Potravinové banky pomáhají MPSV s distribucí respirátorů pro obyvatele v nouzi

datum 4. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Respirátory budou do potravinových bank dodány ve čtvrtek 4. března, distribuce začne v pátek 5. března 2021.
Potravinové banky s touto distribucí pomáhají dobrovolně a zcela nad rámec poskytování své hlavní činnosti – poskytování potravinové pomoci. Potravinové banky nebudou a nemohou distribuovat přímo jednotlivcům, protože by to ohrozilo jejich distribuční kapacity a byla ohrožena jejich hlavní činnost. Jsou distribučním kanálem, který pomáhá se skladovací kapacitou a logistikou prostřednictvím sítě svých odběratelů.

Distribuce respirátorů prostřednictvím potravinových bank může probíhat pouze  následujícími způsoby:
- Odběratelským organizací pečujícím o osoby v nouzi, a to v počtu 6 ks na osobu. Při  počtech osob se vychází z počtu osob uvedených na čestném prohlášení, podle něhož je poskytována potravinová pomoc.
- Městům a obcí Každé město nebo obec má nárok na 6 ks respirátorů pro 2,5% obyvatel města, které jsou určeny zejména pro následující skupiny:
• Seniorům v nouzi nebo ohrožení, kteří nejsou schopni zajistit si je jiným způsobem.
• Pro osoby v nouzi, které z různých důvodů nemohou žádat o finanční podporu na
jejich nákup.
Na základě seznamu měst a obcí a počtu jejich obyvatel lze distribuci v regionu svěřit  krajskému úřadu. Tato distribuce musí být provázena čestným prohlášením o zajištění předání městům a obcím dle seznamu a zároveň i poskytnutí náležitých informací a této  distribuci městům a obcím. Tzn. města a obce už se pak nebudou obracet na potravinové  banky, protože jejich podíl bude distribuovat kraj.

Jakým jiným způsobem mohou lidé v hmotné nouzi získat respirátory:
- Lze žádat finanční podporu na jejich nákup v rámci MOP COVID-19 na Úřadu práce ČR (500 Kč na osobu na měsíc)
https://www.mpsv.cz/-/nemate-dostatek-penez-na-nakup-respiratoru-muzete-pozadat-nauradu-prace-o-mop-covid-19
- Pokud jste pěstoun nebo zaměstnanec ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou  pomoc) lze žádat o poskytnutí respirátorů krajský úřad.
V Praze, 2. března 2021 Mgr. Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank

www.potravinovebanky.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico