Pozvánka: Benefice pro Farmu Naděje

datum 20. 5. 2015

farma naděje

„Dokážete si představit osmihodinovou práci na jatkách?

Dokážete si představit osm hodin sekání hlav a podřezávání krků?

To musí být skutečně otřesný život!“

Gene Bauston, zakladatel Farm Sanctuary

 

 

Kdo jsme

Farma Naděje je nezisková organizace, spolek dobrovolníků, kteří si dali za cíl vybudovat azyl pro tzv. hospodářská zvířata, pečovat o ně, poskytnout jim bezpečný a láskyplný domov a skrze jejich příběhy vést lidi k odpovědnému, etickému a udržitelnému způsobu života, k lásce k sobě samým, k životnímu prostředí, v němž žijeme, i ke zvířatům, která s námi sdílí tento svět, ať už je to pes, kráva nebo prase.

 

Naší inspirací a vzorem je zahraniční projekt Farm Sanctuary, který v roce 1986 ve státě New York založili manželé Gene a Lorri Baustonovi se záměrem vybudovat útulek pro zneužívaná a týraná hospodářská zvířata zachráněná z velkochovů, průmyslové výroby masa a jatek. Farm Sanctuary ale neslouží jen jako azyl pro zvířata, ale také jako vzdělávací centrum pro návštěvníky s vynikajícím ubytováním a jídlem přímo na farmě. Farm Sanctuary slouží jako silný argument v boji za reformy v chovu a přístupu k dobytku, zdravému životnímu stylu, ale i k všeobecnému posílení a obhajobě práv zvířat.

 

Od roku 1986 vznikly v Americe další dva útulky, a to v Orlandu a v Kalifornii. Gene a Lorri tak dokazují, jak veliký dopad může mít jednotlivec schopný soucítění a odhodlání.

Obdobné azyly fungují i jinde ve světě, například ve Španělsku (Santuario Gaia), Německu (Hof Butenland) nebo v Bulharsku (Four Legged Friends). V současnosti vzniká obdobný projekt také u našich sousedů na Slovensku (Animeden).

 

Co chceme

 

Azyl pro týraná a zneužívaná hospodářská zvířata

Útulky pro opuštěné psy, kočky či záchranné stanice pro volně žijící zvířata už dávno nejsou ničím neobvyklým. Azyly pro tzv. hospodářská zvířata ale v České republice oficiálně neexistují (nepočítáme-li organizaci Slepice v nouzi, která se zabývá výkupem „vyřazených“ nosnic z velkochovů a jejich následným umísťováním do náhradních domovů, nebo malé soukromé chovatele, kteří se v případě nutnosti ujmou i dalších týraných hospodářských zvířat). Farma Naděje to chce změnit, protože hospodářská zvířata jsou nejpočetnější skupinou zvířat chovaných v zajetí a také nejvíce ohroženou špatným zacházením ze strany personálu ve velkochovech či na jatkách a obecně nepříznivými a nepřirozenými podmínkami pro život.

 

Značná část těchto zvířat je držena v uzavřených velkochovech, skryta před zraky veřejnosti a většinu svého života zakouší stres a bolest. V případě, že se podaří nějaké týrání odhalit, prokázat a zvíře odebrat, většinou není kam zvíře umístit, a to posléze končí na jatkách.

 

Chceme pro tato zvířata vybudovat bezpečný a láskyplný domov, případně pro ně hledat domov tam, kde o ně bude náležitě postaráno bez rizika, že budou zabita pro maso či kůži.

 

Osvětové centrum pro veřejnost

Samozřejmou součástí projektu Farma Naděje je osvěta. Kapacity našich pozemků zatím neumožňují zachránit tisíce ani stovky zvířat. Naše zvířata tedy budou spíše jakýmisi ambasadory ve světě lidí. Velvyslanci, skrze jejichž příběhy budeme pozitivním způsobem ovlivňovat smýšlení lidí a učit je, že i prase, kráva nebo slepice jsou plnohodnotné cítící bytosti, které se svým prožíváním radosti nebo bolesti nijak neliší od našich domácích mazlíčků, které milujeme, hýčkáme a považujeme za členy rodiny. Děti konečně zjistí, jak vůbec takové prase, kráva, ovce, koza nebo slepice vypadá ve skutečnosti, a nejen to – budou si moci zvířata pohladit a dozvědět se o nich celou řadu zajímavostí.

 

V návaznosti na to chceme lidem ukázat zdravou, pestrou, etickou a pro budoucnost udržitelnou alternativu stravování v podobě veganské či vitariánské (raw food) kuchyně, a to formou kurzů veganského vaření a přípravy vitariánských jídel.

 

V našem centru budeme též pořádat semináře a kurzy na související témata, jako jsou zdravý životní styl, duchovní rozvoj, ekologie, etologie zvířat apod. Připravujeme přednášky pro školní děti a chceme se zapojit do systému Ministerstva školství a tělesné výchovy a v rámci programů Speciálního vzdělávání přispět k prevenci rizikového chování u dětí, které byly zneužívány či týrány. Zároveň se chceme zaměřit na děti z dětských domovů, postižené a seniory v domovech důchodců. Jak? Pomocí animoterapie.

 

Farma Naděje jako průkopník farmingterapie

Animoterapie v praxi znamená „léčení pomocí zvířat“. Ať už se jedná o rozvinutí pohybového aparátu či podpory psychiky, vždy jde o postup vedoucí ke zlepšení kvality života vzájemnou interakcí mezi odborným pracovníkem, zvířetem a klientem.

 

Animoterapie se rozděluje podle druhu zvířete, se kterým terapeut spolupracuje. Mezi nejznámější u nás patří canisterapie (se psem v roli pomocníka) a felinoterapie s využitím schopností koček. Velice známá je také hipoterapie, neboli terapie na koňském hřbetu. Méně známé jsou delfinoterapie (delfíni) či lamoterapie (lamy). K léčebným účelům se využívají mimo jiné i fretky či květiny. Ano! I květiny mohou léčit. Nás vzhledem k povaze naší organizace zajímá především farmingterapie, neboli léčba za pomoci hospodářských zvířat.

 

Zvířata jsou velice vnímavá a citlivá stvoření a jejich působení v blízkosti člověka má blahodárné účinky na naši psychiku a na naše zdraví obecně. Psi i kočky například dokáží vycítit blížící se epileptický záchvat nebo poznají, kdo je právě nemocný a sami přicházejí nabídnout dotyčnému energetickou pomoc. Správně vedená terapie se zvířaty dokáže lidi doslova vtáhnout zpět do života. Zvířata nerozlišují mezi tím, kdo je hezký a kdo ošklivý, nezajímá je ani, jestli je někdo nemocný či zdravý, vnímají pouze, jestli je člověk miluje, a tím jsou v projevení citů otevřená a upřímná, čímž podněcují pozitivní emoce a přispívají tak k zahájení samoléčitelských procesů těla. A právě odtud pochází prvotní impulz k realizaci programu farmingterapie na Farmě Naděje.

 

Farma naděje se primárně soustředí na záchranu hospodářských zvířat z nelehkých a nevyhovujících podmínek. Tato zvířata u nás naleznou bezpečí, klid a péči, kterou se jim budeme snažit vynahradit jejich předchozí strádání. Není náhodou, že se s naším programem farmingterapie hodláme zaměřit především na pomoc seniorům, dětem z dětských domovů, týraným dětem a handicapovaným. Jsme si vědomi obrovského léčebného potenciálu, který tato forma terapie nabízí. Je nasnadě, že všichni, kteří se v lidech zklamali, snáze otevřou svá srdce zvířatům, o to více těm, která nám lidem dala druhou šanci i přesto, jak jim bylo ublíženo. Skrze jejich nepodmíněnou lásku budeme s dětmi (a nejen s nimi) postupně nacházet odpuštění, cestu zpátky do jejich srdcí a možnost léčit jejich zraněnou duši.

 

Přestože v zahraničí takto forma terapie již funguje a má obrovské úspěchy (např. v azylu The Gentle Barn), v České republice bude tato metoda naprosto unikátní. V současné době u nás program farmingterapie neexistuje, a proto jsme se obrátili na tým odborníků v oblasti animoterapie s prosbou o odborné vedení a s žádostí o pomoc při vytvoření terapeutického programu na míru Farmy naděje. Zástupci organizací (paní Michalea Freeman, ředitelka bývalé společnosti Anitera, Mgr. Barbora Sedlářová ze spolku Duhová cesta, psychoterapeutka Mgr. Lucie Kovářová, koučka, zvířecí psycholožka a canisterapeutka Nina Krásenko) byli naší vizí nadšeni a souhlasili nabídnout svou pomoc s tvorbou projektu.

 

Co už máme

 

Pozemek v Dobrovítově

Letos v únoru jsme koupili pozemky o celkové výměře 2,6 hektaru (hlavní pozemek má 2,2 hektaru, k tomu jsme dostali louku o výměře cca 4000 m2). Pozemek tvoří dvě stavební parcely (cca 1900 m2) a orná půda, kterou budeme převádět na trvalý travní porost – pastviny, na nichž svépomocí vybudujeme ohrady a zázemí pro zvířata.

 

Spolek

Farma Naděje je zapsaný spolek (nezisková organizace), který tvoří tři ženy – předsedkyně Marie Šebestová, místopředsedkyně Kateřina Šmídová a za výbor Simona Netočná. Součástí týmu jsou další dobrovolníci, kteří nám nezištně a obětavě pomáhají svými znalostmi a dovednostmi. Patří sem účetní, právník, farmář zabývající se permakulturou, projektantka/architektka, veterinární právnička, odbornice na marketing a jednáme o posile z oblasti fundraisingu a veterinární péče.

 

Transparentní konto

Pro účely přijímání darů od drobných přispěvatelů i významných sponzorů jsme založili transparentní konto u Fio banky č. 2300769996/2010. Každý tak má možnost sledovat, kolik finančních prostředků a od koho jsme získali a na jaké účely je využíváme. Za první dva týdny jsme vybrali více než 100 tisíc korun. Jsme vděční za každý jednorázový nebo pravidelný příspěvek.

 

Jurtu

Podařilo se nám získat sponzora, který našemu spolku daruje jurtu. Ta bude sloužit jako ubytování pro členy spolku a brigádníky v začátcích při budování zázemí pro zvířata. Později (až bude vybudováno samotné centrum) bychom chtěli jurtu pronajímat turistům.

 

Patrony projektu

Našimi patrony jsou producent, scénárista a režisér Petr Vachler a zakladatelka projektů Secret of raw a Jídlo lásky Eva Kavková. Oslovit chceme také tenistku Martinu Navrátilovou a modelku Helenu Houdovou. Mediální podporu nám přislíbil také herec Jaroslav Dušek.

 

Web a facebook

Farma Naděje má prozatímní webové stránky www.farmanadeje.cz, na kterých se dozvíte potřebné informace a také můžete sledovat aktuální dění, vývoj a úspěchy. Pracujeme na tvorbě nového a lepšího webu, jehož součástí bude také e-shop. Naše FB stránka www.facebook.com/farmanadeje má více než 4100 fanoušků, k tomu spravujeme také další dvě FB stránky Srdcem všem a Prawda, které mají dohromady 10 tisíc fanoušků.

 

Logo

Farma Naděje má vlastní logo v několika variacích, které tiskneme na samolepky a tašky a již brzy jej začneme tisknout také na trička a další oblečení, hrníčky a jiné dárkové předměty, které budeme prodávat v rámci našeho e-shopu.

 

Dobrovolníky

Náš projekt oslovuje mnoho lidí, kteří milují zvířata a kteří si uvědomují, že na ta hospodářská je v naší společnosti zapomínáno. Hlásí se nám mnoho dobrovolníků, kteří nabízejí svou pomoc, ať už finanční, materiální, manuální nebo formou svých znalostí a schopností.

 

 

Jsme teprve na začátku. Před námi nekonečná modrá a neprobádaný horizont. Přejte nám sílu a vytrvalost. Přejte nám slunce a dobrý vítr do plachet. Přejte nám štěstí, ať se nám daří, ať doplujeme tam, kde žije naděje. Vážíme si vašeho zájmu, podpory a pomoci.

 

Děkujeme Vám!

Tým Farmy Naděje

 

Více informací:

Kateřina Šmídová

+ 420 602 190 084

[email protected]

www.farmanadeje.cz

www.facebook.com/farmanadeje

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico