Posvátnost muže a ženy

datum 22. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Bezpodmínečná láska se začíná otvírat v našich srdcí. Proniká i do vztahu muže a ženy. Učíme se ji, ale uvnitř cítíme, že je to známý a velmi příjemný pocit. Dejme si prostor.

Doba čtení 2,5 min.

Cesty k sobě


Začínáme vnímat a tvořit lásku, která není o vlastnění, o požadavcích, o kontrole, o lítosti, o manipulaci nebo o očekávání. Najednou věříme na lásku, kterou zatím neznáme, ale víme v hloubi srdce, že existuje. Musí existovat, když ji cítíme, když jsme ji schopni stvořit uvnitř sebe. Tato bezpodmínečná láska, která se nic nemusí učit, ale jen být, se nyní rodí, tak ji nechme její prostor, ticho a neomezení.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Muž je něco tak posvátného, jako je posvátná žena. Tyto bytosti jsou z ryzího světla, z čisté energie Zdroje. Na chvíli uvízli v dualitě projeveného světa zahaleni programy, aby zapomněli, kdo doopravdy jsou, ale s tím je konec. Prociťme, kdo ve skutečnosti jsme a poznáme posvátnost těchto dvou našich spolubytostí.

Tak, jak člověk postupuje v uvolňování programů a jeho existence ve světě se mění, jeho vhledy jsou hlubší a závoj zapomnění již dávno spadl, začíná vidět. Ale nevidí očima, vidí srdcem. A v tomhle posvátném vhledu najednou zří skutečnost toho, kdo doopravdy muž a žena jsou.

Prapodstata lidského bytí na této planetě začíná být odhalována, a my vracíme čistotu vztahu muže a ženy do této doby.

Nenechme si tento proces vzít svými strachy a myslí, která se občas snaží namluvit, že je čeho se bát, nebo že se to nepodaří. Že naše sny jsou utopie a ráj neexistuje a nikdy neexistoval. Já vidím a cítím něco jiného.

Vidím posvátnost lidských bytostí, toho, kdo ve skutečnosti jsme a vidím zázrak, který se nyní rodí. Je to zázrak života beze strachu, bez programů, v čisté lásce a víte co to znamená?

To znamená, že naše nejniternější sny jsou skutečnost. Že čistá láska existuje. Je bezpodmínečná, hluboká a lze ji nyní žít na Zemi právě teď.

Pokud totiž spadne závoj zapomnění, pokud se otevřou naše srdce, otevře se i zázrak, kterému říkáme spojení muže a ženy. A není to o sexu a představě spojení dvou bytostí, které nám předkládají média, ale je to o nejhlubším nejposvátnějším spojení muže a ženy na Zemi.

Dvou bytostí, které se již nebojí, a proto se dokáží odevzdat (i tělesně) tomu druhému, protože se nebojí zranění, neboť je nic zranit nemůže. A kde není strach ze zranění, nemůže ani žádná bolest či strach nastat. Je to spojení v čisté lásce ze samotné podstaty bytí.

Toto spojení pak propojí jednotu ve hmotě, na Zemi se stane zázrak a dojde ke spojení, které neohrozí nic a nikdo. Ke spojení, kterého se všichni, kteří jsou ještě v programech tolik bojí, protože je to síla, která změní celé nastavení současného světa. Kde není strach, je jen vědomé božské bytí, tam není nic, mimo lásku.

Nyní se tyto nové vztahy rodí. Nové vztahy, které si již nemusí nic zrcadlit, nemusí se nic učit, ale jen být spolu v lásce a tvořit lásku. Jsme to ti z nás, co žijí v lásce, protože nic jiného nám nedává smysl. Smysl tu totiž není, je tu jen život.

Život, který jsme si nyní zvolili a už si ho nenecháme vzít, protože to už ani nejde. Klid a vědomí toho kdo jsem, je silnější a mocnější než cokoliv jiného. Dovolme si to procítit, protože až nastane tento náš krok, každý z nás ho prožije podle sebe, podle svého vnitřního naladění a skrze neomezené možnosti celého projeveného světa. Rodí se nový svět, a my jsme jeho nedílnou součástí.

S láskou nám všem, Tereza Mahulen

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico