Posvátný muž

datum 23. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Vědomý muž. Muž, který tvoří skrze vnitřní nastavení, nesoudí, jen pozoruje a vnímá okolí. V každém muži můžeme vidět střípky jeho posvátnosti. Jak pomoci je poskládat do větší harmonie a celistvosti?

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Zní to až archaicky a přitom je to tak jednoduché, ryzí muž bez nánosů. Muž, který je ve své sebeúctě, ve své síle a vědomí si toho, kdo ve skutečnosti je. Muž, který nic nepotřebuje, ale plně ví, co chce a co nechce. Vědomí toho kdo ve skutečnost je, nosí uvnitř svého srdce, nedemonstruje to navenek, není proč a pro koho, on ví a to je pro něj hlavní.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Jeho mysl nic nechce, nic neočekává, protože ví, co chce jeho srdce a nechává za sebe tvořit božské Bytí. Volí si svůj život a je rád sám se sebou, jako je vždy sám sebou. Vidí skutečnost, ale nebere iluze těm ostatním. Ví o tom, ale neřeší to. Ví, že jeho klid a harmonie uvnitř něho je všechno, co kdy potřeboval a potřebuje.

Ví, že jeho znovunabytá síla je posvátná a žije pro své nejvyšší dobro a dobro celku. Nekoná když nemá impuls, čeká v klidu a vědomí toho, že až ten čas nastane, pozná to a jde jen tehdy do akce, jakmile ve svém nitru cítí, že to je to, co patří k němu, pak dokáže zázraky.

Tento posvátný muž není ovladatelný a nikdy by svou svobodu Ducha nedal nikomu jinému než svému vlastnímu božskému Bytí, vedení ze zdroje samotné existence v čisté lásce a v dobru. Nikomu se nezpovídá, nikomu se nevnucuje, v jeho těle proudí život.

Nebere se vážně, miluje humor, radost a život, láskyplně vnímá ostatní s vědomím jejich cesty a společného zdroje. Nelze ho zranit, neboť ví, že to není jeho, nelze ho ponížit, neboť ví, že ponížení neexistuje, nelze ho ovládat, neboť nekoná podle druhých, ale plně podle sebe.

Ví, jak má jeho svět vypadat a fungovat, cítí to a tento pocit udržuje ve svém srdci v harmonii a plném vědomí si nového paradigmatu a možností, které to přináší. Je tohoto procesu součástí, ale přitom nebojuje, nemění ostatní, ale jen vše tvoří přes své vnitřní nastavení a skrze své vedení.

Tento muž je rád sám, protože má rád sám sebe. Nepotřebuje druhé, aby cítil lásku sám k sobě, protože on je láska sama ve své ryzí mužské podobě. Tento muž jen je a to ho činí posvátným.

Nechává svůj život dít se skrze své božské Bytí a tak má narovnané vztahy, práci, zdraví, lásku, vše, co je potřeba k harmonickému životu.

Tento muž miluje ženy, stejně jako sebe a ostatní bytosti. Miluje ženskou energii, esenci, která z nich vyzařuje. Vidí jejich bolesti, boje a strachy, ale nesoudí je, jen o nich ví a nechává je jim samým. Tento muž už dávno ví, co chce, a proto nevstupuje do vztahů, které pro něj nejsou harmonické, nepotřebuje se již učit, rozhodl se žít naplněný život a pokud přijde partnerský vztah (pokud ho již nemá), bude již stoprocentní, naplňující a kompletní.

Nečeká na partnerský vztah, nehledá ho, ví, že jestli má přijít, přijde. Žije svůj život, který miluje.

Když posvátný muž potká posvátnou ženu, ihned ji vidí. Nemusí nic říkat, nechává se vést svým instinktem, svým srdcem. Je připraven tvořit skrze tento posvátný vztah, je připraven milovat skrze tento posvátný svazek, ale ne z pozice zaslepenosti, strachu či programů, ale ze srdce, svobodně a plně podle svého vedení.

Nevzdává se své síly, naopak ji tento vztah posiluje a upevňuje. Jeho city jsou čisté, ale nikdy ne na úkor sebe, neboť ani to nechce po ženě po svém boku. Cení si své svobody a tento respekt dává i jí. Cení si svého prostoru a ten dává i jí. Takový muž ženě naslouchá srdcem, komunikuje s ní na té nejniternější, nejhlubší úrovni, neboť tam není strach, ani očekávání, je tam jen čistá ryzí láska.

Tento muž se nechává vést svými nejhlubšími vrstvami samotné existence, ze svého srdce, které k němu promlouvá tak, jak jejich spojení skrze ně tvoří. Tohle je spojení muže a ženy, kteří si již zvolili život bez zkoušek a nyní tvoří nový láskyplný vztah z pozice posvátných lidských bytostí. Tvoří ráj na Zemi.

Oslavujme proto muže, neboť to jsou oni, kteří jsou na naší cestě připraveni být po našem boku, jakmile jim to my dovolíme a budeme připravené.

S láskou Tereza Mahulen

Zdroj:mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico