Mnozí lidé nevědí, jak správně porozumět příznakům, které se u nich projevují v podobě různých zdravotních potíží. Jedni si myslí, že nemají s jejich transformací nic společného. Jsou přesvědčeni, že jsou nemocní a příznaky utlumují pomocí chemických lékových drog. Druzí si myslí totéž, ale pokoušejí se příznaky odstranit pomocí různých alternativních metod. Někteří zase cíleně trpí a čekají, že jim různé bolesti či jiné nepříjemné stavy samy zajistí jejich vibrační posun. Transformaci a s ní spojené příznaky je třeba chápat jako signály projevující se na nepřehlédnutelné hmotné rovině, vyzývající člověka k potřebným změnám na všech úrovních jeho bytí. Právě tyto provedené změny jsou předpokladem toho, aby se začal transformační proces ubírat správným směrem.

Během transformačního procesu se vyskytují také komplikace, které jednotlivec nebo rodina sama těžko zvládá, a pak nezbývá než hledat pomoc, která dokáže odhalit prapříčinu jejich vzniku. Jako ukázka může posloužit autentický příběh z praxe duchovní léčitelky. Je podaný formou slovního komentáře k vytvořenému diagnostickému obrazu bytu tříčlenné rodiny zamořeného temnými duchovními bytostmi a k obrazu aury jejich členů zasažených vlivem démonických bytostí závislosti a temných energií.

Rodina žila v panelákovém bytě a rodiče stále nemohli najít příčinu svých zdravotních problémů ani zvláštního chování své dcery. O transformačním procesu nevěděli nic, neměli ani ponětí o existenci negativních energetických bytostí a z oznámení, že s nimi tyto bytosti sdílejí jejich domov, byli v šoku. Nemohli uvěřit ani tomu, že se sami přičinili o to, aby se k nim tito „podnájemníci“ – energetičtí upíři „nastěhovali“ a ničili jejich zdraví.

V obývací místnosti měli na zdi plasmovou obrazovku, na které sledovali a plnými doušky vstřebávali zejména pořady přímo prosáklé negativními energiemi. Do prostoru pokoje vystupovaly duchovní démonické bytosti vzniklé z obrazů, slov, myšlenek i záměrů těch, kteří se na vzniku filmů a pořadů podíleli. Neviditelné nehmotné démonické bytosti se v místnosti hromadily a živily se emocemi, které obyvatelé bytu při sledování pořadů produkovali. Jejich neochráněné aury umožňovaly démonům volný přístup do energetického systému, který se tak postupně zablokoval. Emocionální těla se přeplňovala, neviditelný energetický děj u nich zvyšoval únavu, stres a krevní tlak, způsoboval jim bolesti hlavy a přiváděl je do depresí, které neúspěšně řešili pomocí chemických lékových drog. Negativní dopad jejich pokleslé zábavy se dostavoval i v případě, že u pořadu usnuli nebo jim pořad sloužil pouze jako zvuková kulisa. Veškerý děj na obrazovce se dlouhodobě ukládal do jejich podvědomí. Tím začaly vznikat poruchy spánku a dostavovaly se i noční děsy. Nejvíce však trpěly jejich duše.

Dětský pokoj patřil jejich třináctileté dceři. V jedenácti letech dostala od rodičů k narozeninám nejprve tablet a pak i počítač s kamerou. Tehdy začala její cesta k závislosti na pohlavním sebeuspokojování, postupně i před kamerou. Nejprve se jen nevinně zasvěcovala do toho, co vše počítač dokáže, a přihlásila se na sociální sítě, aby získala nové kamarády. Kamarády našla, ale zůstávali před ní stále v utajení. Znala je jen po hlase, zatímco oni ji chtěli vidět, aby mohli pronášet chvály o tom, jak je hezká. Nejprve obdivovali krásu její tváře, ale postupně si začali prohlížet i její tělo. Nevynechali ani jeho intimní části. Ty je naopak zajímaly nejvíce, a proto právě zde chválou nešetřili. Postupně naučili dívku pozorovat své pohlavní orgány a pohrávat si s nimi. Přes kameru vše sledovali na svých počítačových miláčcích. Dívka se během dvou let stala na pohlavním sebeuspokojování zcela závislou. V tomto stavu, ve věku třinácti let ji rodiče přivedli k duchovnímu osvobozujícímu zásahu. Diagnostický obraz ukázal, že pokoj dívky i její aura byly plné negativních myšlenkových struktur a temných démonických bytostí závislosti. Pohled to byl hrozivý. Na tomto neutěšeném stavu dcery se ale podíleli i sami rodiče.

Jejich ložnice nevypadala o nic lépe. Žili život bez lásky a jejich vztah byl postaven pouze na sexu. Stěna ložnice sousedila s dětským pokojem a na ní byla umístěna opět velká plasmová obrazovka, aby mohli podpořit své sexuální hrátky sledováním porno filmů. Temné energie se sexuálním nábojem i zde vystupovaly do prostoru ložnice a mrak myšlenkových struktur pronikal i do dětského pokoje. Toto vše přispívalo k prohlubování závislosti jejich dcery na pohlavním sebeuspokojování, protože její životní energie kundalini byla trvale rozlitá do oblasti druhé čakry a stimulovala pohlavní orgány. Kundalini obou rodičů byla vyčerpána, a proto senemohla přirozeným způsobem podílet na jejich pohlavním vyvrcholení. Proto hledali stále další a další stimuly, které by jim nahradily to, po čem bez lásky prahli. Pohled do aury této dvojice byl tristní. Jejich ložnice byla prosáklá temnými energiemi od podlahy až po strop a stala se pohřebištěm jejich duší.

Transformace je v takových či podobných případech velmi problematická a mnohdy se taktozávislostmi postiženým lidem nepodaří své osvobození a nastolenou harmonii udržet.
V takovém případě však není jejich vibrační posun možný, protože na vyšších vibračních úrovních jsou již jakékoliv závislosti nepřijatelné, a to i závislost na užívání chemických lékových drog. Neuspořádaný pohlavní život bez lásky má také dalekosáhlé negativní dopady na pohlavní orgány žen. Proto je součástí transformačního procesu náprava intimního života a následné, mnohdy dlouhodobé očišťování znesvěcených pohlavních orgánů. Zhoršující se stav pohlavních orgánů je pro ženy vždy naléhavým signálem a velkou výzvou ke změně nejenom pro ně samé, ale zejména pro jejich partnery. Toto je pouze jeden z mnoha příběhů, kdy lidé v důsledku své duchovní nevědomosti poškozují sami sebe, své děti a zároveň brzdí i svůj duchovní vzestup.

Zdroj: http://www.centraprozdravi.cz/cz/knihy-autorky-projektu/jak-se-rodi-duchovni-lecitel.html


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě