Poslední kapka: společně za zdravou krajinu

datum 17. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Záleží Vám na české krajině a našem klimatu? Pak podpořte iniciativu, jejímž cílem je ochrana krajiny, prevence a podpora zdravého životního prostředí.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


PRAHA (13. července 2020) - Srdečně zveme novinářky a novináře na demonstraci konající se 26. července 2020 v 14:00 – 18:00 v Praze, kterou chce české klimatické hnutí ve spolupráci s ostatními aktéry občanské společnosti a klimatickou změnou nejvíce postiženými skupinami (obce a starostové, zemědělci, zahrádkáři, hasiči atd.) upozornit na nedostatečná, neefektivní, nebo dokonce škodlivá řešení nabízená vládou ČR pro ozdravení české krajiny a boj se změnou klimatu.

Demonstrace začne v 14 hodin na Malostranském náměstí, kde vystoupí zástupci obyvatel, kteří již dnes čelí dopadům měnícího se klimatu, nebo se potýkají s nežádoucími kroky české vlády v jejím neefektivním boji s klimatickou změnou. Následovat bude průvod Prahou směrem k ostrovu Štvanice, kde demonstrace skončí závěrečným programem.

Cílem demonstrace je dosažení následujících požadavků od vlády ČR:

1)    Vytvoření plánu na funkční zadržování vody v krajině a změnu zemědělské politiky i dotací směrem k podpoře udržitelného hospodaření

2)    Co nejrychlejší přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, a to za spravedlivé transformace.

3)    Společné hledání co nejefektivnějšího řešení ve spolupráci s experty a s využitím osvědčené praxe.

Background
Česko v podobě největšího sucha za posledních 500 let kombinovaného s povodněmi zažívá drastické dopady klimatické změny, které se navíc budou dále zhoršovat. Vláda však tento problém odmítá efektivně řešit kvůli svému napojení na soukromý byznys (betonářská a agroindustriální lobby), a místo toho nabízí falešná řešení, či dokonce skutečným řešením aktivně brání (špatné nastavení dotací, bagatelizace klimatické změny, bojkot evropské a mezinárodní spolupráce, nesmyslné projekty přehrad).

Na nedostatečné, neefektivní až škodlivé konání vlády doplatí veřejnost v podobě a) osobní, tj. nedostatku pitné i užitkové vody, či nedostatkem vody v krajině a na zemědělské půdě, které se projeví zdražujícími potravinami, umírající přírodou, či nemožností provozovat volnočasové aktivity jako jsou sběr hub, koupání apod., b) systémové, tj. sucho, povodně i další formy extrémního počasí negativně dopadají na živobytí lidí (zemědělci, stavaři, výrobci potravin, lesníci), zdravotnictví (vlny veder, kontaminace vody, šíření nemocí), bezpečnost (požáry, přívalové povodně, ničivé bouře a orkány), či energetiku (chlazení).

Cílem demonstrace je požadovat zdravou krajinu pro nás i naše děti. Společně chceme vládu přesvědčit o nutnosti ochrany krajiny před suchem, povodněmi a dalším prohlubováním klimatické krize.

Koronavirová pandemie nám připomněla, že se i v těžkých chvílích dokážeme semknout a zdolat nepředstavitelné překážky. Nyní proto musíme včasnými a účinnými kroky pro zadržení vody v krajině společně zmírnit drastické dopady měnícího se klimatu na naší krajinu i lidské životy.

Pojďme se tedy spojit i teď, a ukažme, že nám na budoucnosti záleží!            

Pořádající organizace:

Greenpeace Česká republika; NESEHNUTÍ; Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika; Hnutí Brontosaurus; Lovíme Bio; Zelený kruh; Společnost pro trvale udržitelný život; Česká společnost ornitologická; Klimatická žaloba; Zelená pro Ústecko; Klimatická koalice Olomouc; Nadace Pro půdu; Klimatická koalice; Země na talíři • Hra o klima; Žít Laudato si'; Extinction Rebellion Česká republika; Koalice pro řeky; Doctors for Future, Česká republika; Parents for Future, Česká republika; Živá voda; Fridays For Future, Česká republika; Koalice pro řeky; Limity jsme my; AMPI; Česko proti chudobě; Učitelé za klima; Petice za klima

Zdroj: klimatickakoalice.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico