Postřeh z blanické pověsti: Kdy bude v Čechách nejhůře?

datum 30. 12. 2019

V tajemné hoře Blaník dle pověsti dřímají rytíři, „Svatováclavské vojsko“, a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci. Kdo jsou? A proč ještě nikdy z hory nevyjeli, když již tolikrát byl Český národ decimován či v ohrožení? Jak dlouho budou ještě spát?

Jako znamení, kdy bude nejhůře, jsou v pověsti uváděna znamení: „Uschnou vrcholy stromů v blanickém lese, na temeni hory se zazelená starý uschlý dub a pramen u skály se rozvodní…“

Všechna znamení jakoby naznačují na vodu, možná její nedostatek. Voda – základní životní potřeba! Přináší nám pohyb, plynutí, stvoření nového života a nových projektů, kreativitu, hravost, právo cítit a vyjadřovat své city a emoce, znovu nalezenou radost ze života.

Možná proto jí začíná být nedostatek a Česká republika dlouhodobě vysychá, i když v poslední době ji přece jen skrápí blahodárný déšť, že jsme na tyto kvality zapomněli. Žijeme rozumově více v hlavě než v srdci citově. Zažíváme stále se zrychlující technologický pokrok bohužel přesahující možnosti harmonického udržitelného rozvoje a na druhé straně jako důsledek ničení přírodních základů života.

Skála, ze které dle pověsti vytryskne pramen, je na Malém Blaníku, kde je ženská jemná energie a kde se odjakživa uctívala Matka Země. Návrat k přírodě a přirozenosti, obyčejnému lidství je vlastně obrovským krokem vpřed. Nikdo nás nezachrání, budeme se muset zachránit sami, převzít za sebe odpovědnost a znovu probudit rytířské ctnosti v nás. A jako takoví pracovat pro záchranu svojí duše a tím pro rozkvět celku.

Hana Novotná
[email protected]

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico