Posvátné propojení, posvátné páry

views 4 162 datum 4. 8. 2020

Možná máte někoho v životě, u koho máte pocit, že ho znáte věky věků a nemužete být bez něj. Cítíte to v srdci a v celém těle. Nebo jen potřebujete tuto informaci číst. Ať tak či tak, doba posvátných párů znovu nastala a otevírají se možnosti společného tvoření, bytí a inspirace. Vnímejte srdcem.

Doba čtení 2, 5 min.

Cesty k sobě


Posvátné páry tu při vzniku Země již dávno stály. Jsou to pradávná propojení, která neznají žádná omezení, pokud ve své síle jsou.
Žádné jiné síly přes ně projít nemohou ...
Posvátné svazky, posvátná propojení nejsou iluzí v tomto světě, to jen naše srdce došla k otupění, k zapomění.
Každý takový svazek , každé propojení si nese určitou posvátnost Nebeské Brány ...
Jsou to ti, co se znají věkem věků a jsou si tak známí.
Jsou to takové svazky a propojení, kdy zážehem Srdce dojde k znovunalezení, k probuzení.
Dojde ke spálení šatu iluzí co na cestě jim brání.
Jsou to iluze zapomění, zatracení, oddělení.
Jsou to velmi silné duše královských pokolení, kdy vlivem mnoha válek, obrovských ztrát životů, zániků rodů, došly tyto duše k přesvědčení, že tu na Zemi pro ně již místo není.
Místo, kde ryzí láska, soucit a moudrost panují.
Vlivem okolností uvěřili v nestálost života, kdy uzavřela se jejích srdce pro ně samé, uvěřili v pomíjivost života, kde ryzí láska a hluboká propojení nejsou tu žity na této Zemi.
Avšak přes mnoho věků, nezměrnou silou duší, jim na Srdce Božství buší. Nyní je čas procitnout a svá Srdce opět světu nabídnout.
Tahle posvátná propojení, nemají žádná omezení. Jsou jedny z prvotních zážehů Božstva, proto ta síla, víra a přesvědčení.
Tyhle páry mají v sobě posvátné kódy a pečetě, které se setkáním zažehnou a rozlomí. Tyhle kódy a pečetě nesou kódy Probuzení Lidstva. V kolektivním vědomí se otevřou brány a stavidla k průchodu Nového nám dosud neznámého.
Vše je řízeno Božstvím samotným.
Tyhle páry se znají po věky věků a vždy při sobě stáli a neustále ve zrodě nového pomáhali.
Prošli si hlubokou láskou a velkým utrpením, vše mělo svůj smysl a Vesmírný Řád, naučit se z hloubi svého srdce hluboce milovat.
Taková propojení se nemění, uvnitř duší mají zapsáno, že jsou tu pro změny, pro vyšší účel Božského Řádu tu na Zemi.

Zdroj: Facebook.com/Diamanthea

Každy si za sebe nese obrovskou sílu ve své podstatě, avšak společným propojením dochází ke zrodu Nového, jež nelze v tuto chvíli předat ...
Setkání takových duší je předem naplánováno a střeženo, není možné a bezpečné setkat se dříve. Tuhle sílu by tyhle páry dříve neustály.
Takové setkání spálí iluzí šat, aby se Svět Novým mohl stát.
Každá duše má mnoho práce sama se sebou.
Tyto vztahy si nesou určitou vibrační úroveň vědomí, kdy jsou si mimojiné i sami sobě navzájem silnými zrcadly. Jsou si odrazovými zrcadly a to především k masivnímu posunu sebe samých a poté k posunu ostatních.
Tyto páry slouží jako Božská Inspirace bořící to staré a zasévající kódy nového průzračného ryzího Vědomí.
Ve správném okamžiku jsou tyhle páry k sobě přivedeny zpět za účelem Božského tvoření tu na Zemi a tudíž v mnoha Vesmírech.
Je na každé bytosti, která svojí upřímností, svým citem, svojí vizí Ryzího Srdce přemostí Nebe se Zemí ...
S Láskou Diamanthea a Strážci Posvátného Grálu

Zdroj:www.facebook.com/Diamanthea

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením „Dar“ do zprávy pro příjemce.

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021