Životní cesta života, je cestou poznání sebe sama, je poznání jedinečností životních cest, lidé se vyvíjí a poznávají jeden druhého, učí se lásce a pokoře, učí se toleranci a empatii, mít se rádi, umět odpouštět a pomáhat, Duchovní cesta lidská po které jdeme vstříc vzhůru a dál v našem Duchovním vývoji a růstu, naše milující srdce přes intuici vede nás v každé chvílí a okamžiku, vnitřní vedení je nejdůležitější a prioritní, vnitřní vedení skrze Lásku a Cit, vnitřní vedení projevené v Empatii, to jemné inteligentní a jednot né vedení od Stvořitele. Vnímejme srdcem život svůj i jiných lidí, Myšlenky tvoří se s energii, Myšlenky pozitivní a laskavé, myšlenky kreativní a tvůrčí, jsou těmi, které formují životní stav lidí, jejich svět, situace a prožitky, rozhodnutí a volby mají za následek důsledky a vnější okolnostní stavy v životě. Pocity jsou poměrně důležité a relevantní a indikují nám a dávají znát, jestli-pak rozhodli jsme se správně, s dobrými pocity je nám dobře a se špatnými je nám špatně. Intuice nám napoví, jestli v konkrétní naší situací, jsme jednali laskavě a tolerantně, anebo jsme opovrhovali a chovali se pod nadvládou ega ( niž&s caron;í já ) je potřeba jednat pod vedením vyššího já, a to vyšší já je sjednoceno s Láskou v srdci, Intuice je prostředek k napojení na vyšší já.  –  –  Láska je oázou míru na celém světě, Jdeme vstříc světlu v naších srdcích, máme odhodlání a odvahu překročit svůj stín až za rámec poznání 3D reality, za tu oponu zapomnění, jsme připraveni jednat skrze INTUICI, kde srdce LÁSKU CÍTÍ a jedná soucitně, ohleduplně a vstřícně, jsme odvážní a empatický vůči okolí a životu v jeho všech varietách, modech a formách manifestace. Láska je energie obsažena v celém nekonečném Vesmíru, milované lidské Bytosti, jste odhodlání a rozhodnuti inovovat a krášlit Duchovně, život svůj, cesta poznání vývoje, jde skrze lásku, poznání inteligentního Života a choreografie Života, to umělecké dílo je hodné obdivu a úcty k Tvůrci – Stvořiteli. Je to nejkrásnější píseň naších srdcích v tepe naších srdcí, skví se radostné bytí v žití naších věčných Duší je manifest ŽIVOTA. O pocit lásku, co v srdcích žije a sdílí se s Životem jiných lidí. Láska je živoucí energie a my jsme láskou koncipování, jsme láskou vedeni, tou láskou v srdcích svých v nekonečném ŽIT Í. V přítomném okamžiku cítíš souznění a krásu Ducha citu majestátu a harmonii ticha jak láska v tobě dýchá a pulzuje v tvém srdci miluješ a cítíš, nalézáš stav Jednoty v symfonii Života. ŽIVOT je jako řeka, teče a pulsuje svěžestí a radostí z žití a sdílí se v oceánu nekonečnosti. CÍTÍM v srdci LÁSKU, která je jako oceán ŽIVOTA v každém z lidských Bytostí, je součástí všech Bytostí v nekonečném Vesmíru. Pochopení naši podstaty, je vedeno láskou v srdcích, protože jsme Jednota, jsme jednotou v lásce ve svých milujících SRDCÍCH. Zní v nás ten so uzvuk Lásky ze srdcí a v barevném jasu nekonečného života, je Duchovní smysl tvoření a manifestace, jsme součástí Vesmíru, jsme Vesmírem v sobě, jsme Vesmírem v tvůrčím jasném světle LÁSKY, jsme inteligentní živoucí Bytosti – Moudrosti a dobra, Pravdy a Moudrosti. A ve vzájemných vztazích poznáváme a cítíme se přijímání a milování a milujeme se v nekonečných varietách poznávání našich jedinečných vlastností a charakteristik, je to, soucit, co vede nás v každý čas a dobu k lidským CITŮM zrodu, volá tě ten v srdci hlas, to volání nekonečna ve VĚČNÉM Bytí existence, jako kvítek roste vděčně, jako klíček v zcházíš v úrodné půdě ŽIVOTA, jako dítě poznáváš maminčinu náruč v tvém srdci je svoboda a tvůrčí CIT, když RÁD máš lidi, tak žiješ v naplnění a v Lásce v srdci, cítíš jejich Božský milující tlukot srdce, ta nejkrásnější melodie vesmíru, to je ta nejkrásnější mantra v nekonečném VESMÍRU, je to tvá/vaše a naše společná hudba Života, je to, to, co tvoří tvoji / vaši realitu, jsme umělci ŽIVOTA, jsme spolutvůrci života, ve jeho manifestaci a projevu, jsme článek spojovací, PORTÁL – propojení v lásce je v naších milujících SRDCÍCH, je INTUICE, jako způsob vyciťován& iacute; a rozlišování jakosti informací a počinů těch, kteří nejednají čistě v harmonii a lásce, přinášíme jim SVĚTLO a LÁSKU do jejich povědomý a do jejich VĚDOMÝ vstupují vzácné perli poznání a porozumění, není to ale proces snadný a vyžaduje to trpělivost a pochopení a hluboký význam Vesmírných Zákonů. Jsme delegáti pro současný život a jeho projev, věděli jsme, že Planeta Zem, je ve stádiu obnovy, restrukturalizace, mediace, internalizace, vzestupu, je živá a krásná, je živá a milující, je naší hostitelkou