V tajemné hoře Blaník dle pověsti dřímají rytíři, „Svatováclavské vojsko“, a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci. Kdo jsou? A proč ještě nikdy z hory nevyjeli, když již tolikrát byl Český národ decimován či v ohrožení? Jak dlouho budou ještě spát?

Jako znamení, kdy bude nejhůře, jsou v pověsti uváděna znamení: „Uschnou vrcholy stromů v blanickém lese, na temeni hory se zazelená starý uschlý dub a pramen u skály se rozvodní…“

Všechna znamení jakoby naznačují na vodu, možná její nedostatek. Voda – základní životní potřeba! Přináší nám pohyb, plynutí, stvoření nového života a nových projektů, kreativitu, hravost, právo cítit a vyjadřovat své city a emoce, znovu nalezenou radost ze života.

Možná proto jí začíná být nedostatek a Česká republika dlouhodobě vysychá, i když v poslední době ji přece jen skrápí blahodárný déšť, že jsme na tyto kvality zapomněli. Žijeme rozumově více v hlavě než v srdci citově. Zažíváme stále se zrychlující technologický pokrok bohužel přesahující možnosti harmonického udržitelného rozvoje a na druhé straně jako důsledek ničení přírodních základů života.

Skála, ze které dle pověsti vytryskne pramen, je na Malém Blaníku, kde je ženská jemná energie a kde se odjakživa uctívala Matka Země. Návrat k přírodě a přirozenosti, obyčejnému lidství je vlastně obrovským krokem vpřed. Nikdo nás nezachrání, budeme se muset zachránit sami, převzít za sebe odpovědnost a znovu probudit rytířské ctnosti v nás. A jako takoví pracovat pro záchranu svojí duše a tím pro rozkvět celku.

Hana Novotná
hanabrixi@seznam.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png