Právě se oficiálně spouští činnost nové organizace ANIMAL EYE:
http://www.animaleye.cz/
Na rozdíl od všech ostatních existujících organizací zabývajících se ochranou zvířat bude ANIMAL EYE řešit případy týrání zvířat a dalších nešvarů po PRÁVNÍ STRÁNCE, a to velmi profesionálně.
Přitom právníci tuto prospěšnou činnost budou vykonávat zcela zdarma, vedle své honorované práce. Tedy nebudou se samozřejmě moci těmto případům věnovat celé dny, a budou si muset vybírat případy podle důležitosti a také řešitelnosti.
Že na rozdíl od dosavadních snah něco opravdu dokážou, je evidentní z případů tří množitelek a překupnic zvířat z Prahy a okolí, které raději svou množitelskou činnost ukončily : http://www.animaleye.cz/nase-cinnost/cinnost-animal-police/
Stálo to opravdu velké úsilí a hodně profesionality. Navíc to nebyla jen práce, ale šlo přímo i ohrožení osob, které se těmito kauzami zabývaly.
Další činností je práce na změně legislativy, která se rovněž dělá zcela zdarma, a jsou při ní využívány kontakty mezi vlivnými osobami. Je podrobně zpracován a opřipomínkován záměr zákona na plošné čipování všech psů v ČR a vedení centrálního rejstříku včetně navazujících změn ve stávajících zákonech. Toto je projednáno s SVS, KVL ČR, ČKMU, Generálním finančním ředitelstvím a dalšími neopominutelnými subjekty. Návrh je projednán i s některými poslanci, kteří slíbili, že se budou snažit o jeho přijetí v PS. Jen to nelze čekat obratem, protože legislativní činnost má své zákonitosti i svá úskalí. Pozitivní v tomto snažení je to, že EU projednává povinnost členských státu čipování a centrální evidenci psů od r. 2020. Takže nastal právě čas dohodnout se v klidu na rozumném, funkčním a co nejméně finančně náročném řešení….
ANIMAL EYE svým návrhem nabízí toto:
Hlavním účelem rejstříku je ztotožnění psa s jeho majitelem, tedy snadné dohledání ztraceného nebo zaběhnutého psa.
Teprve k tomu při zohlednění změn dalších zákonů navazují přidané hodnoty:
· Snížení počtu bezprizorních psů v útulcích
· Snížení nákladů obcí za nalezené psy protože majitel je snadno zjistitelný – tedy ubude i praxe psy vyvážet za katastr nebo rovnou utrácet.
· Omezení zavlečení nebezpečných nákaz (i pro lidi) nelegálními dovozy z oblastí s rozšířenou vzteklinou a dalšími velmi nebezpečnými zoonózami
· Ztížení týrání zvířete opuštěním s úmyslem se jej zbavit – pachatel může být snadněji identifikovatelný.
· Omezení množíren
· Omezení patologických shromažďovatelů zvířat, kde prvořadé je získávání finačních prostředků na zvířat, která se pak ale použijí k vlastní spotřebě.
· Zjednodušení postihů pro týrání zvířete na základě zpracovávaných konkrétních minimálních podmínek chovu zájmových zvířat
ANIMAL EYE, i když oficiálně vznikla TEPRVE v lednu letošního roku, má již za sebou hodně odvedené konkrétní práce. A to vše bez nároku na jakoukoli odměnu. Ba právě naopak, vše potřebné dosud financovali pouze z vlastních prostředků…
Bohužel ale spuštění Telefonické linky pomoci:http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.animaleye.cz%2Fnase-cinnost%2Ftelefonicka-poradna%2F&h=5AQHjJciS&enc=AZNOV6pzg5jV3uN8VuNn54d9OXnXAzDbDwtLY97mdbyVx02Hlla7RftC56HIduDkc7G55Pr6Pu49hi0U3CY42OB7kr6T51MQsxR2CfLFu4qJwBOaXS_Ex82ywf3tgf1yF7LuPDs8ZSxberpcwVUvOwtXDRrnlCMyuIAtgoWTtfHxA&s=1 není možné financovat z vlastních prostředků členů ANIMAL EYE.
Proto Vás všechny prosím, přispějte alespoň na rozjezd , než se ANIMAL EYE stanou známějšími a seženou nějaké sponzory např. z řad výrobců krmiv. I menší částky pomohou … (i 20 Kč jsou peníze),
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.animaleye.cz%2Fjak-nam-muzete-pomoci%2F&h=hAQHM9-1R&enc=AZOQcrWHDC6jaCS3yfPnnsIqcYzqfy_GTcLwcaBdRuLdYvIK5HEt-HeDySGnYhb2ykY3yv8OKRagbBO9JA_nNTY-KgCESbGgwX1yieRN2c7fsHg3s5F6pXZ_d4y3vF-vGPcPr_KUw9iX0IqBo0GktM_9m4nAMYSsMCDwNJzKeS0WEQ&s=1
Tým ANIMAL EYE znám a dodáváme jim podklady, které jste vy sami pomohli nasbírat proti množákům a obchodníkům.
ANIMAL EYE nebude stát v tomto boji sama. Bude spolupracovat s dalšími subjekty na jednotném postupu: http://www.animaleye.cz/o-nas/partneri/

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png