a nosičem mnohých životních forem, na svém povrchu, je naším dočasným domovem pro naše fyzická těla. Naplněni lás kou k ní, k matce Zemi, jsme v pokoře a v citu-plném životě, vedeni srdcem, které je láskyplné a věrné a milující. Láska je to, co přináší MÍR na celou Planetu Zemi, je to jediný koncept a platforma v základech budujícího se nového světa, je to svět v jiné Dimenzi, než je nám známá 3D reality, protože lidí se řadí dle Duchovního uvědomění, jakákoli změna je VŽDY postupující z NITRA ven, je to internalizace ve směru postupující změny. Změna Myšlení je nevyhnutná a zřejmá, protože změnou Myšlení se mění životní styl života lidí (lidských) Bytostí, a změna Myšlení nastává, když nastává změna v NITRU, když CIT a EMOCE jsou v jednom modu svého projevu ( čivosti ) je to změna interní, Duchovní, spirituální a transcendentální manifestaci a re-konfigurace. Vztahy naplněné LÁSKOU ze SRDCE, jsou těmi, které přinášejí do lidských životů – INOVACI a krásu Duchovnosti, Jsou těmi, které rozjasnívají oblohu života, které jako slunce svítí, na pomyslném nebi Života, jsou těmi, které v lidech probouzejí touhu, po kráse LÁSKY, po jasu světel zářivých a jásavých v třpytu v denním žití koloritu. Je krásné hledět do očí těch, které milujeme, které poznáváme, které naplňujeme svoji LÁSKOU ze SRDCE. Je krásné CÍTIT ZNÍ T a přijímat srdce tepu jemném doteku a dotecích se rodících v naší LÁSCE, co jemně navozuje pocit blažení z naších NITER, jako fontána LÁSKY ze SRDCE, je CÍTIT LÁSKA jak námi pulsuje a proudí, ten nekonečný lásky proud v naším milujícím SRDCI. Lidé se rádi mají, lidé se poznávají, lidé se sdílí, ta láska SÍLY a vzrůstá pocit v nás, že jsme LÁSKOU živí, že kráčíme ke hvězdám, ke kráse Ducha v nás, ke vnitřnímu napojení a asimilaci vzájemné lásky, skrze milující SRDCE poznáváme jiné lidi, poznáváme sebe, protože poznání smyslu Života, je jedině m ožné skrze LÁSKU v SRDCI. Lidské Bytosti jsou měněni Láskou a restrukturování tak, aby nastávající doba proměny – transformace, byla sladěna s VESMÍREM s GALAXII a SLUNEČNÍ SOUSTAVOU, je to okamžik slavnostní a krásny v tanci života se formuje lidská Dobrota a Duchovní zralost v uvědomění si propojenosti naší vnitřní vědomosti, že ŽIVOT je hodný obdivu, že Stvořitele je v každém z nás, že miluje nás všechny stejně všechny RASY, KMENY, ZEMĚ, že učíme se LÁSCE věrné milovat, že ŽÍT je radost v Čisté lásce. Máme společné, co CÍTÍME a ŽIJEME, co SDÍLÍME a MILUJEME, jsme děti nebe, co ŽIJE v nás a v každém z lidský ch srdcí se probouzí láska, jako koncept nové společnosti ve vyšším principu existence ve vyšších vibracích a stavech, 5 Dimenze je reálná skutečnost, není důležité jak ji zvete, pojmenováváte, ale jak v současnosti Žijete, jak se chováte jak myslíte jak cítíte a jaké máte pocity, to vše má větší míru důležitosti a významu, je to váš okamžitý vibrační stav vědomý, který napoví a bude tím, který bude platný ve chvíli VZESTUPU vašeho VĚDOMÝ DO VYŠŠÍ REALITY. Proto milované lidské Bytosti buďte k sobě NAVZÁJEM LÁSKYPLNÍ a jednejte skrze INTUICI, jedině tak poznáte a rozpoznáte Pravdu a Lá sku, Dobro a inteligenci. Jednejte ohleduplně a tolerantně, zajímejte se o pozitivní informace, protože kam směrujete svoji pozornost, tak tam se napojujete, řada lidí ještě toto uvědomění nemá rozvinuté, uvědomit si, že když čteme něco pozitivního a hodnotného a láskyplného, tak jsme intuitivně napojeni na nebeské světy a Bytosti světla a lásky z vyšších realit existence, je to jednoduchá vědomost a uvědomění si energetické zákonitosti, že stejné přitahuje stejné, že stejnorodé energie se přitahují a interagují a se spolu asimilují, proto je dobré setrvat v napojení v INTUICI neustále celí den nejlíp 24 hodin denně, je to INTUICE, která nám nejlíp ukáže skutečný význam jak&yacute ;chkoli informací, textových, zvukových, obrazových, telepatických, Myšlenkových a emočních, INTUICE jako forma vycitování informací ze srdce, protože pocity jsou stavy, které nám napoví a napovídají, jak se cítíme, pak je dobře vědět, proč se tak CÍTÍME, kde je příčina, pokud jsme našli příčinu která je zodpovědná za náš emoční stav, tak pak je dobře vědět, kde hledat řešení, řešení máme ve svém SRDCI, je to LÁSKA. A LÁSKA je jediným smyslem lidských životů a života všech jiných forem Života a života všech forem života v Nekonečném VESMÍRU. LÁSKA je základní příčinou vzniku ŽIVOTA. LÁSKA je VĚČNÝ ŽIVOT v nás. Proto mějte se RÁDI a LÁSKU si denně projevujte a sdílejte. 

Facebook – Valentýn Láskyplný

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png