že to že žijete snad ani není skutečnost. Ale náhle pocítíte zvláštní druh touhy, která není touhou, ale hlubokým a duchovně vášnivým voláním uvnitř vás. Touha být neustále ve splynutí se svou zářivou hvězdou, neustále žhnout tou posvátnou a extatickou vlnou energie, která je věčným životem. Toto jediné nás vynáší nad strasti a hry tohoto světa. Zároveň nám dává něco, co v tomto světě – my již probuzení a probouzející se – nemůžeme nalézt. Dává nám radost BÝT, i přes „případné“ nudné či temné podmínky tohoto světa. Náhle vnímáme a vidíme svou působnost zde z vyššího světla. Vidíme krásu, která je zde přítomna, jen je překryta a ukryta pod temnotou všednosti, nevědomosti, nepřítomnosti vědomí. Krása a radost jsou důležitými aspekty na naší cestě v této době více než kdy dříve. Proč? Krása a radost vnímána v bytí, v sobě a ve svém okolí je znamením napojení se na vyšší frekvence.

Máme nyní na výběr: buď zůstaneme v běžně uznávaném a známém světě, budeme se chovat a žít jako všichni ostatní a neunikneme strasti, prázdnotě a  nudě, anebo se staneme v očích běžných lidí “blázny”, ale naše štěstí a světlo bude tak nakažlivé, že dostanou také možnost vymanit se a žít v nových rozměrech mysli a vědomí, jakož i pozemského života. Je to jako bychom se začali usmívat i ve stresujících chvílích, jako bychom začali tančit a poskakovat po chodníku cestou domů. Občas se budeme možná chovat jako děti, malovat si, tančit, pobíhat po přírodě – ale s vědomím mudrce, nikoliv pozemského požitkáře, jemuž jde jen o naplnění smyslů a naplnění ega jež chce uznání okolím. Budeme působit tím, že začneme žít v novém rozměru bytí uvnitř oné všednosti, která již není a nikdy víc nebude všedností.

Neboť i právě nudu a všednost a strnulost mysli lidstva jsme sem přišli narušit. Vnést sem nové tony, nové rytmy, nové pohyby a obrazy života. Je to jako velká „party“, která je oslavou bojovníků, ale přesto oslavující a hrající. Ti, jež tuto realitu již vnímají či žijí, porozumí těmto řádkům, i mezi nimi. J Pro vás je toto psané.

Oslavujte každý pulz vašeho zářivého duchovního srdce, z něhož tryská věčný proud života – setrvejte v tomto proudu neustále, a pokud se na vás valí úzkost tohoto světa, je to znamení že musíte přidat! A nikoliv naopak! Vyhoupnout se do vyšší a pravé reality, kde jsme ve společné oslavě a na vlně pulzování pravého života. Jsme tam v duchovním srdci a světle a přitom působíme na Zemi. Tento rytmus nás povede na naší cestě pozemských zkoušek.

Autorka textu: Miroslava Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím Mgr. Miroslavy Soukupové a majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 30. 10. 14

 
 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico