Praktický návod, ako sa spojiť so svojou spriaznenou dušou v šťastnom partnerskom vzťahu

datum 25. 9. 2019

Partnerské vzťahy sú pre nás jednou z najpodstatnejších a veľakrát najnáročnejších oblastí v našich životoch. Očakávame od nich šťastie a úplné naplnenie. No veľakrát v nich nachádzame len bolesť či sklamanie.

Musí tomu tak byť?

Ako transformovať vzťahy na lepšiu úroveň?

Ako môžeme v našich životoch transformovať partnerské vzťahy na takú úroveň, ktorá by nám vyhovovala po všetkých stránkach? Prípadne, ako môžeme nájsť našu spriaznenú dušu?

Začnime postupne s menšou úvahou o známom a otravnom klišé: Podobné priťahuje podobné – a neskôr sa k nej vrátime.

Túžba po spriaznenej duši a vyslobodenie z „karmických vzťahov“.

Spriaznená duša je niekto, kto dokáže oceniť, aký ste divný.“

Bill Murray.

Síce pre každého pojem „spriaznená duša“ predstavuje niečo iné, väčšinou túžime práve po takejto osobe pre náš vysnívaný partnerský vzťah.

Ak sa pozrieme na naše minulé vzťahy, prípadne sa poobzeráme po okolí, veľakrát nadobudneme pocit, že spriaznené duše sú len vysneným ideálom a že pritom existujú len akési „karmické vzťahy“, v ktorých ide o učenie sa formou náročných lekcií.

Možno na takomto pocite niečo bude, no jedna možnosť nevylučuje druhú.

Veľakrát sme zo samoty či z našej túžby po vysnívanej bytosti tak zúfalí, že prijmeme absolútne kohokoľvek do tejto vysnenej role.

Podobný efekt dosiahneme, ak v sebe nič nezmeníme. Ak stále ostávame na rovnakej úrovni, s rovnakými „nedostatkami“, neuvedomelosťou, „blokmi“, naučenými vzorcami správania...

Zúfalá túžba alebo neochota vyvíjať sa prináša zodpovedajúce výsledky.

Ako môžeme takto zaujať niekoho na „vyššej“ úrovni? Ak my sami nie sme ochotní so sebou nič urobiť?

Pohodlnosť veľakrát prináša vzťahy pripomínajúce väzenie.

A potom, čuduj sa svetu, ostávame prekvapení, keď sa ocitáme v náročnom, nenapĺňajúcom vzťahu, pripomínajúcom väzenie a trest pre všetkých zúčastnených.

Potom sa udivene pýtame:

Ako nájsť najideálnejšiu bytosť pre partnerský vzťah.

Vráťme sa k nášmu klišé – podobné priťahuje podobné. Aspoň na chvíľku pripusťme, že by na ňom mohlo byť niečo pravdy a že naozaj funguje.

Čo by z toho potom pre nás logicky vyplývalo?

Zaujmeme len partnera takej kvality, akými sme aj my sami.

Ak vnímame zmeny ako nepriateľa, ak nie sme ochotní sa zlepšovať a pracovať na sebe, ak vnímame svet a ľudí akoby nám niečo dlhovali – koho tak môžeme zaujať?

Čo môžeme ponúknuť nášmu vysnívanému partnerovi?

Všetci máme pre seba vždy dostatok obhajoby. Ospravedlňujeme a zdôvodňujeme si naše konanie. No veľakrát len z nášho uhlu pohľadu. Zabúdame pritom na pocity, dôvody alebo pohľad druhých ľudí – tých, ktorých sa naše konanie dotýka priamo aj nepriamo.

Ak by sme si teda k sebe „pritiahli“ podobne zmýšľajúcu osobu rovnakých kvalít – aj keby bola našou ideálnou spriaznenou dušou - asi by sa nám postupne vôbec nepáčilo, ak by nebrala do úvahy naše pocity či náš uhol pohľadu. Rovnako ako by sme nerobili ani my.

Odsúdení na neúspech?

Takže, ak aspoň u jedného z partnerov prevažuje sebecký pohľad, sebaľútosť či iné, menej nápadné formy sebadeštrukcie - bez snahy čokoľvek zmeniť a zlepšiť sa – potom aj pôvodne nádherný vzťah s ideálnou spriaznenou dušou nebude mať s najväčšou pravdepodobnosťou dlhé trvanie.

Pretože na to, aby sme sa dokázali na všetko pozerať komplexnejšie, z viacerých uhlov pohľadu a so širším záberom, veľakrát potrebujeme dôkladnejšie sebapoznanie, empatiu, sebareflexiu či veľa energie.

A práve takýmto oblastiam sa pri sebaľútosti či sebeckosti takmer vôbec nevenujeme.

Aká je tu súvislosť s hľadaním spriaznenej duše?

Ako však toto všetko súvisí s partnerskými vzťahmi a s hľadaním spriaznenej duše?

Nijak a zároveň absolútne.

Empatia, sebareflexia či hlboké sebapoznanie sú celkom nevyhnutné atribúty, potrebné pre každý skutočne šťastný vzťah.

Hádžeme perly sviniam?

Pre lepšiu predstavu by ako názorný príklad mohla poslúžiť známa biblická fráza o hádzaní perál sviniam:

Prasiatka pravdepodobne nedokážu oceniť ľudskú hodnotu prisudzovanú perlám. Je preto zbytočné im ich hádzať. Lepšie je im dať to, čo potrebujú a to, čo im pomáha.

Sme aj my ako svine s perlami?

Rovnako to môže byť v nevyvážených partnerských vzťahoch, v ktorých si nedokážeme vzájomne nielen pomáhať, no ani len uznať naše kvality, či aspoň oceniť prekonávanie našich slabých stránok, pohodlnosti, zotrvačnosti, strachu, tráum či najrôznejších komplexov.

Všímame si to, čo dostávame?

Ak sme zahľadení len do seba a vlastných starostí, tak nevidíme ani tie najväčšie dary, ktoré sa nám dostávajú nielen od nášho partnera. Načo ich potom máme dostávať?

Už len z čírej logiky to nemá vôbec význam. Práve naopak. Význam má, pridávať nám to, čo si všimneme – pretože len to nám môže vtedy nejakým spôsobom pomôcť.

A veľakrát to býva v takomto rozpoložení práve ďalšia bolesť, starosti či trápenie.

Zahľadenie len do seba a zaslepenosť.

Navyše, ak sa ocitáme v stavoch sebaľútosti, či bývame zahľadení len do seba, tak aj keby za nami chodila jedna „spriaznená duša“ za druhou, s najväčšou pravdepodobnosťou by sme ich tak vôbec nedokázali vnímať.

Nevedomé „premárnenie“ príležitostí.

S takýmto naladením by nám aj tá najideálnejšia „spriaznená duša“ ľahko mohla nevedome prekĺznuť pomedzi prsty. Alebo by sme sa ich desili – kvôli ich kvalitám. Prípadne by sme sa im vysmievali.

Hlavne ak by mali také vlastnosti, ktoré my nie, a ktoré sú bežné pre zrelé bytosti - prirodzené sklony k zlepšovaniu, oslobodzovaniu, rešpektu, úcte, tolerancii, empatii, sebareflexii.

Pretože takéto bytosti slobodu nielen dávajú, ale aj „potrebujú“. Nenechajú sa len tak zneužívať či manipulovať. To radšej odídu.

Rovnaké naladenie.

Ak nie sme na niečo také rovnako naladení, môžu nám takíto ľudia pripadať ako nepochopiteľní, odpudzujúci či nebezpeční – pretože cítime, že by sme nad takýmto partnerom nemali vôbec moc.

Aj keď pritom túžime po nádhernom vzťahu, taká predstava „bezmocnosti“ nás môže desiť...

Práca na sebe je základ úspechu aj pre nájdenie spriaznenej duše.

Preto má veľký význam začať u seba a pracovať na neustálom sebapoznaní a zlepšovaní. Vďaka tomu dokážeme transformovať všetky možné oblasti našich životov na úplne inú úroveň. Zvlášť partnerské vzťahy.

Vonkajšia a vnútorná krása.

Nie je to len o kultivovaní svojej vonkajšej krásy a výzoru. Aj keď aj tá je dôležitá a priamo spojená s vnútornou krásou. Záleží však na tom, ako sa do toho pustíme – či len povrchne alebo aj do hĺbky, vnútorne.

Dôležitá je najmä vnútorná práca – očista a transformácia.

Pretože nás najmä na podvedomej úrovni ovplyvňuje množstvo naučených vzorcov správania, „programov či blokov“, na základe ktorých sa v živote rozhodujeme a fungujeme.

A k týmto našim podvedomým častiam sa nedostaneme len obyčajnou povrchnou prácou. Môžeme mať aj ten najkrajší a najatraktívnejší vzhľad na svete – no ak je bez vnútornej krásy, je to len pozlátko, ktorým môžeme ohurovať celý svet, no určite ním neoklameme sami seba.

Ako si vyčistiť podvedomie a oslobodiť sa od obmedzujúceho nastavenia?

Ako teda môžeme zapracovať aj na našej vnútornej kráse? Ako sa môžeme vyčistiť od našich najrôznejších obmedzujúcich nastavení a vnímania?

Vaše podvedomie má nekonečnú moc.“

Joseph Murphy

Čo funguje komplexnejšie, nielen čiastkovo a povrchovo?

Skvelé sú rôzne zážitkové a transformačné techniky umožňujúce hlbšie sebapoznanie a transformovanie nefunkčných naučených vzorcov správania, očakávaní, obáv, strachov, podceňovania, ale aj manipulovania, vyvyšovania či arogancie a iných.

Zároveň sa s takýmito technikami môžeme naplniť množstvom čistej energie. Máme tak potom dosť sily a odhodlania byť lepšími bytosťami. Celkovo tiež zvládame ľahšie akékoľvek životné situácie, ktoré nám predtým mohli spôsobovať problémy.

A náš život sa stáva krajším, ľahším a úspešnejším.

Aj v oblasti partnerských vzťahov.

„Úspešnejšie“ partnerské vzťahy.

S takýmto prístupom oveľa ľahšie nájdeme tú našu vysnívanú spriaznenú dušu.

Nielenže budeme k sebe v novom rozpoložení priťahovať nové bytosti s podobným zameraním. Oveľa ľahšie si ich aj všimneme a ony si ľahšie všimnú nás.

Pri skutočne hlbokej vnútornej očiste, transformácii a sebapoznaní sa väčšinou za „spriaznenými dušami“ netreba vôbec „naháňať“. Nie je potrebné ich hľadať, či naivne o nich snívať a túžiť po nich.

Dôležité je sústrediť sa na seba a neustále sa snažiť byť lepšou bytosťou.

Je dobré „zabudnúť“ na nejaké hľadanie partnerov. Vtedy sa zvykne „spriaznená duša“ jednoducho z ničoho nič objaviť v našom živote a my ju neomylne spoznáme.

A náramne sa na tom obaja zvyčajne pobavíme.

Autor:Martin Balko špecialista na poctivú (nielen) SEO optimalizáciu.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico