Často slýcháme o tom, že vděčnost je základním předpokladem pro vznik pozitivnějšího a šťastnějšího stavu naší mysli. Věděli jste však o tom, že vděčnost opravdu vede ke změnám ve struktuře našeho mozku?

Vědci z Centra pro výzkum meditace a vědomí (Mindfulness Awareness Research Center), které má sídlo na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, dospěli k závěru, že když se naučíme pociťovat vděčnost a také ji pravidelně projevovat, projeví se to změnami v molekulární struktuře našeho mozku a optimální činnosti šedé mozkové kůry, což se samozřejmě pozitivně projeví i na našem zdraví a pocitu štěstí.

Pokaždé, když pociťujeme štěstí, významně to ovlivňuje náš centrální nervový systém. V těchto chvílích jsme klidnější, méně reaktivní a méně vzdorovití. A pociťovat vděčnost je nejúčinnějším způsobem, jak v sobě probudit pocity štěstí.

V tomto článku si tedy ve stručnosti řekneme něco o výzkumu, který naznačuje, že klíčem ke šťastnému životu je právě vděčnost.

Kromě toho si povíme o několika praktických pravidlech, jejichž dodržováním můžete dosáhnout pozitivní proměny molekulární struktury vašeho mozku.

Několik výzkumů, podle kterých nás vděčnost dělá šťastnějšími

Autory prvního výzkumu jsou Robert A. Emmons, profesor psychologie na Kalifornské univerzitě, a jeho kolega, Mike McCullough, profesor psychologie na Univerzitě v Miami.

Účastníků svého výzkumu náhodně rozdělili do tří skupin, přičemž každé skupině zadali jiný úkol. Všichni účastníci výzkumu si každý týden vedli deník.

Účastníci první skupiny dostali za úkol zapisovat si do deníku vše, za co byli vděční.

Účastníci druhé skupiny si naopak měli do deníku poznamenat vše, co jich nějakým způsobem obtěžovalo, nebo co jim znepříjemňovalo život.

A nakonec, účastníci třetí skupiny si měli vést záznam jen o neutrálních událostech.

Tento experiment trval po dobu 10 týdnů. Na jeho konci se účastníci první skupiny cítili o 25 % lépe než účastníci ostatních dvou skupin.

Navíc účastníci první skupiny během experimentu cvičili v průměru o 1,5 hodiny déle ve srovnání s ostatními dvěma skupinami.

Potvrzeno neurovědou – vděčnost opravdu převychovává náš mozek směrem k šťastnějšímu životu

I v dalším experimentu, jehož autorem je také profesor Robert A. Emmons, byli účastníci rozděleni do několika skupin, a také jim bylo zadáno jiné „cvičení na vděčnost“.

A znovu, nejlepší výsledky v „procentech štěstí“ byly naměřeny u těch účastníků, kteří na rozdíl od účastníků ostatních skupin dostali za úkol projevovat více emocionální podpory druhým lidem.

Potvrzeno neurovědou – vděčnost opravdu převychovává náš mozek směrem k šťastnějšímu životu

Další experiment, který zkoumal účinky vděčnosti, byl proveden na dospělých osobách trpících vrozenými nebo získanými neuromuskulárními onemocněními, přičemž většina těchto osob překonala dětskou obrnou (postpoliomyelitický syndrom – PPS).

Ve srovnání s těmi účastníky, kteří nedostali za úkol poznačit si každý večer něco, za co jsou vděční, účastníci, kteří vyjádřili svou vděčnost, se každé ráno po probuzení cítili podstatně lépe a odpočatě.

Kromě toho pociťovali více sounáležitosti a spojení s druhými lidmi na rozdíl od účastníků té skupiny, kteří nevyjadřovali svou vděčnost.

A nakonec čtvrtý výzkum. Ten sice nevycházel ze zápisků v „deníku vděčnosti“, ale vzal si na mušku míru vděčnosti, kterou lidé projevovali ve svém každodenním životě.

Tento výzkum byl proveden skupinou čínských vědců, kterým se podařilo zjistit, že pociťování a projevování vděčnosti přímo souvisí se zlepšenou kvalitou spánku, ale i se sníženou mírou pociťované úzkosti a deprese.

Lepší spánek, odstranění úzkosti či zamezení vzniku deprese – nepochybně jsou to pádné důvody, které nás musí nabádat k tomu, abychom se zamysleli, jaké místo má vděčnost v našem životě, a abychom se ji naučili pravidelně projevovat.

Tři jednoduché kroky vedoucí k prohloubení naší vděčnosti

Řekněme, že máte jen tolik volného času, který by vám vystačil na vyslovení jen krátké a jednoduché modlitby. V takovém případě by tento účel nejlépe splnila dvě jednoduchá slova – děkuji ti.

Pokud chcete pociťovat více vděčnosti (a tím i štěstí), doporučujeme vám myslet na tato dvě slova v průběhu celého dne, při provádění všech běžných činností a každodenních úkolů.

Kromě toho vám zde nabízíme několik pravidel, jejichž dodržování se určitě odrazí na větší míře vděčnosti ve vašem životě:

1. Veďte si deník, do kterého si každý den zapisujte tři věci, za které jste vděční. Nejlépe se osvědčilo dělat si zápisky do deníku ráno po probuzení, nebo večer těsně předtím, než si lehnete do postele.

2. Vytvořte si návyk, že vašemu manželovi, partnerovi či příteli každý den řeknete něco, co na něm či na ní oceňujete, nebo co se vám na něm či na ní líbí.

3. Když si budete čistit zuby, podívejte se na sebe do zrcadla a vzpomeňte si na váš nedávný úspěch, na dobře provedenou práci, nebo na nějakou vaši vlastnost, které si na sobě vážíte.

Zdroj: ideapod.com, Zpracovala: Mocvědomí.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě