Práce s krystaly - vylaďování se

datum 17. 5. 2018
Umění vyladit se na krystal, na sebe, na druhého člověka nebo jakýkoliv aspekt života je jedním z nejhodnotnějších nástrojů, které se lze naučit. Naladění se je schopnost neutralizovat mysl a stát se klidným, aby vnitřní já mohlo vidět pravdu. Když se naučíme umění nalaďovat se, nejen že rozvineme citlivost přijímat hodnotné vnitřní informace, ale také trénujeme mysl komunikovat na mnohem jemnějších úrovních s různými živočišnými formami. Když se člověk vyladí na krystal, krystal se stává zrcadlem, které odráží vnitřní světlo zpět do vědomí. Meditace, vizualizace, fyzické cvičení, jóga, modlitby nebo jiné osobní techniky mohou být použity k utišení mysli a k dosažení čistšího vidění. Ať je přístup jakýkoliv, výsledky mluví samy za sebe – větší sebekontrola, větší vnitřní klid, osobní napojení na zdroj pravdy a schopnost mít přístup k informacím, které by jinak mohly být nedostupné. Krystaly jsou silnými nástroji a učiteli v procesu nalaďování se. Mluví svým vlastním specifickým jazykem, který může být interpretován, pokud má naslouchající čistou mysl a otevřené srdce. Vývojový proces krystalů byl od toho lidského velmi odlišný a krystaly mohou sdílet tajemství svého stvoření a reality.
Krystaly jsou zde pro každého a kohokoliv, kdo si s nimi vybere pracovat. Velmi snadno se stávají učitelem a přítelem, když sdílí své vědění a tajemství a propůjčují své světlo a vyzařování k našemu léčení. Vše, co je k tomu třeba je otevřenost a ochota naslouchat jejich tichému hlasu, když promlouvají přímo k vašemu vnitřnímu vědění. Krystaly jsou zástupci světla a při správném naladění se na ně nás mohou naučit, jak získat přístup ke svému vlastnímu světlu a jak jej více využít.
Naslouchali jste již někdy pozorně jedinečnému tajemství od velmi důležitého přítele? To je způsob, jak otevřít svou mysl a srdce ke komunikaci s krystaly a léčivými kameny. Odložte všechny předem vytvořené pohnutky, očekávání nebo strach že to nelze uskutečnit, a dovolte vnitřní mysli přijmout jemné vjemy, které bude krystal vysílat. Otevřete se možnosti, že tyto křišťálové životní formy chtějí s vámi sdílet svá tajemství a moudrost. Přijměte bez pochyb spontánní obrazy, které se začnou objevovat ve vašem vědomí. Když je mysl trénovaná naslouchat a komunikovat v tichosti, odpovědi přijdou rychle a čistě tím, jak světlo a energie kamenů se kterými pracujete budou odrážet vaši vlastní moudrost zpět k vám.
Nejlépe se mi osvědčilo praktikovat jógu a meditaci nejméně jednu hodinu. Potom se položím na záda a umístím krystal na své třetí oko. Jak se uvolním a mysl začne být receptivní, lze začít vnímat jemné vibrace krystalu. V tomto bodě se můžete otázat krystalu, zda existuje něco, co by vám mělo být ukázáno k nápomoci vašeho porozumění nebo se můžete zeptat na osobní otázku týkající se nějakého aspektu vašeho života. Požádejte krystal, aby zrcadlil odpovědi z pravdy uložené uvnitř vás do vašeho vědomí. Potom otevřete svou mysl a přijměte odpověď. Může přijít v symbolech, obrazech, vizích nebo přímém vědění. Jakkoliv přijdou vězte, že je to vzkaz od vás samotných pro vás, zesílen a předán s láskou prostřednictvím krystalu. Během tohoto procesu je možné si uvědomit spoustu věcí, kterým jste neporozuměli, poznat sebe na mnohem hlubší úrovni a mít přístup k větším zdrojům vnitřní pravdy a síly.
Poznejte každý ze svých krystalů a léčivých kamenů a odhalte jejich jedinečná tajemství. Mohou být jiná pro vás než pro někoho jiného, protože krystaly se vyladí k pomoci a odpovědi na toho, kdo je používá. Umožníte-li svým kamenům, aby sloužily svému účelu, pomáháte jim tím také se dále rozvíjet a naplnit svůj osud. Vědomou prací s minerální říší se učíte, jak lépe vyjádřit své vlastní světlo, zatímco pomáháte krystalům vyjádřit to jejich. Na této zemi jsme zde společně abychom si navzájem pomáhali, aby každý mohl růst, a když tak činíme, pracujeme ve vytváření lepšího světa ve větší harmonii.
JAK POUŽÍVAT KRYSTALY A LÉČIVÉ KAMENY
Existuje mnoho způsobů, jak mohou být krystaly a kameny použity v léčení a navyšování vědomí. Pracují ať tomu věříte nebo ne. Pouze tím, že jsou ve vaší přítomnosti přivádí více krásy a světla do vašeho prostředí. Když jsou krystaly umístěny na skříni, nočním nebo konferenčním stolku, automaticky nabíjí místo energií, podobně jako negativní ionizátor. Pokud dojde v místnosti k hádce, lze do místnosti umístit krystal k očistě vibrací a nastolení klidu a míru. Vše, co je třeba je přítomnost krystalu, aby přinesl více světla a léčivé energie do prostředí. Když se světlo odráží skrze a od krystalů, tvoří se energie, která neutralizuje jakékoliv negativní vibrace a navyšuje frekvenci do větší harmonie.

Pokud někdo nedosáhl úrovně, kde by rozvinul nezbytnou citlivost k procítění léčivých energií krystalů, účinek energií krystalu stále zůstane zachován a podvědomá mysl na ně bude reagovat. Samotná přítomnost krystalů v prostředí jemně odhaluje podvědomé mysli, že dokonalost je možná. Krystaly potvrzují fyzickým smyslům, že je zcela reálné být čistý, krásný, zaměřený a světlem zářivý. Tato semínka zasazená do podvědomé mysli dříve nebo později vyklíčí a vykvetou. Proto je účinné dát krystaly a kameny i těm, kteří nejsou uvědomělí nebo se nezajímají o svůj léčivý proces.

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Taunia Atiriamin
Zdroj: http://www.slunecnabrana.eu

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico