Praktický průvodce pro rozkvět během 21. století

datum 24. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Žijeme v časech Velké změny – v nevídaném a výjimečném čase v lidské evoluční historii. Velmi pravděpodobně nastanou v 21. století období, kdy budeme vystaveni velkému chaosu a úpadku. To, co určí další vývoj lidstva a naši společnou budoucnost, bude náš postoj. Následující řádky vám mohou posloužit jako pohon pro vaši inspiraci. Pozastavte se nad nimi a nechte je proniknout do svého života, ať jste pro nadcházející intenzivní období vyzbrojeni duchem hluboké důvěry a lásky.

Krize vždy poukazuje na ty nejzářivější

Vstupujeme do času, kdy budeme čelit mnoha výzvám jak individuálně, tak kolektivně. V takových dobách se šíří strach jako požár a většina lidí přejde do základního režimu přežití. Ti, kteří už nějakou dobu vnitřně pracují, mají nyní možnost zazářit a sdílet své světlo s ostatními. Svět se proměňuje a potřebuje nové vůdce, kteří jdou příkladem. Přichází výborná příležitost rozbít staré vzorce a zvýšit frekvenci vašeho života, a to přímo exponenciálně. Z hloubek společnosti se probouzí dřímající obr a z jeho srdce tryská světlo a láska. Pokud rozpoznáte v těchto slovech pravdu, musí vám být jasné, že nastává váš čas – čas, na který jste tak dlouho čekali.

Jediné, čemu můžete věřit, je vaše nejniternější vedení

V časech proměny je jen velmi málo věcí ve vnějším světě, na něž se můžete spolehnout, takže se budete muset přirozeně zaměřit do svého nitra, abyste našli svou stabilitu. Čím pevněji jste ukotveni na vyšších frekvencích svého vnitřního vedení, tím více budete k sobě přitahovat ostatní. Až se bude většina lidí strachovat a panikařit, budete to vy, kdo podstoupí riziko a začnete věřit těm nejdivočejším, nejnezranitelnějším informacím o tom, kdo jste a proč opravdu na této planetě pobýváte. Ryzost vaší DNA může být nyní uvolněna ven. Jste jako běžec na dlouhou trať, který držel celou dobu krok s ostatními závodníky, ale přitom jste v hluboce skrytém místě v sobě celou dobu střežili velký rezervoár síly. Nyní je čas vystoupit z davu a dovolit si, aby ostatní uviděli tu úžasnou vitalitu a lásku, dřímající ve vás. Právě nyní je čas uvolnit stavidla lásce, aby se vylila do celého světa.

Ve skupině je síla – přitáhněte k sobě skutečné spojence

Naše evoluce se blíží ke konečné křižovatce. Jedna odbočka povede do budoucnosti a jedna do minulosti. DNA, která se nepřizpůsobí evolučním impulsům, postupně opustí svět. Stará DNA se čistí a odděluje se z globálního genofondu, což povede k nevyhnutelnému úbytku celosvětové populace. A pravděpodobně neodejde jen tak.

Nově zmutovaná DNA musí na druhou stranu vytvořit zcela novou strukturu ve hmotném světě – vytvořit nový pohled na svět – ve vědě, technologii, hospodářství i vládě. A to bude chvíli trvat.

Nejdůležitější je rozpoznat síly, které jsou schopné projít transformací a k nim se přimknout. Nastává legendární doba tzv. shromažďování klanů – zmiňovaná DNA se chystá založit nový druh člověka – duchovně, sociálně a fyziologicky. Je proto důležité vědět, kam směřujete svou energii. Energie, která se odmítá posunout, vyčerpá vaše zdroje. Nechte tyto energie tedy jednoduše a elegantně odejít.

K dispozici budeme mít různé nové způsoby spojení s druhými. Nemusíme se společenství či spojenectví bát. Skutečná aliance nám umožní více kreativní svobody, spíše než že by nám z ní ukrojila. Když se sejde skupina se stejným vysokofrekvenčním chápáním, jednotlivci v této skupině urychlí svůj vlastní růst. Nové fraktální uskupení čeká na společnou práci, sdílení svých géniů, zdrojů a sítí, které nejsou založeny na soutěživosti. Věnujte pozornost těm vztahům, které zahrnují bezmeznou důvěru a oddanost. Tyto vztahy pro vás budou zdrojem velké síly a ukážou vám cestu vpřed. Pracujte na takových vztazích, setkávejte se, kontemplujte nad společným vyšším záměrem a důvěřujte vizi, jež se rodí z lásky.

Prosperita spočívá v důležitém

Jedním z pravděpodobných posunů, ke kterému dojde během tohoto století, je změna rovnováhy moci. Peníze začnou ve světě ztrácet svou moc a ti, kteří k nim budou připoutáni, postupně vyprahnou. Tato ekonomická transformace má jednu obrovskou výhodu. Vyzývá každého z nás, aby zvážil to, co je opravdu důležité.

Je to doba velkého půstu. Jedna z nejhlubších ezoterických pravd je: Ať děláte, co děláte, důležité je, jak to děláte. Existuje tolik oblastí našeho života, kde energií plýtváme. Proto je zásadní zabývat se tím, co je skutečně důležité.

Například krása je nezbytná. Vynaložíme-li peníze na krásu, znamená to, že uznáváme vnitřní krásu, která je pro nás stejně důležitá jako jídlo. Svět je zahlcen nepodstatnými věcmi, a přesto touží po těch esenciálních. A o to prosperitě jde – vést ostatní k jejich vnitřní kráse. V budoucnu uvidíme prosakovat skutečné barvy světa. Někteří pocítí polibek Milosti, jiní se setkají s ohněm hanby. Milost se dotkne především míst, kde je komunita sjednocená a silná. Lidé budou dělat kompromisy, avšak jedna věc, kterou nesmíte nikdy kompromitovat, je vaše integrita.

Integrita posílená o trpělivost povolává síly Milosti. V časech, které nás čekají, už nebude dominovat chamtivost. Tuk je palivem mutace, a to právě uvidíme všude, kde bude docházet ke spalování tuku – v peněženkách, životním stylu, emocích, a dokonce lidských tělech. Tuk brání toku energie a skutečná prosperita potřebuje proudit. Peníze přicházejí, jsou sdíleny, investovány, darovány, recyklovány a užívány. Hospodářství je přetížené, populace má nadváhu, planeta sténá. Tučnost je vlastně úžasná, protože podporuje Velkou změnu. Podívejte se tedy na svůj život a své chování a zjistěte, kde se vám hromadí tuk. Nastává čas utahování opasků. A přestože spalování tuku může být bolestivé, výsledek je vždy skvělý – cítíte se extaticky!

Vejděte do extáze bouře

Buďte si jisti, že přichází obrovská bouře. Nastane velká nejistota, pesimismus a reakce. Silný vítr nás zažene dovnitř. Musíte zvážit, jak budete tomuto víru čelit. Máte jednoduše na výběr – stáhnout se nebo se odvázat. Přežít nebo vyletět nahoru. Bouře nebude samozřejmě trvat věčně, ale jakmile odezní, svět bude vypadat úplně jinak. Nejedná se však o nějakou lehkou změnu sociálně ekonomického modelu. Jde o ukončení celého cyklu cyklů. Bouře nás může zasáhnout plnou silou na materiální rovině – jsou věci, které skutečně nyní nedohlédneme.

Co je však jisté, že bouře se odehrává na vnitřní rovině, hluboko uvnitř genetické a aurické struktury celého lidstva. Během současného století se uzavřou brány, které určí, kdo je ve hře a kdo ji opustí. A je potřeba porozumět tomuto sdělení z pohledu celého kolektivu, ne z úrovně jedince. Nic z toho, co se děje, není osobní záležitostí. Duch Gaii potřebuje vybudovat novou formu a k tomu volí z globálního genofondu jen určitá vlákna DNA. A to, co po tomto procesu zbude, zkrátka samo zanikne.

Velmi mocně působí karmické síly. Jelikož nejsme schopni nyní dohlédnout, co se na hmotné rovině přemění, může nás tento fakt jako celek děsit. A přitom to vlastně není vůbec děsivé. Je to úžasný, krásný a báječný čas v lidské historii.

Když matka pozoruje, jak se klubou z vajíček její mláďata, je její mateřské obětí tou nejčistší něhou. Přitom ví, že všechna mláďata to nezvládnou, ale taky ví, že je to přirozené.

Uvnitř každého z nás žije derviš a tento derviš je tu právě pro tyto okamžiky. Derviš miluje bouře. Vstupuje do ní s otevřenou náručí a vnímá její hřmění ve svém srdci i duši. Pro derviše je bouře extází. Odevzdává se absolutně jejímu víření, její syrové síle a tak může vstoupit přímo do středu, do mystického oka uvnitř bouře, kde vše utichá. Podstata bytí je plně přijata.

Stejně i vy vstupte do nadcházejícího času – z neustále prohlubujícího se bodu uvolnění uvnitř vás. Nikdy na to nezapomeňte – staňte se dervišem a nenechte se bouří zahnat. Uvolněte se do její hlučící dynamičnosti a užívejte si příval nových sil, které ve světě nyní explodují.

Přivolejte je a najděte neustále se prohlubující vnitřní klid v oku bouře – v oku, které ví a vidí, že vše, co je, je láskou, a že láska je vším, co je.

Richard Rudd

Přeložila Markéta Doubravská 2020,

Zdroj: www.genoveklice.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico