Od dávných eonů času učili nové zasvěcence o tajném vědění /moudrosti věků – zvaném Posvátná věda. Tato učení měla různé úrovně a posvátný zvuk patřil k nejvyšším formám vědomostí. Zvuk byl používán k manifestaci (materializaci) a přeuspořádání fyzické hmoty /materie a rovněž tak i uzamčení či odemknutí informací v krystalech. Snad nejhlubší způsob užití bylo (jeho) použití jako brány k cestování napříč / skrze dimenzemi na posvátných „cestách zvuku / zvukových cestách“.

Byl jsem zpěvák po většinu svého dospělého života a z těch tisíců situací, kdy jsem zpíval ať již sólově nebo společně s dalšími – opravdu pramálo bylo takových, které by byly transcendentálním okamžikem. Vždy jsem byl překvapený proč to tak je. Zpívání může být zábavné i legrační – což je úžasné. Dokonce i klidné a míruplné. Ale pravá posvátnost obsažená ve zvuku je vzácná alchymie.

Co jej činí posvátným?

Má to co dělat s božským propojením, vědomím záměru a láskou. Aneb komponenty, které jsou vždy přítomné, když zvuk pozvedává až za příjemné či krásné.

Posvátné zpívání je vzácný čas spojující s hlubší pravdou toho, kým jsme prostřednictvím zvuku hlasu.

V naprostém pořádku.

Další podstatný klíč je láska. Když se ponoříte do zvuku sami nebo společně s dalšími … pak skrze lásku vyplňující prostor, budete vědět, že prožíváte posvátné okamžiky.

Interdimenzionální hudna

Před pár lety jsem tak nějak „narazil“ na nový způsob tvoření hudby. Doopravdy tím, co umím nejlépe, právě zpívání. Vědomě jsem sám sebe umístil do nejjednodušší situace… zahájit zpíváním jediného tónu. Z toho, že jsem byl jen já a ten tón, jsem nechal hudbu aby se sama rozvinula.

A krátce na to byla vytvořená první skladba toho, co jsem pojmenoval Interdimenzionální hudba. Nakonec se to stalo mým první albem tohoto druhu  “Lemurian Home Coming” (volně „Návrat Lemuřanů domů“.

Interdimenzionální zpívání znamená Expanzi, Dimenzi, Krásu a Lásku

Jako všechny přirozené umělecké formy má toto dílo svou vlastní, v sobě obsaženou (inherentní), vrozenou krásu, která otevírá vaše srdce a připomíná vám kdo skutečně jste. Prožitek Posvátného zvuku bývá často silně rozšířeným, expandovaným vědomím a významným pocitem, že se vás něco dotklo na velmi hluboké úrovni. Je známo, že to stimuluje samotnou DNA v našem těle.

Mezi dimenzemi

Interdimenzionální zpívání umožňuje průchod mezi dimenzemi lineárního času a přenáší nás mezi dimenzemi do stavu „mezidimenzionálho“ bytí. .. kde cítíme, co „skutečné /opravdové“ skutečně znamená. Je to vysoké rozlišení, „větší než život“, stav uvědomění, kde je pociťována znalost – ne myšlenka.

Vibrace zvuku, kterou vytváříme – obzvláště ve skupině, pronikají DNA těla. Tento proces často probouzí starodávnou znalost, která nám připomíná, že ačkoliv trávíme čas na této planetě jakožto lidské bytosti – nezapomínejme, že je to jen menší část, která je zde v této dimenzi. Celá pravda o tom, kým skutečně jsme, leží v dalších říších. A jsou to právě tyto dimenze, na něž se naším posvátným laděním a zpíváním napojujeme.

Přinesení Domova sem

Jestliže nebe je naším prvotním Domovem – tento život není o návratu domů. Je to vše o vnesení Domova sem – zatímco stále ještě žijeme své fyzické životy na Zemi. Je to jeden z nejsilnějších důvodů proč jsme na tomto světě v tento konkrétní / mimořádný čas.

Posvátný zvuk vám umožňuje se opětovně spojit s láskou, kterou jste znali dávno před tím, než jste vstoupili do tohoto života.

Tato práce s přirozeným zvukem je svou povahou božská a může působit jako most mezi naší realitou a zkušeností prožitkem jiných dimenzí. V podstatě – když můžeme vnést zvuk Domova sem… otevíráme dimenze Domova v našich srdcích… tady a teď.

Zvuk, který tvoří světy

Mystické školy měly určitá „posvátná tajemství“, která chránily po celé věky až do doby, kdy obecné vědomí bylo připravené udržet nové vibrace reality.

Materializace

Materializovat hmotu prostřednictvím zvuku je příkladem pravdy, která byla držena „za závojem“, dokud nedosáhneme jisté úrovně vědomí. Avšak dnes se závoj pozvedává a starodávná znalost ladění a vědomého zvuku znovu nově vzniká.

Illusion Iluze

Že čas je iluzí, je !staré“ ezoterické rčení. to znamená, že jde o lidskou konstrukci.. V našem fyzickém 3D světě lineárně měříme to, co je ve skutečnosti cyklická zkušenost. Děláme to hlavně tak, , abychom se všichni mohli shodnout na téže realitě. Je to praktické, nicméně je to iluze.

http://anders-holte-praha.cz/posvatny-zvuk/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě