POSLEDNÍ DNY VNÍMÁM ČASOPROSTOR VELMI ZVLÁŠTNĚ A JINAK.

datum 8. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Bylo mně dnes popsáno, že dochází pro mnohé k DISTORZI ČASU, tedy rozpadají se všechna přesvědčení, skrze která jsme vnímali jistá časová omezení, jistá časová pásma, jisté časové rozmezí.
REALITY ČASU KAŽDÝ MŮŽE ZAČÍT VNÍMAT DLE SVÉ VLASTNÍ VIBRAČNÍ ZÓNY, VE KTERÉ SE POHYBUJE JEHO VĚDOMÍ. Součástí této distorze času může být i nespavost nebo naopak hluboké lucidní stavy přes noc, kdy není jednoduché rozpoznat, co je přítomná realita od denního prožívání.
VIBRAČNÍ ZÓNY JSOU NOVÝM DŮLEŽITÝM POJMEM PRO POCHOPENÍ VŠEHO, CO SE NYNÍ ODEHRÁVÁ NEJEN VE VAŠÍ VIBRAČNÍ ZÓNĚ, ALE I V ZÓNÁCH DRUHÝCH.
Může velmi často docházet k nedorozuměním v komunikaci I PRÁVĚ SKRZE ODLIŠNÉ VIBRAČNÍ ZÓNY. SKOKY V UVĚDOMOVÁNÍ SI SVÝCH VLASTNÍCH OMEZENÍ JSOU BOŽÍM VEDENÍM PRO PŘECHOD DO JINÉ VIBRAČNÍ ZÓNY.
Přechody mezi vibračními zónami můžete opravdu začít vnímat velmi intenzivně, ale i jedinečně.
DĚJ SE VŮLE BOŽÍ!!!
S láskou.........Edita Lemiana
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico