POSLÁNÍ: BÝT DOBRÝ ČLOVĚK

datum 28. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Několik let a obzvlášť intenzivně poslední týdny se zabývám otázkou: CO JE MOJE POSLÁNÍ? - Odpověď přicházela jako na zavolanou - dal o sobě vědět dar či talent. Zajásal jsem, přijal své poslání a integroval je do svého života. Ve chvíli, kdy se takto ozvalo třetí a čtvrté, zpozorněl jsem. - Vlastně ne, na férovku jsem zpanikařil!
Cítil jsem impuls, že už konečně je čas vyjít na světlo, dát o sobě vědět a konat své poslání. Jenže které to teda je? Čemu se mám teda věnovat? Čím mám teda začít? - Fakt to bylo na hlavu, tyhle vnitřní monology. Bylo jasné, že důležité je začít, ale z té spousty darů a talentů jsem nedokázal zvolit jeden, který mě v srdci oslovuje nejsilněji.
Dostal jsem radu, abych odloupal všechny slupky toho, co si myslím že je nebo není moje poslání, dokud nezůstane jádro - a to je moje poslání.
Znovu jsem se na otázku CO JE MOJE POSLÁNÍ naladil. Sotva jsem zavřel oči, objevila se přede mnou bílým světlem zářící mandle. Věděl jsem jistě - je to jádro. Žádné slupky, rovnou odhalené jádro. Takže odpověď je nasnadě! Avšak zavnímal jsem kolem něj probíhající boj - řinčení zbraní a bitevní ryk. Ovšem boj se mě netýkal, probíhal kolem a neohrožoval mě.
Přistoupil jsem k jádru s otázkou a - dostal jsem odpověď: BÝT DOBRÝ ČLOVĚK. - Cože??? To jako... Cože???
Ticho.
Je zvláštní, jak ticho dokáže být ohlušující. Prázdné a současně plné. V tom tichu vstoupila do mého srdce odpověď, co to znamená BÝT DOBRÝ ČLOVĚK. Pokusím se ji slovy zprostředkovat:
DOBRÝ v sobě nese esence, jaké vnímáme ve slovech: KVALITNÍ, PLNÝ, HODNÝ (hoden), LASKAVÝ, SOUCITNÝ, SILNÝ, ASERTIVNÍ, ETICKÝ, CHARAKTERNÍ, MILUJÍCÍ.
DOBRÝ ČLOVĚK je člověk žijící uvedené kvality. Tyto kvality svým žitím vyzařuje a těmito kvalitami inspiruje.
BÝT DOBRÝ ČLOVĚK vnímám jako poslání každého z nás - vnitřně toužíme být dobrými lidmi, konat dobré skutky, konat službu potřebným, přispět ke zlepšení světa. Pracujeme na sobě, rosteme, vyvíjíme se. Potkáváme se s lidmi, vzájemně se inspirujeme a pomáháme si. Ovlivňujeme dění ve svém bezprostředním okolí. Každý z nás zraje v DOBRÉHO ČLOVĚKA.
V okamžiku, kdy jsem si uvědomil, co obnáší BÝT DOBRÝ ČLOVĚK a že je to moje poslání, ulevilo se mi. Protože jdu správnou cestou, cestou duše. Protože svoje poslání konám, aniž o tom vím. Plním poslání od chvíle, kdy ráno otevřu oči. Když telefonuju. Když jdu po chodníku. Když se usměju na pokladní v obchodě. Když si objednám pivo. Když odmítnu nasadit si roušku. Když poslouchám hudbu. Když vařím. Když řeknu číšníkovi, že nejsem spokojený. Když ležím v trávě. Když píšu tenhle text.
Ulevilo se mi, že ať dělám cokoliv anebo nedělám vůbec nic, plním svoje poslání. Ty dary a talenty, z nichž si nedokážu vybrat, vůbec nemusím používat anebo naopak úplně všechny. Je to jedno.
Stačí, když budu u všeho a při všem sám sebou a šťastný.
Člověk.
Není k dispozici žádný popis fotky.
Mír Oslav
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico