Poslanci jednají o návrhu zákona, který předložila skupina senátorů v čele s Tomášem Jirsou a Pavlem Eybertem (oba ODS).Ten by národní park na Šumavě prakticky zlikvidoval. Senátoři chtějí podpořit těžařské firmy, spekulanty s pozemky a otevřít národní park developerům a další zástavbě.
V úterý 16. září se poslanci rozhodli, že senátorský likvidační návrh o NP Šumava vyřadí z programu a hlasování odloží. Co to má znamenat? Proč, když vláda dala k zákonu jasně negativní stanovisko, tak poslanci za ANO, ČSSD i KDU-ČSL hlasují pro odložení projednání? Znamená to otevření zákulisního jednání a politických handlů.

Prosíme, pomozte nám přesvědčit poslance, aby likvidační návrh ihned zamítli. Osobní e-mail, který  od Vás poslanci dostanou, jim může pomoci se rozhodnout. Uvidí, že lidé chtějí chránit šumavskou přírodu a hlasování budou sledovat. Funguje to.

Je to jednoduché: stačí prosba a několik vět o tom proč Vám na Šumavě záleží. Váš vzkaz se z webové stránky www.hnutiduha.cz/srdcerozešle všem poslankyním a poslancům. Děkujeme.

Více informací o senátorském návrhu: http://mandrillapp.com/track/click/2877810/hnutiduha.cz?p=eyJzIjoiZHFuSzFCT1FqOEc3dzZzNXZ2c3Z1QlNpYlN3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoyODc3ODEwLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHA6XFxcL1xcXC9obnV0aWR1aGEuY3pcXFwvcHVibGlrYWNlXFxcL3ByYWNob2J5Y2VqbnktbmFqZXpkLW5hLXN0YXRuaS1wb3plbWt5XCIsXCJpZFwiOlwiYjdmY2Q5ZWE5NTU0NDQyMmExZDZlMGU0YzJjZTViYTVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxNWQ2OTg3OWUzYjIxN2YyOGVkMmZhODI1ZTcxNmFmNTMxYTc4MDJiXCJdfSJ9.

Pošlete také tuto zprávu dál, aby se šířila. Děkujeme!

Poděkování

Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava jsme předali poslancům. Nasbírali jsme 41 667 podpisů! Jen za poslední dva měsíce přibylo více než 15 000 podpisů. Děkujeme Vám za její podporu.

Petici již projednal Petiční výbor poslanecké sněmovny. Vyslechl argumenty petičního výboru, předních vědců i zástupců šumavské veřejnosti. Zpravodaj petice, poslanec František Laudát (TOP09), uzavřel veřejné projednání s tím, že navrhne petičnímu výboru sněmovny přijmout usnesení na podporu východisek a cílů petice. Vyzval přítomné poslance, aby „nenechali proměnit Šumavu ve druhé Krkonoše“ a přislíbil, že udělá vše pro to, aby byl likvidační senátní návrh zákona sněmovnou „smeten ze stolu.“

Více informací zde: http://mandrillapp.com/track/click/2877810/www.hnutiduha.cz?p=eyJzIjoiY1VDYW1rQU0zUVdMeUh5TWZ1MnZ0RUpPcUJVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoyODc3ODEwLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHA6XFxcL1xcXC93d3cuaG51dGlkdWhhLmN6XFxcL2FrdHVhbG5lXFxcL3V6LTQxLTY2Ny1saWRpLXNwb2x1LXMtdmVkY2ktcG96YWR1amUtb2NocmFudS1qZWRpbmVjbmUtc3VtYXZza2UtcHJpcm9keS1zdG9wLWRldmVsb3BlcnVtXCIsXCJpZFwiOlwiYjdmY2Q5ZWE5NTU0NDQyMmExZDZlMGU0YzJjZTViYTVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0YTMxNjkzYWNhMWU5Njk0YmYwNWVhNDRiZTk2NGJjN2JjZmY5MDA2XCJdfSJ9

Mandela, princ Charles, přední vědci a teď Hnutí DUHA

Jako vůbec první středoevropský laureát jsme získali prestižní cenu od evropské nadace EuroNatur. Toto ocenění za přínos k ochraně přírodního dědictví v mezinárodním měřítku dosud dostali špičkoví vědci a významné osobnosti, mezi nimi např. princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov. Podrobnosti zde.

Hnutí DUHA získalo cenu za své „mimořádné zapojení do úspěšné ochrany NP Šumava během dvou posledních desetiletí.“ Prezidentka nadace Christel Schroeder zdůraznila, že tento „výjimečný úspěch souvisí s osobním nasazením pracovníků i podporovatelů organizace.“

Cena samozřejmě nepatří jen nám, ale je vás všech, kdo jste s námi, třeba I symbolicky, Šumavu chránili. Děkujeme. Přehled naší dosavadní práce na ochraně NP Šumava najdete na http://mandrillapp.com/track/click/2877810/hnutiduha.cz?p=eyJzIjoieHZpS1VrZ0JvRTIxQjk5NnBIWkFNemw0ZEpBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoyODc3ODEwLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHA6XFxcL1xcXC9obnV0aWR1aGEuY3pcXFwvc2l0ZXNcXFwvZGVmYXVsdFxcXC9maWxlc1xcXC9wdWJsaWthY2VcXFwvMjAxNFxcXC8wOFxcXC9zb3Vocm5fcHJhY2VfaGRfbmFfb2NocmFuZV9zdW1hdnlfMjlfOF8yMDE0LnBkZlwiLFwiaWRcIjpcImI3ZmNkOWVhOTU1NDQ0MjJhMWQ2ZTBlNGMyY2U1YmE1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiY2M5MmI0YjdjNzIyYzVjMjcxMzI5MWE4ZTUyMWYwMTc1Y2Y4NmY5OVwiXX0ifQ

Odhalení

Proč se skupina politiků tak urputně snaží prosadit likvidační návrh zákona o NP Šumava? Odpověď dala podrobná analýza map, kterou zveřejnilo Hnutí DUHA. Odhalilo, že příloha s mapou zonace v senátorském návrhu rozšiřuje třetí zóny kolem obcí, kde je velký tlak na povolení nové výstavby. Část těchto pozemků předem skoupily realitní, developerské a stavební firmy i advokátní kanceláře z Klatov, Prachatic, Prahy, Brna nebo Příbrami a lidé s vazbami na politiky. Kdo jsou ti, kdo by na tom nejvíce vydělali? Podívejte se zde:http://mandrillapp.com/track/click/2877810/www.hnutiduha.cz?p=eyJzIjoiU0ppR1diU0puS18ydlBxc2ZDS25tTHl1NGcwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoyODc3ODEwLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHA6XFxcL1xcXC93d3cuaG51dGlkdWhhLmN6XFxcL2FrdHVhbG5lXFxcL3NlbmF0bmktemFrb24tby1ucC1za3J5dHktbmFqZXpkLWtyYWxlLXN1bWF2eS1mLXRhbGlhbmEtcG9kbmlrYXRlbHUtbmEtbHVrcmF0aXZuaS1wb3plbWt5XCIsXCJpZFwiOlwiYjdmY2Q5ZWE5NTU0NDQyMmExZDZlMGU0YzJjZTViYTVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxNzY3YTVmNTBiYzExZjhlYjA3OWYxOTI0MmVkMTA3M2E4MmY0YmY1XCJdfSJ9

Tato půda by schválením zákona dramaticky nabyla na hodnotě. Ve třetí zóně je totiž možné pozemky pouhou změnou územního plánu rychle převést na lukrativní stavební parcely. Jen málo těchto pozemků patří lidem, kteří tam zemědělsky hospodaří. Další jejich část, která je dosud v majetku státu, stejně jako pozemky ležící v zastavěném území obcí, umožňuje senátní zákon rozprodat.

Podrobněji zde: http://mandrillapp.com/track/click/2877810/denikreferendum.cz?p=eyJzIjoicnY1NGwxX3dlY0dyYXpVaGJZZkZRQVRvOTBrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoyODc3ODEwLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHA6XFxcL1xcXC9kZW5pa3JlZmVyZW5kdW0uY3pcXFwvY2xhbmVrXFxcLzE4NzYxLXByYWNob2J5Y2VqbnktbmFqZXpkLW5hLXN0YXRuaS1wb3plbWt5XCIsXCJpZFwiOlwiYjdmY2Q5ZWE5NTU0NDQyMmExZDZlMGU0YzJjZTViYTVcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0NTMyMGNhY2VjZTZkZDAwZmQxY2ZjMGI0Y2M4ZmM2NjU4M2ZkOGNmXCJdfSJ9

Opravdu to na Šumavě nejde?

Přidáváme malé zamyšlení Miroslava Krejči, senátora za Strakonicko, který se jako jeden z mála senátorů zasazuje o ochranu vzácné šumavské přírody: http://mandrillapp.com/track/click/2877810/www.sumavskenoviny.cz?p=eyJzIjoiLWtzTi1kU0NOX0x2eWl6YWhsZ3oyLW5Id0hvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoyODc3ODEwLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHA6XFxcL1xcXC93d3cuc3VtYXZza2Vub3ZpbnkuY3pcXFwvNDU2XFxcL3Byb2Mtc3VtYXZlLW5lamRlXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcImI3ZmNkOWVhOTU1NDQ0MjJhMWQ2ZTBlNGMyY2U1YmE1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZmIxNWNiNDA1NmIzNDExNWFlNTJiNDI2ODBmYWVlNmIxYjJiOWY4NlwiXX0ifQ.

Co schází k tomu, aby Šumava fungovala jako jiné národní parky v Evropě, kde je chráněna divoká příroda ku prospěchu a ekonomickému profitu místních lidí ze šetrné turistiky? Řešení existuje: http://mandrillapp.com/track/click/2877810/www.hnutiduha.cz?p=eyJzIjoiMmF0YnJmM01sUTB3d2djT2lmTlhSb014OUg4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoyODc3ODEwLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHA6XFxcL1xcXC93d3cuaG51dGlkdWhhLmN6XFxcL2FrdHVhbG5lXFxcL25vdmEtc3R1ZGllLWVrb25vbWlja2UtZG9wYWR5LXJvemRpbG5lLXBlY2Utby1ucC1zdW1hdmFcIixcImlkXCI6XCJiN2ZjZDllYTk1NTQ0NDIyYTFkNmUwZTRjMmNlNWJhNVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjZkYmE3YmE5ZjliMGI5MDY4NTc3ZWQyZGEzMjZiNGVlZTlmNjNmOTZcIl19In0

O zásadních událostech v ochraně šumavské divočiny Vás budeme nadále informovat.

S pozdravem a přáním krásného babího léta,

MVDr. Jaromír Bláha za Hnutí DUHA a tým dobrovolníků

Naše práce pro Šumavu není možná bez podpory dárců. Prosíme, přidejte se k nim i Vy – snadno a rychle:http://mandrillapp.com/track/click/2877810/www.hnutiduha.cz?p=eyJzIjoiUDFGbko2dGRER0tpVGZtS09UWW9Ba1pVMFNBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoyODc3ODEwLFwidlwiOjEsXCJ1cmxcIjpcImh0dHA6XFxcL1xcXC93d3cuaG51dGlkdWhhLmN6XFxcL3BvZHBvcmFcXFwvP3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zdW1hdnNrYW1vYmlsaXphY2UmdXRtX3RhZz1zdW1hdmFcIixcImlkXCI6XCJiN2ZjZDllYTk1NTQ0NDIyYTFkNmUwZTRjMmNlNWJhNVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjk2MzRmMGI5MzBhMzZhY2JlNDc4MmQ2ZDg3NDhiNGI5MjJkNmFlMDdcIl19In0.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png