Pravda o vzestoupeném těle

datum 28. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Co je Vzestup? Mnoho interpretací je zkreslených. Základ je, uvědomit si souvislosti, příčiny sestupu lidstva a udržování v iluzích. Dále to, co nám pomáhá k integraci, jednotě a dává nám energii, sílu i lásku v životě. Zaměřit se na Světlo, které je šířeno skrze každého z nás, a porozumět hmotné realitě a přírodním zákonům je cesta, jak integrovat naše zkušenosti a sejít se v jednotě a pochopení.

Doba čtení 4,5 min.

Cesty k sobě


Vážení Milovaní, když jsme procházeli bránu Slunovratu, slyšela jsem slova ženich a nevěsta. Zvládnutí polarity, které se vyskytuje na vyšší úrovni, vede mnoho oddaných blíže k cestě opravdového Mistrovství, které zahrnuje jak ženské, tak mužské Mistrovství držené v extrémní polaritě. Posvátný sňatek, jak o něm hovoříme, je sjednocení ženského a mužského Krista a osvobodí všechny okolnosti v nás, které jsme drželi příliš tvrdě a příliš dlouho uvnitř nás. Pouze tehdy, když jsou životní okolnosti pochopeny, jak z pohledu ženského, tak mužského, může dojít k osvobození, které znamená cestu k většímu sjednocení.

Takže Slunovrat představoval příležitost pro velkou revizi Života, aby mohlo být na planetě ztělesněno Posvátné manželství. Nicméně bych dnes chtěla zmínit, co je aktuální v této době.

Tím, že negativní mimozemská agenda před mnoha tisíci lety omezila na planetu přístup energie ze Zdroje, způsobilo to mnoho mrtvé energie, rozklad buněk v lidském těle, jejich neschopnost se regenerovat, agresivní stárnutí, poškození nervové soustavy a úpadek přírody.

Když se dnes podíváme na celkový obraz lidského kolektivu, vidíme, že na Zemi je polarita tak extrémních protilehlých pólů, že to způsobilo obrovský úpadek fyzického těla, dysfunkce, nemoci a stárnutí. To nebylo nikdy součástí původní lidské DNA. V důsledku toho existuje enormní zkrácení délky života.

Proto se o těle zmiňuji prakticky neustále, protože je tak důležité snažit se udržovat fyzické i Světelné tělo čisté, ačkoliv některé věci jako jsou chemtrails nebo velké skládky odpadů s mrtvou energií, ovlivnit nedokážeme. Není jednoduché, aby fyzické a Světelné tělo dosáhlo vyšších Světelných úrovní - dimenzí, byla nastolena buněčná rovnováha a neustálá obnova buněk.

Extrémní polarity bylo dosaženo také ve vztazích, takže milující vztahy spoluvytváření se změnily na parazitické vztahy, kde jeden zneužívá druhého. Proč jsem začala dnešní zprávu těmito smutnými fakty? Protože toto omezení energie tak ovlivnilo myšlení a bytí dodnes, že dokonce i duchovní lidé mají velmi zkreslené mínění o tom, co je Vzestup a co je život a tak mě Duch vede v zásadních bodech o Vzestupu.

Existuje zde tolik mylně podávaných informací o Vzestupu. Mnoho lidí, kteří pracují se Světlem, se těší a čekají na jakýsi konec Temnoty na Zemi, na vítězství nad Temnotou a oslavy, ale to je stejné jako v románu Samuela Becketta Čekání na Godota, kde dva přátelé Estragon a Vladimír čekají na jakéhosi Godota, který by měl změnit jejich životní osud, místo, aby zodpovědně a vědomě utvářeli svůj vlastní život. Mnoho těchto skupin lidí je vedeno k jednomu velkému zklamání, které může vést k ukončení života, protože ti, kteří skutečně studují Vzestup, ví, že Vzestup je ŽIVOTNÍ SPIRÁLA, ví že tělo musí jít po této spirále, ví, že Bůh a Zdroj je Trojice Božství.

Ano, je pravda, že existují Universální zákony, zákony přírody. Nejdůležitější je  však vědět, že můžete nechat zářit své vnitřní Světlo Krista a nemusíte mít žádné vědecké znalosti. Každý z nás žije vnitřného Krista svým autentickým způsobem. A tak mě Duch vede, abych opakovala to, o čem se zmiňuji již několik let. Chceme-li porozumět Vzestupu, musíme chápat Stvoření, tvoření, polaritu a Temnotu. Musíme rozumět pravidlům hmotné dimenze. Proto jsme zažili mnoho bolestných zkušeností, ale jak jinak porozumět hře Temnoty?

Universum nebo Stvoření je energetická matice trojité vlny, která obsahuje všechny polarity nebo také bychom to mohli pojmenovat jako všechny Jednoty. Jednota je stav, kdy se dvě polarity sloučí do třetí energie, kterou známe jako nulový stav, Kristus. O tomto sloučení dvou polarit hovoříme jako o integraci polarit. Jestliže se rozhodnete ztělesnit vnitřního Krista, vaše jádro bude testováno v kontextu integrace polarit, pokud se rozhodnete postupně se vyvíjet. Vzestup je vývoj. Vývoj je život.

Je zde malá skupina mužů a žen, kteří tím, že vyzařují Světlo Krista, ovlivňují posun, protože to děláme věky na jiných planetách, ale Krista může dosáhnout zcela každý. I když z tohoto stavu extrémní polarity na Zemi, jednoduché to není.

Když se muž a žena sjednotí, za určitých okolností se narodí dítě - třetí energie v této rodinné trojici. Dítě není ani otec ani matka. Na stejném základu pracuje také Zdroj. Zdroj je trojice: Svatý Otec, Svatá Matka, Svatý Syn/Dcera. Svatá Matka není ani Svatý Otec ani Svatý Syn, je to jedna ze tří specifických energií.

Mechanika Stvoření je založena na elektromagnetické energii - dvě polarity vytvářejí třetí energii, když to nakreslíme, vypadá to jako nekonečná smyčka, (viz níže), tento tok energie je nekonečný zdroj vytvářející nekonečnou energii života. Elektrická síla spoluvytváří s magnetickou silou, vzniká třetí energie, zdrojová energie. Naším cílem je tedy dosáhnout trojvlnového Vědomí.

Toto trojvlnové energetické pole v těle vytváří nekonečnou a věčnou zásobu životní energie. Živý život je tvořen jako vzestupná a rozšiřující se spirála, nikoliv nemoc nebo stárnutí a úpadek. Tělo se uzdravuje postupně. Jak známe z přírody, spirála neboli zlatá spirála je obecně známý faktor růstu v přírodě.

Vzestup je tedy možný POUZE sjednocením mužských a ženských polarit a principů v těle. Tyto mužské a ženské principy se sjednocují jak uvnitř - s Duchem, tak vně - s fyzickým tělem. Takže sjednocené polarity tvoří zdravé tělo (tělo Krista) a nesmrtelné tělo. Dokud se rozhodneme zde být.

INTEGRACE POLARITY. Jednoduchý příklad z mého života v kontextu integrace polarity. Bolí mě kyčle, přijímám to, místo, abych si stěžovala nebo hledala pomoc vně, u lékařů, léčitelů. Nicméně vyživuji tělo, včetně doplňků, cvičím. V lese probíhá docela velká těžba dřeva, zničené cesty, nepořádek i nádherné části lesa. Je to pro přírodu velmi ponižující zásah a potupné, ale přijímám to. Obchodník se zpozdil o týden s dodávkou mého oblíbeného veganského proteinu, což nebylo v plánu. Přijímám to. Atd. atd..... Zpočátku je to těžké, protože jsme byli vychováváni stěžovat si, kritizovat, rozčilovat se. Nepřijímáme cokoliv negativního, takže nám přichází tak dlouho lekce, dokud se nenaučíme integraci polarity v těle. Mozek se přeškolí postupně.

Čím více jsme zběhlí v tomto myšlení a přijímání negativní polarity, tím je život lehčí, příjemnější, ale rozhodně není pravda, že je růžový. Hmotná dimenze je vždycky tvořena polaritami. Vždycky. Ale postupně se během příštích let změní z extrémních polarit na sjednocené polarity, pro každého, kdo jde touto cestou.

Základní úrovně Vzestupu v těle:

SJEDNOCENÍ

Hmota se spojuje s Duchem.

horizontální úroveň - pravá strana mužská a levá strana ženská. Vnitřní muž se sjednocuje se ženou.

vertikální úroveň - Duch sestupuje do těla. Duch se sjednocuje s tělem.

Jestliže máme v úmyslu spojit se s organickým bytím Krista, pomůže nám to uzdravit duši a rodinu duše, která existuje v jiných dimenzích. 12 aspektů nadduše. Dochází k významnému rozšíření Vědomí. Je to mnohem složitější téma, o kterém se zmíním později, ale prozatím je důležitá naše milovaná integrace polarity a tělo si později řídí tento proces "samo", abychom prožívali emoce Lásky zcela jiným způsobem.

Zprávy jsou všude kolem nás, ale je na nás, jak se vyčistíme, abychom skutečně cítili hlas Ducha. Čím více proudíme se Životem a přírodou, tím více se cítíme spojeni, protože čerpáme zdroj z nekonečné tvořivosti přírody! Pouze ti, kteří se oddělili od přírody, se cítí sami a izolovaní. V pravdě je tolik životní síly a z toho můžeme vytvořit všechno!

Když jsme tak jemní jako holubice, může Světlo Ducha Svatého sestoupit do našeho těla. Veškerá Síla vychází z Pravdy a pokud máte pochybnosti, jednoduše se musíte pustit kontroly a přijmout Milost Ducha.

Mnoho milující Lásky

Zdroj: Lenka-sykorova.cz

Lenka Gloriah Magenta

Zdroj: www.lenka-sykorova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico