Zdroj: Pixabay.com

Praha, 30. 1. 2020 Česká federace potravinových bank uveřejnila výsledky své činnosti za rok 2019. Potravinové banky spolupracovaly s 680 odběratelskými neziskovými organizacemi po celé České republice a potravinovou pomoc obdrželo přes 100 000 osob. 

V České republice aktuálně funguje 15 potravinových bank a logistické centrum v Modleticích. Banky mají celkem 70 zaměstnanců, kterým v loňském roce prošlo pod rukami 4 700 tun potravin a drogerie. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů a producentů.

„Objem potravin darovaných od obchodních řetězců se v loňském roce opět zvýšil. Jedná se o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozeným obalem nebo například špatným označením. 60 % nashromážděných potravin pochází od řetězců, které by jinak dané potraviny museli zlikvidovat,“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Hodnota potravin, které banky pomohly zachránit, je přes 260 milionů Kč. Naopak předpokládaná částka, která by se musela vynaložit za jejich likvidaci se pohybuje okolo 25 milionů Kč. Hlavní činností potravinových bank je potravinová podpora obyvatel České republiky, kteří se ocitli v nouzi. Nicméně jejich činnost pomáhá výrazně snižovat i potravinový odpad, tedy i ekologickou zátěž, a podporuje cirkulární ekonomiku a cíle udržitelného rozvoje.

Celých 698 tun potravin darovali lidé ve veřejných potravinových sbírkách, z nichž dvě byly celonárodní. Pro banky se jedná o důležitý zdroj potravin. Skladba darovaných potravin ze sbírek je více – druhová, zaměřuje se na základní potraviny s delší trvanlivostí a drogerii.

„Veřejné potravinové sbírky jsou projevem solidarity a zájmu veřejnosti. Pomáhají nám celoročně zajistit základní potraviny, jako jsou konzervy, těstoviny, mouka, olej a zároveň drogerii. Budeme nadále pokračovat v tradici dvou Sbírek potravin ročně,“ říká Láchová.

Potravinové banky jsou neziskové organizace a v České republice existují od roku 1992. Jejich hlavním podporovatelem je v posledních letech Ministerstvo zemědělství, které v rámci svého dotačního programu podporuje nejen provoz, ale i potřebné investice jako jsou automobily pro svoz a distribuci potravin, nebo základní vybavení skladů.

„Od Ministerstva zemědělství dlouhodobě získáváme dotace na provoz. Je to náš strategický partner a tato podpora je v našem financování klíčová. Činnost bank je přesahová, kdy chrání životní prostředí, zachraňuje vyrobené a vypěstované potraviny a současně pomáhá lidem v nouzi, proto jednáme o podpoře také na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pevně věříme, že pro naši společensky prospěšnou a ekonomicky výhodnou práci najdeme cestu k další podpoře,“ vysvětluje Aleš Slavíček, předseda federace.

Kontakt:
Láchová Veronika
lachova@potravinovabanka.cz
tel.: 608 731 483

ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK (ČFPB)
Již přes 25 let naplňuje jednoduché posláním, a to distribuovat potravinové přebytky a dary lidem v České republice, kteří trpí hladem nebo podvýživou. Zastupuje všech 15 fungujících potravinových bank a snaží se hájit jejich zájmy na nadnárodní i národní úrovni.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě