Zdroj: Pixabay.com
Bylo mně dnes popsáno, že dochází pro mnohé k DISTORZI ČASU, tedy rozpadají se všechna přesvědčení, skrze která jsme vnímali jistá časová omezení, jistá časová pásma, jisté časové rozmezí.
REALITY ČASU KAŽDÝ MŮŽE ZAČÍT VNÍMAT DLE SVÉ VLASTNÍ VIBRAČNÍ ZÓNY, VE KTERÉ SE POHYBUJE JEHO VĚDOMÍ. Součástí této distorze času může být i nespavost nebo naopak hluboké lucidní stavy přes noc, kdy není jednoduché rozpoznat, co je přítomná realita od denního prožívání.
VIBRAČNÍ ZÓNY JSOU NOVÝM DŮLEŽITÝM POJMEM PRO POCHOPENÍ VŠEHO, CO SE NYNÍ ODEHRÁVÁ NEJEN VE VAŠÍ VIBRAČNÍ ZÓNĚ, ALE I V ZÓNÁCH DRUHÝCH.
Může velmi často docházet k nedorozuměním v komunikaci I PRÁVĚ SKRZE ODLIŠNÉ VIBRAČNÍ ZÓNY. SKOKY V UVĚDOMOVÁNÍ SI SVÝCH VLASTNÍCH OMEZENÍ JSOU BOŽÍM VEDENÍM PRO PŘECHOD DO JINÉ VIBRAČNÍ ZÓNY.
Přechody mezi vibračními zónami můžete opravdu začít vnímat velmi intenzivně, ale i jedinečně.
DĚJ SE VŮLE BOŽÍ!!!
S láskou………Edita Lemiana

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě