Způsob, jakým můžeme zlepšit naši realitu, je chápání vnitřní suverenity v rámci sexuální energie. Jsme tu, abychom přinesli vyšší způsoby bytí a zakotvili je do každodenního života, do každé oblasti života na základě získaných zkušenosti, které jsme my sami prošli a na jejichž základě stavíme Novou Zemi a jako průkopníci, kteří prochází změnami jako první, se dělí s druhými.
Nacházíme se v době velkého učení a nového pravdivého chápání podstaty Bytí. Nacházíme se v době, kdy nemůžeme popírat Stíny nalhávat si, nebo utíkat. Stín je nepřiznaný aspekt, který potřebujeme projít a poznat. Zkušenosti nás všech jsou velmi důležité, protože můžeme ulehčovat cestu druhým. Každá zkušenost je dar pro vás i pro druhé. Mistrovství je nezapojovat se se světem způsobem odsuzování, ačkoliv Mistrovství přichází na základě zkušeností.
Vhledem k pozemské minulosti zde stále existuje mnoho dezinformací a stejně tak je tomu i s chápáním sexuální energie. Sexuální energií máme na mysli energii tvoření, vytváření, energii kreativity, jejíž jen malou částí je sex – čili sexuální akt. Ve skutečnosti sexuální akt je zcela něco jiného. Sexuální akt je sexuální akt. Sexuální energií tvoření máme na mysli autentickou kreativitu – výraz Božské jedinečnosti, unikátnosti, individuality, osobitosti. Je to exprese Ducha, který promlouvá skrze nás čili vyjádření našeho života – vyzařování energie.
Mnozí stále nesprávně chápou smysl a způsob naší přítomnosti zde. Posvátná sexualita je vyjádření tvůrčí síly skrze životní sílu, a nemá nic společného s aktivní sexualitou. Kreativita se projevuje skrze sexuální sílu prostřednictvím fyzického těla. Je důležité v tomto světe plném energetických vztahových vazeb, různých vztahových závislostí se přesunout do světa suverenity, protože je velký rozdíl mezi lidmi, kteří odráží pravdivou podstatu sebe sama jako pravdivý energetický zdroj.
Vztah mezi dvěma lidmi znamená být nejprve Mistr posvátné sexuální síly. Nejprve se každý musí naučit vládnout sám sobě, být plně suverénní. Dokázat kultivovat všechny fyzické vztahy. Každý ve vztahu má svoji vlastní sexuální energii. Nejvyšší vztah je konstantní bezpodmínečná Láska. Někteří lidé prochází a neustále střídají vztahy. Proč ne, asi se chtějí hodně učit. Není žádný soud nad tímto chováním, nicméně cesta osvobození z iluzí a komfortní Vzestup vede přes zaměřování do sebe.

Základní integrací vnitřního dvojplamene, poznáváním svého vnitřního protějšku, hovoříme o skutečném pochopení, co znamená pojem dvojplamen. Dva lidé, kteří integrovali polaritu, musí dosáhnout vnitřního i vnějšího harmonického stavu existence  – oba dva. Nejsou na sobě energeticky, emocionálně, sexuálně, finančně závislí. Zvládli vlastní sexuální energii. Není mezi nimi žádná inkarnační smlouva. Není právo vlastnit posvátný prostor druhého. Vibračně si musí být rovni. Lidé, kteří si nejsou vibračně rovni, vysávají energii i přes sexuální akt. Ti, kteří rádi hodně dávají, budou přitahovat ty, kteří rádi hodně berou, budou se muset přestěhovat do neutrálního pásma – nulového bodu, kde je rovnováha mužské a ženské síly uvnitř čili dárce a příjemce se mění na TVŮRCE.

Objevit tuto vyrovnanou vnitřní esenci umožňuje žít vyvážený jemný vztah. Milovat někoho bez očekávání je pravdivá podstata vyšších Světelných vztahů. Zaměřovat se ven a zase zpět na sebe.

Sexuální akt zaujímá jen velmi malé procento sexuální síly čili Tvoření jako takového, ale je třeba začít uvnitř sebe a nejprve dosáhnout vnitřní úrovně tzv. alchymistického manželství. Samota a být sám/sama v této době je velká škola. Mnozí si zvolili jít v páru, každý tak jako tak pracuje na výše uvedené harmonizaci životní síly a sexuální tvořivé síle uvnitř sebe. Vysoce Světelná neutralita je přijímání všech a všeho takového, jaké to je. Vaše sexualita je odrazem těch, kteří se na vás dívají. To se nyní hodně děje v duchovních kruzích, ale na více vědomé úrovni. Lidé, kteří vás obdivují, nebo vaši práci, ve skutečnosti obdivují sami sebe.

Zrcadlo je vždy energetická odpověď člověka, kterého pozorujete. Lidem, kteří vás vnímají určitým způsobem, odrážíte je samotné a s vámi to nemá nic společného. Rozvíjíme zde vyšší sféry bytí a mnozí se na naše aspekty dívají sexuálníma očima, ale to září autentická životní tvůrčí síla. Lidé, kteří jsou Mistři své životní síly, bývají často velmi charismatičtí a budou ostatním odrážet velmi silně jejich energii. Vyjádření životní síly – charisma – je stále silnější, čím vyšší je váš Světelný kvocient a čím více vyjadřujete tvořivost (kreativní vyjádření vlastní reality), vaše Božství je stále více sjednocené se Zdrojem Všeho.

Tomuto dosažení předchází mnoho učení reagování na lidi a situace, a nakonec čistý zrcadlový odraz po zvládnutí integrace polarity. Dokud není dosaženo integrace polarity, manifestuje se ve vaší realitě na základě zákona rezonance hladina pravdy. My všichni jsme zrcadla a všichni jsou zároveň zrcadla nám. Lidé, kteří dosáhli integrace polarity, mají vždy odlišný reaktivní způsob.

Musíme mít stále na paměti jaký je náš přístup pro nejvyšší dobro naše a všech. Nejlepší způsob budování vztahů není on-line, ale vždy osobní – na úrovni fyzické. Můj soukromý život není součástí toho, co tu děláme. Nemíchám soukromý život se službou a pro ty, kteří jsou na cestě Vzestupu, ale přesto někteří chtějí moji blízkost, spíše energii. Pokud vnímáte osobní spolupráci, budu velmi poctěna přivítat vás ve svém osobním prostoru na kurzech Arteterapie, což je komplexní intenzivní způsob práce se mnou – pomoc seriózním lidem v této evoluční fázi, velmi výjimečný způsob spolupráce, protože ne každý duchovní Průvodce pracuje na osobní individuální úrovni a Strážci pětidimenzionální frekvence také ne. Jsme velmi unikátní duše. Děkuji všem, kteří to respektují, protože stejně tak i já respektuji druhé. Je to velká zodpovědnost. Děláme mnoho na maximum, což je součástí cesty, životní síly, charisma, osobního posvátného prostoru, a to je také součást vyjádření sexuální síly. Služba je hluboce uzemněný život, život poustevníka. Služba znamená žít bezproblémový život, nelineární způsob bytí, který není založen na hierarchii. Ctíme svrchovanost každého.

Každý z nás je suverénní jedinec. Každý z nás dokázal zvládnout život, projít všemi možnými problémy, abychom mohli iniciovat cestu do vyšších vibračních úrovní. To bylo základní podmínkou pro to, abychom mohli mít tak velký podíl na evolučních změnách a ukazovat cestu. 24/7 se přizpůsobujeme změnám jako chameleon, který mění barvu podle vibračních změn. Jakmile plně ovládáte svůj život, pak jste zvládli Mistrovskou životní sílu s charismatickou jiskrou Tvůrce reality, který se řídí svojí vlastní inspirací. Vděčnost těm, kteří jdou vpředu, dávají ze sebe opravdu hodně, přesto jsou lidé, kteří chtějí stále více a více.
Každý je schopný zvládnout aktuální změny tím, že dělá moudrá rozhodnutí v souladu s kultivací životní síly, v souladu s přírodou a inteligencí. Obrací svoji pozornost do svého nitra, do svého srdce. Jako Mistr života musíte znát své hranice a proniknout do svého posvátného prostoru a laskavosti. Žít život v plné životní síle je inteligence.
TVOŘENÍ HOJNOSTI
Země se vrací k povaze prvotního chápání, jak vlastně funguje Stvořitel – Spolutvůrce – bytost jako Zdroj. Životní síla udržuje fyzické tělo a rozšiřuje jeho Světlo, což je tvorba sama. Nacházíme se v přechodové evoluční fázi, kdy stále používáme peníze. Způsob, jakým používáme peníze, je způsob, jakým používáme životné sílu. Cokoliv, do čeho investujete energii peněz, se násobí. Čili hodnota, kterou dáváte, je to, čím přispíváte ke spoluvytváření. Nejprve je vše vždy energie, proto je důležité porozumět tomuto zákonu vytváření – tomu, co se projeví fyzicky ve vašem osobním životě. Zákon příčiny a následku, co dáte, to sklidíte.
Ale nejsme tu jen proto, abychom si vytvářeli základní prostředky pro své bytí, ale všechno, co děláme, musí vycházet z vnitřní pravdy a životní síly. Takže vytváření života v hojnosti je vždy spojeno s životní silou. Co dáte – vytváří energetické vlny, které se vrací zpět k vám a jakmile integrujete Nové do svého života, zvýší se tento energetický tok, vrací se a násobí – symbol toku ležaté osmičky. Mohou to být peníze, může to být dar, pomoc bližnímu, pomoc v rodině. Sdílet tento způsob bytí s druhými, rozšiřuje tento způsob života v neustálém pohybu.
K udržení expanze je třeba vždy investovat do životní síly a rozšíření Vědomého života, nejen do zdraví pro udržení kvalitního života, ale spojovat se s vyššími úrovněmi života ve vyšších vibracích, tím, že implementujeme do života učení, které přispívá k návratu Rajské Zahrady na Zemi, nejen mluvit, psát, ale také vše uvádět do praxe v souladu s obnovou životního prostředí.
Nezištná povaha neznamená sledovat, jak a kdy se nám vrátí to, co dáváme s bezpodmínečnou Láskou. Peníze jsou vynikajícím cvičebním nástrojem například strachu. A pokud nemáte dost, je tam strach, který vám brání žít vyšší stavy bytí, to je neumožnění žít nejvyšší Universální principy. Čas a energie, kterou investujete do obnovy planety, se vždy vrátí. Takže pokud ještě nejste stále v proudu hojnosti, zaměřte se po malých krůčcích na sjednocení s životní silou. Já sama miluji obdarovávat a stejně tak při své práci dávám něco navíc, protože je to dar pro růst těm, kteří těží z mých benefitů.
Nejprve musíme začít my, a to ze srdce, abychom uvedli do chodu zákony hojnosti a spoluvytváření Nové Země, aby náš život svítil. Trénovat otevírání srdce.
Děkuji za dary vděčnosti, s kterými přichází tolik bezpodmínečné Lásky, podpory a radosti. Nechť váš život kvete květy zářivé hojnosti a je oživen plodností skrze aspekty vaší kreativity. Mnoho Lásky. Miluji vás.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 29/1 2018

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě