Prastará síla a moudrost

views 1 730 datum 12. 11. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Je několik teorií, kde je uložena naše moudrost a síla. Naše tělo je dokonalý nástroj a chrám, ve kterém nosíme všechno, a právě tělo nám pomůže dostat se k tomu nejcennějšímu - k nám samým. Naše tělo je vysílač a zároveň přijímač, je to studnice uvědomování se, přes kterou s námi komunikuje sama existence (vědomí, život, vesmír).

Vědomí je všechno a všude kolem nás. Obklopuje nás, prochází námi a stále s námi komunikuje. Pokud opustíme programy mysli a napojíme se na samotné vědomí (život, vesmír), dojde i k napojení přes tělo, a to spustí samouzdravující proces. Není to o mysli, ale o důvěře v život.

Vysvobození je totiž podle mě to, kdy odhodíme všechno to musíme, máme, myslíme si, ale jen pocítíme krásu skutečného bytí na Zemi. Kdy naše pravá podstata je vynesena napovrch a už není nic a nikdo, kdo by nás mohl změnit a vzít nám ten pocit vlastní výjimečnosti a lásky sám k sobě.

Celá naše výchova byla postavená na naší nedokonalosti, na naší nehodnosti, kdy se musíme změnit, přizpůsobit, abychom byli hodni lásky zvenčí. Změňme už toto naše vnímání skutečnosti, tohle bylo jen dědictví minulosti, které jsme táhli všichni po generace dál a dál, a nyní jsme tu, abychom rozpustili toto dědictví a vzali si zpět svou jedinečnost a skutečnost toho, kdo jsme!

Všechny informace máme v sobě. Všechny nástroje, jak se dostat ke svatému grálu nosíme každý uvnitř sebe, a to je úžasné, že každý se nyní máme příležitost dostat k tomu, kdo jsme a proč jsme sem přišli být - tady a teď.

Jsme dokonalý, a to od hlavy až k patě a ještě dál. Naše těla byla vytvořena jako dokonalý nástroj, jak získat svou jedinečnost, své dary, svou výjimečnost zase zpět. Je to hra na to, rozpomenout se na svůj božský původ a přijmout zázrak života v sobě.

Máme svou sílu a veškerou moudrost každý uloženu ve svých kostech (až do morku kostí), takže není nikdo a nic, co by nám mohlo přinést větší osvícenost než my sami. Jde jen o to, dostat se k této vlastní moudrosti a síle. A nyní přišel čas se k této své pradávné skutečnosti toho, kdo jsme dostat - spojit se stím.

Tento článek má za cíl, tuto jsoucnost odhalit a spustit konečný proces a cestu k pokladu, ke svému svatému grálu.

Jako svatý grál bývají označovány nedosažitelné myšlenky, které se snaží člověk vyzkoumat nebo rozluštit, čímž by měl dosáhnout zásadního pokroku. A tak nyní přišel čas, dostat se k nim, neboť není nikdo jiný, kdo by to mohl udělat, dokázat za nás.

A nyní se dostáváme k našemu hluboko uloženému sdělení, že naše síla je tak obrovská, že není nic a nikdo, kdo by nás zlomil, neboť už není nic, co lze v nás zničit, zabít, udusit, vzít, přetvořit. Dostáváme se k tomu, kdo jsme, k té kráse existence, která není z tohoto světa a přitom je. Vnímáme, co všechno neseme ve svých kostech, co za zkušenosti a moudrost se v nás skrývá. Jsme neporazitelní, a nyní přišel čas procítit to, kdo doopravdy jsme.

"Jsem láska, radost, naděje, milost, osvícení, laskavost, soucit, harmonie, něžnost, jemnost, empatie, lidskost, ale jsem také zlost, zloba, hněv, křik, bolest, pláč, zoufalství, únava, jsem všechno a zároveň nic. Jsme samotné vědomí - existence, která se přišla prožívat - žít. A nyní se napojuji na vedení z této existence (vědomí, život, vesmír) a stávám se součástí této božské esence a vše ve mně i okolo mě se mění tady a teď. Napojuji se na mé vědomí, na mé posvátné vedení a vnitřní moudrost. Jsem v procesu, který je mou cestou, která je láskou."

Nesli jsme "miliony" let programy a vzorce, které nás měly odvést od nás samých a my svou sílu a moudrost uzavřeli ve svých tělech, ale nikam toto vědění, tento svatý grál nezmizel, je stále uvnitř nás. Nyní jak programy mysli rozpouštíme, máme již sílu na to, se k tomuto grálu dostat a začít ho vědomě žít.

Nyní přišel čas je propustit a přestat žít v tomto systému iluze oddělenosti od sebe samých. Propusťme bolest, veškerá trápení a nelásku, tohle není skutečnost nás samých. Naše skutečnost je čistá láska, radost a klid. Jsme čisté duchovní bytosti, které se nyní zrodili s vědomím toho, co je to nejcennější v našich životech, naše energie, naše lidskost, naše srdce, které cítí skutečnost, naše kosti, které nesou naši moudrost a vědění celého stvoření na Zemi i mimo ni, vědomí a naše spojení s tímto zdrojem nám zprostředkovává naši moudrost a sílu uvnitř nás.

Síla, která není demonstrována navenek, ale sídlí uvnitř. Síla, která tepe stejně neochvějně, jako krev proudí naším tělem, síla, která jako srdce udává tlukot našeho života a dbá na naši radost a vnitřní klid, pokud se na tuto vnitřní sílu naladíme, spojíme se s ní, s vědomím toho, že není nic a nikdo, kdo nám může tuto sílu vzít, stane se zázrak a proces obnovy se spustí.

Přes naše tělo (emoce, myšlenky, nemoci) nám vědomí sděluje, co je nyní potřeba propustit a nechat odejít, a zároveň pokud ho posloucháme, říká nám i co jíst, co pít, kdy odpočívat a kdy jít do akce.

Tento náš chrám je každého z nás nástroj našeho poznání. Díky tělu odbouráme programy, které skrz emoce, tělesné potřeby a tlaky či bolest odejdou a tato přeměna starých buněk v nové, přináší (transmutuje) právě naši věčnou moudrost a vnitřní sílu napovrch. Je to proces dokonalé přeměny a my jsme nyní toho schopni, to se nyní děje.

Najednou naše sebeláska vytryskla jako pramen věčného mládí a zdraví, tryská z nás světlo a láska a radost a zároveň klid, který nelze narušit. "Dělám jen to, co chci a je mi jedno, jaké to bude mít následky, prostě již nemohu jinak." Jen tak, jak to cítíme my sami a ne ostatní. Milujme sebe tak, jak je to jen možné. Nyní se navrátil tento pocit vlastní jedinečnosti a s tím i vnímání jedinečnosti ostatních.

V této hře jde o přeměnu, o rozpomenutí se na to božské v nás. Rozpomenutí se na to, že máme tu moc změnit své životy, navrátit se sami k sobě tím, že se rozhodneme nežít již v programech mysli a rozhodneme se pro ten nejlepší život sami pro sebe, rozhodneme se pro naši prapodstatu, pro svou vlastní moudrost, vnitřní sílu, pro svou jedinečnou esenci a její návrat. Neřešme již, co nás to bude stát a jak to bude těžké, věřme, že to, co dostaneme, stojí za všechnu moudrost světa.

A pokud se rozhodneme pro život v naší prapodstatě a toho, kdo ve skutečnosti jsme, věřme, že není návratu. Za rozhodnutím si musíme stát, ať se děje, co se děje. Nevracejme se k tomuto rozhodnutí, neměňme ho, nepřemýšlejme o něm, došlo by na čas k zastavení procesu. Zůstaňme věrni svému rozhodnutí a jen pozorujme a propouštějme (přijímejme) všechno, co přijde a co se bude dít. Jak dlouho to bude trvat, není možné říct, neboť každý máme tento proces jiný svou intenzitou, svou délkou, svým příběhem, svým načasováním...

Jediné, co již vím je, že tenhle proces stojí za to rozhodnutí. Život je pak konečně takový, jaký má být. Naplněný, šťastný, v harmonii a klidu, ať se děje vně cokoliv. A že nemá být proces těžký, že má být rychlý, lehký a jednoduchý, to vnímám jako jednu z možností. Jsou tu ti z nás, kteří to tak mít budou, a pak je tu několik z nás, kteří si prostě chtějí projít to poznání se se vším všudy😊.

S láskou a vděčností v novém bytí, Tereza

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico