Posvátná Henochiánská věda a původ andělského písma

Andělské písmo bylo přijato doktorem Johnem Dee a Edwardem Kelleym v Anglii v 16. století, a to za velmi tajuplných okolností a nanejvýš nezvyklým způsobem. Během mystických seancí v domě alchymisty, astrologa a okultisty Johna Dee (foto č. 1 vlevo nahoře) byl alchymista Edward Kelley (foto č. 2 uprostřed) uváděn do tranzu, byly mu kladeny otázky a skrze něj odpovídaly různé nehmotné bytosti.

Hned při první seanci se ozvala bytost, jež se představila jako archanděl Annael a po něm i Uriel. Byli pak přítomní i archandělé Rafael a Michael. Dvojici mystiků byly předány první geometrické obrazce, pečetě a rady pro další komunikaci. V průběhu dalších dnů Dee s Kelleym obdrželi další ezoterické předměty a talismany, jako Pečeť pravdy nebo Tabulku jednoty, a rady, jak je používat k uskutečnění kvalitní komunikace s nebesy.

Jednoho večera Dee uslyšel zaťukání na okenní tabuli. Za oknem levitoval ve velké výšce zářící anděl držící v rukou kouli z křišťálu. Anděl ji Deeovi daroval a zmizel. Křišťálová koule se stala jedním z magických předmětů používaných při seancích. Plné komunikační vybavení zahrnovalo Svatý stůl se zlatem vyšitými magickými symboly a písmeny, na kterém stály ostatní předměty. Na stole byla položená Pečeť pravdy (foto č. 3 vpravo) ve tvaru kruhu se sedmicípou hvězdou uvnitř s přesně rozmístěnými písmeny, číslicemi a alchymickými značkami. Na ní byla položena křišťálová koule, kde se zjevovaly obrazy a sami andělé.

Spolu s tím představovaly „operační hardware“ ještě Tabulka jednoty, Tabulka Nalvage, „Lamen“ (foto č. 4 na str. 29 dole), Prsten a Tabulky elementálů – nutné vybavení každého alchymisty, který chce komunikovat s anděly. Kdybychom měli možnost vidět tyto dva badatele při práci, myslím, že by plně odpovídali naší představě o středověcích alchymistech. Nicméně výsledky této práce jsou podivuhodné.

Henochiánská abeceda

Nejdůležitější, co bylo Deemu a Kelleymu bytostmi předáno, bylo tajemné písmo. Jeden po druhém byly předány jednotlivé znaky abecedy a Kelley pečlivě každý zakreslil, podle toho, co svým vnitřním zrakem viděl. Celek tvořil abecedu nepodobnou ničemu pozemskému čítající 21 písmen. Písmo bylo nazýváno andělské nebo písmo Ofanim či později Henochiánské, podle bájného Henocha, jemuž je jako prvnímu připisována božská moudrost a první kniha zapsaná andělským písmem, které se on jako první člověk od Boha naučil a jehož jazykem hovořil. Ofanim je pojmenování vysoké andělské úrovně v souladu s učením kabaly. Všechno to naznačuje, že se jedná o něco velice neobvyklého a významného.

Vidíme, že jednotlivým znakům jsou přiřazena písmena latinské abecedy, nikoliv však zcela jednoznačně. Navíc je zde druhá kategorie, a to výslovnost, která se zcela liší od hodnoty znaku. Například znak ve tvaru prohnuté čárky má hodnotu „T“ podle latinské abecedy, jeho výslovnost je však „Gisg“. Znak „P“ připomínající řeckou omegu se vyslovuje „Mals“ a podobně.
Slova složená z těchto znaků pak dávají dohromady věty či písmenné kódy, pro něž nemáme v pozemských jazycích ekvivalent. Vzhledem k jejich energetickým vlastnostem se jedná spíše o kódy než o prostředek ke sdělování informací. Daly by se spíše přirovnat k hudebním notám nebo něčemu na pomezí not a písmen – skutečný jazyk andělských sfér. To vše se stalo v roce 1581.

Během dalších měsíců a let andělé předávaly téměř denně Deeovi a Kelleymu texty psané andělskou Henochiánštinou ve formě symetrických čtverců, kde v každém okénku mřížky tabulky bylo jedno písmeno. Proces to byl zdlouhavý a trvalo několik let, než byly vytvořeny kompletní texty zahrnující texty k zaříkávání a vyvolávání sil a práci s energií.
Jako poselství pro lidstvo byla předána kniha Liber Loagaeth, nebo-li Kniha Božího slova. Spolu s tím Dee s Kelleym zkopírovali řadu dalších magických obrazců, pečetí a tabulek. Andělé se jim zjevovali v křišťálové kouli, předávali znalosti a po dlouholeté práci byl vybudován komplexní funkční andělský křesťansko-hermetický magický systém, který se jen náhodou zachoval do 20. století, kdy byl oživen a dále rozvíjen.

Poslední a zásadní impuls pro jeho dovedení k plné funkčnosti a pochopení dal Vincent Bridges, současný badatel a alchymista, pokračovatel dávné tradice a nyní i světoznámý odborník na Henochiánskou magii.
Praha, alchymie a aktivace systému
Vincent navštívil Prahu poprvé v roce 2009 a byl zaujat její tajuplnou mystickou symbolikou a spojením Prahy s dávnými alchymickými tradicemi. Zjistil, že Praha hrála v době Kelleyho a Deea významnou úlohu jako centrum alchymie a do Prahy se sjížděli největší učenci hermetismu té doby.

Z dobových informací víme, že i Dee a Kelley se tu zastavili a pořádali své andělské seance. Je snadné si představit, že Rudolf II., který byl velkým obdivovatelem alchymie, se s těmito Angličany setkal a byl nadšen tím, co přinášeli. V oné době byla velmi silná a rozšířena idea blížícího se konce světa a činnost alchymistů dosahovala maxima.
Vincent Bridges zjišťuje, že současná doba má podobný charakter a nikoli náhodou je opět aktivována znalost Henochiánského systému a andělského písma. Tomu, kdo by dokázal efektivně pracovat s andělským systémem, by byla dána možnost napojení se na nebeské sféry a navázání komunikace s „Univerzální myslí Vesmíru“. Zároveň by to dávalo možnost odvrátit hrozby a pohromy, které se dají s nadcházejícími lety očekávat.

V roce 2009 Vincent zjistil, že se nachází na tomtéž místě jako před 420 lety Dee s Kelleym. Je náhoda, že jejich práce upadla po čtyři století do zapomnění a nyní dochází k jejímu pokračování, nebo bylo určeno, aby byl andělský systém dokončen až nyní?
Když v roce 1989 Vincent zkoušel nově zdokonalený Henochiánský systém magie na posvátném místě hory Sedona v Arizoně, byl svědkem neobyčejné aktivace energie a okolo něj se ve vzduchu zhmotnili zářící andělé v podobě světelných tornád. Bylo to poté, co provedl rituál aktivace série Henochiánských klíčů podle návodu, který Dee s Kelleym získali od andělů před dávnými dobami.

Systém očividně fungoval a v té chvíli byl poprvé aktivován. Základem je „rozvibrování“ jmen elementálů z tabulek elementálů, nebo-li Aethyrů, a pečlivé vyslovování jednotlivých písmen andělského jazyka z magických textů obsahujících celkem 48 (49) klíčů. Tím se odemykají vrstvy duchovních oblastí jedna po druhé a otevírá se série bran, skrze které se pak může projevit andělská síla.

Další podobný obřad je chystán letos v prosinci, kdy se Vincent se skupinkou dobrovolníků z různých zemí budou společně snažit aktivovat celý systém a napojit se na galaktické centrum Vesmíru. Podle Vincenta je to nejvhodnější nástroj k vypořádání se s energiemi 21. prosince roku 2012 s cílem napomožení sestupu alchymického Nového Jeruzaléma do reality planety Země a pozdvižení celkového vědomí a uvolnění nezměrné síly ukryté v naší DNA.

Henochiánská věda a ofanické texty přijaté Deem a Kelleym v 16. století by tak nakonec mohly v dnešní době dojít uplatnění a poskytnout lidem v těžkých obdobích nástroj k přežití a posunu ve vývoji. Zájemcům mohu pro více informací doporučit knihu Vincenta Bridgese The Ophanic Revelation.

Bc. Ladislav Zelinka, spiritualista a badatel České exopolitiky
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě