Přání dětské duše

datum 24. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Jsem učitelka a svoji "práci" mám ráda. Někdy bývám unavená a mívám pocit, že mé snažení neodpovídá výsledkům. Přesto mi dává moje práce smysl  a věřím, že ta semínka, která zasívám, možná jednou vzklíčí. Možná vyrostou jinak, než jsem si myslela, přesto věřím, že otisk mého působení se nějakým způsobem zviditelní. To mi dává sílu a odhodlání působit i tam, kde to na na první pohled vypadá jako marné snažení. Možná ta "půda" nevypadá úrodně, ale já věřím, že jakékoliv sdělení, které je naplněné láskou a moudrostí,  pomáhá utvářet představy dětské duše o smyslu své přítomnosti dnes a tady - v naší době.

Přicházejí duše, které s "pozemskostí" nemají příliš zkušeností. Děti indigové, křišťálové,  duhové... Pro planetu přínos, pro učitele něco, co jen stěží dokáže zařadit, "vychovat" a někdy i mít rád. Chápu. Mám jich své třídě více... Na první pohled to je "těžká práce". Ale já děkuji, že si mě vybraly a děkuji za tuto zkušenost.

Můj přítel Bořek Šubrt mi před časem poskytl zajímavý text přinášející rady ohledně výchovy našich dětí. Tento text sepsal ve snaze nabídnout rodičům rady jak působit při výchově dětí s ohledem na jejich přání a tužby tak, aby nebyla narušena jejich přirozenost a narušen jejich vývoj. A - ať už nové duše přicházejí z různým dimenzí nebo jsou zde již po mnohé životy, domnívám se, že všechny mají podobná přání.

Přání dětské duše

1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším.

2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději a cítím se pak bezpečněji.

3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím se spoléhat na vás, že je odhalíte a odstraníte jako plevel ze zahrady mé duše.

4. Střežte důstojně moji pravdomluvnost jako velký poklad pro mou duši. Svět mi dává mnoho příležitostí ke lhaní a já nerozeznám dobro a zlo.

5. Nedělejte ze mě menšího než jsem. Bráníte tím mému růstu.

6. Naučte mě pracovat, abych se naučil vážit si věcí.

7.Nevnucujte mi, že mé chyby (hříchy) jsou těžké. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

8.Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád(a). Není to projev mé duše, ale vynalézavost ega, které nebylo zkroceno.

9. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někde naučit zodpovědnosti.

10. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokáži se s nimi vyrovnat a jsou školou pro můj život.

11. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu "hluchý" a budu dělat "mrtvého brouka".

12. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím podveden a dáváte mi špatný příklad, když je nesplníte.

13. Buďte důslední v kontrole úkolů, které mi uložíte a nepokoušejte mou nadměrnou poctivost. I bez toho jsem vystaven mnohému pokušení světa.

14. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci - lžete sobě i mně.

15. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti.  Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

16. Najděte si každý den večer chvilku, abychom  si navzájem řekli, co jsme udělali dobrého i špatného a vzpomněli v duchu a lásce na své blízké. Křesťané tomu říkají modlitba.

17. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit, když mně ublížíte. Dáváte mi dobrý příklad a  po upřímné omluvě vás mám ještě radši.

18. Nezapomínejte,  jak rychle  dospívám. Nepropaste prosím šanci vychovat ze mne krásného člověka. Času ubývá každým dnem.

19. Úsměv, pohlazení a obejmutí jsou pravé dary, po kterých toužím - které mě budou provázet až  na onen svět.

20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že ne?

Svět bez vaší lásky je pro mě jako země bez slunce

Autor úvahy: Radka Vobejdová
Zdroj: www.kapkypoznani.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico