Povídání o čase formou channelingu

datum 15. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Povídání o čase formou channelingu - přijato 27. 3. v 7.30 hod.
Dělám nyní vše tak, jak to přichází a už nehoním termíny, ale vše dělám v čase. A to je to, co se máme všichni naučit. Dělání v čase. Je to o tom, že se nestresuji lidmi a okolnostmi, ale že poslouchám své srdce a s ním pracuji. V čase jsme přišli a v čase zase odejdeme. Není třeba nadávat na čas, ale užívat si ho, protože čas tu nebude stále, čas se mění a vše dostává jinou podobu. Čas k nám přichází pro ukrácení našich tužeb a nastavení si pořádku v srdci. Proč toužím po někom nebo po něčem, když to zítra už může být vše jinak? Je třeba následovat čas a nevracet se do věcí minulých a chtít, aby se vrátily. Nic se nevrátí, vše vzal čas a čas jako moudrý rádce nám radí naše srdce, jak nacházet čas ve svém zadumání v sobě, a tím i nalézání kontaktu se sebou. Čas tu byl vždy a vždy s ním každý nakládal dle své libosti a vůle. Nedá se říci, že vždy bylo s časem špatně nakládáno, ne všichni se řídili časem druhých. Někdo už uměl se řídit svým časem, ale nyní nastává čas, kdy se každý má naučit řídit svým časem a nehledat čas druhých. Čas druhých je jejich a čas můj je můj a pokud se sejdeme v čase, může nám být hezky.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě