Poselství pro rok 2020

views 5 491 datum 8. 1. 2020

Přijala: Anthea * 29. 12. 2019

Zatímco rok 2019 nás vedl nás k dokončování starých cyklů a k započetí nového, rok 2020 tuto rozjetou stopu ještě více zesílí. Je to jako tah štětcem: je jen na nás, jak intenzivní a pestrá cesta to bude. Jisté však je, že vše, co nám odebíralo životní energii, již nebude možné zuby nehty držet při sobě. Nefunkční způsoby uvažování, cítění a jednání musí odpadnout jako uschlé listí od stromu.

Odpadnou od nás mnohé iluze a podpůrné berličky na cestě rozkvětu duše, které ji ve skutečnosti brzdily v tom, aby stanula tváří v tvář čisté nahotě své vnitřní pravdy. Vše, čeho jsme se drželi ve falešné naději lepších zítřků: ať už je to rodina, práce, anebo seberozvojové semináře a potřeba dělat z inspirátorů a terapeutů své životní ikony hodné následování. Dokud v mysli přežívá pocit, že je někdo ,,dál" a ,výš", upadáme do bázlivosti a vyvyšování hodnoty druhého nad tu svou. U mnohých lidí bude potřeba, aby prošli velkým rozčarováním z toho, jak se jejich ikony-bytosti světla jeví navenek, a jaké jsou ve svých osobních životech. Není to však o lidech jako takových; děje se tak proto, aby v DUŠI zemřela touha po dokonalosti, spasení, a odkládání své zodpovědnosti.

JSME ČISTOTOU SVÉ DUŠE VEDENI K TOMU, ABYCHOM SE NEUPÍNALI NA NIC A NA NIKOHO VE FALEŠNÝCH PŘEDSTAVÁCH SPASENÍ. JAKMILE SPÁLÍME MOSTY NEROVNOSTI MEZI NÁMI A DRUHÝMI, POTKÁME SE SE SVÝM KMENEM DUŠE, JENŽ NÁM VNESE DO ŽIVOTA NOVOU DIMENZI VZTAHŮ.

Díky tomu bude nastolena rovnováha, kterou celý rok 2020 bude magneticky vtahovat do našich životů. Může to být plynulé a snadné, anebo také drhnoucí a těžké. Je jen na nás, jak proces dorovnávání prožijeme. Rok 2020 přinese připraveným, kteří již uzavřeli staré nefunkční cykly, navázání NOVÝCH VZTAHŮ nesoucích se na vlně zcela NOVÉHO ZPŮSOBU SPOLUTVOŘENÍ. Volá nás kmen duše, hvězdná rodina, světelní předkové, abychom pocítili, že my jsme oni, a oni jsou my. Není mezi námi žádný rozdíl. Nanebevzatí Mistři, Archandělé, Bytosti krystalů, květin, vody, všech živlů a míst.. To vše jsme my sami. Mnozí toto donedávna věděli a prociťovali ve výjimečných prožitcích mystického vytržení či meditace.

NYNÍ JE ČAS ŽÍT TOTO VĚDOMÍ SVÉ VELIKOSTI , V ROVNOSTI VŮČI VŠEMU, CO JE, VE SVÉM BĚŽNÉM ŽIVOTĚ, VE SVÉ PŘIROZENOSTI.

Zatímco kolem nás se jednou za čas prožene bouře událostí vzbuzujících strach a stres, my v sobě již silně pocítíme možnost zvolit si prožívat svůj vnitřní chrám, v němž se rozlévá pokoj, blaženost a mír. Není to totéž, jako potlačovat temnotu a stíny, neboť mnozí nyní vstupují do cyklu tvoření z nové úrovně bytí - splynutí se svou podstatou MY JSME.

Matka Země se bude v průběhu roku 2020 nadále pročišťovat a tvořit tak nové podmínky pro Novou Zem. Nenechme se pohltit strachem, když uslyšíme o náhlých erupcích sopek, zemětřešeních či vulkánech. Teď je více než kdy jindy důležité propojit se s Dechem Božství a Dechem Matky Země a vnést v tuto svou podstatu plnou důvěru a uvolnění.

Rok 2020 prověří naše mistrovství být ukotveni ve svém středu; nakolik jsme schopní udržet si svou vnitřní rovnováhu napříč tomu, že se kolem nás dějí obrovské změny?

STÁVÁME SE MISTRY PEVNĚ ZAKOŘENĚNÉHO KLIDU UPROSTŘED CHAOTICKÉHO PROUDU ZMĚN, JENŽ TVOŘÍ NOVÝ SVĚT. Jsme vedeni propojit se více než kdy jindy s vědomím ZDROJE, a s jeho paprskem projeveným na Zemi - s energií POLARITY: solární a lunární energie, mužské a ženské části v nás.

NENÍ NÁHODOU, ŽE DVOJKY OBRÁCENÉ ZRCADLOVĚ K SOBĚ TVOŘÍ SYMBOL SRDCE S PEVNOU PŮDOU POD NOHAMA, NEBO TAKÉ DVOU LABUTÍ, TVOŘÍCÍCH BRÁNU LÁSKY.

Propojování spřízněných duší, posvátných párů Nové Země, je již započato a v tomto roce pokračovat v plném proudu. Vyrovnávání mužsko-ženské energie v nás i kolem nás je hlavní hnací silou k pozitivní transformaci celé planety a lidstva. Síly zaslepenosti to vědí, a proto se nedivte, ucítíte-li snahy rozdělit vás. Pravdou je, že tou nejmocnější silou na světě je Láska, a tu nelze ošálit. Buďme bdělí a zaměřujme se do hlubších vrstev našeho srdce.

Ti, kteří mají v poslání duše spolutvoření v páru, či práci s posvátnou sexualitou, budou v roce 2020 vedeni toto své poslání začít naplňovat, nebo posouvat na novou úroveň. Můžete mít zvláštní sny, nebo setkání s lidmi, kteří probudí vaši paměť duše. Spustí se proces vašeho vnitřního zasvěcení, které je jen rozpomenutím na vaše moudré, celistvé já, tvořící v přesahu Kosmické Lásky zde, na Matce Zemi.

ROK 2020 JE ROKEM MATERIALIZACE A MANIFESTACE.

PROJEVÍ SE VŠE, NA CO SE V UPŘÍMNÉ TOUZE SRDCE ZAMĚŘÍME. ZÁROVEŇ TO VŠAK ZNAMENÁ VÝZVU PŘIJMOUT PLNĚ ZODPOVĚDNOST ZA VŠE, CO TVOŘÍME, NEBOŤ VŠE, V ČEM NÁM CHYBÍ PEVNÁ PŮDA POD NOHAMA A KDE MÁME VRATKÉ KLADY, BUDE JIŽ NEUDRŽITELNÉ.

Když se však vůči těmto slabým místům nebudeme obracet zády, ale rozhodneme se jít změnám v upřímné sebereflexi naproti, budeme plně podpořeni k postavení nové, pevné půdy pod nohama, která bude nést sladké plody úspěchu a hojnosti na všech úrovních.

Vyjasněme si, co nám v životě už neslouží, co potřebujeme uzavřít, a co si naopak z hloubi duše přejeme, ve jménu lásky a rovnováhy pro všechny. Uzavřeme-li včas již přežité, omezující cykly, brána dvojek nás o to víc vynese do proudu nového tvoření.

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

DOVOLUJI SI ZTĚLESNIT MÉ BOŽSTVÍ NA ZEMI

Zhluboka se nadechuji a vydechuji, v odevzdání vůči Lásce, kterou Jsem.

Mé tělo vibruje v záplavě sněhobílého, třpytivého světla.

Přede mnou se otevírá brána: portál čistoty a rovnováhy, v lásce a souznění.

Jsou to dvě nádherné, zářivé labutě.

Jejich křídla jsou i mými křídly.

S každým nádechem a výdechem ze mě odpadávají všechna omezení, těžkosti a starosti.

S každým mávnutím křídel prožívám více lehkosti a hlubokého uvolnění. Procitám do svého prapůvodního, skutečného Já.

Propojuji své mozkové hemisféry, svou levou a pravou část těla, s čistou silou bytostí Labutě. Dovoluji jejich třpytivému diamantovému světlu, ať mě polarizují a pozvedají mé vědomí Zdroje, ženské a mužské polarity do nové,

aktuální vlny zarovnání s vědomím Nové Země.

Brána srdce, již tvoří dvě labutě, září a pulzuje společně s mým dechem i s dechem Matky Země.

Linou se z ní nádherně zářivé částečky,

Zlatorůžově měďěného světla. Přináší mi sílu hojnosti,

mého vrozeného božského práva na život v radosti.

Nechávám se zcela zahalit zlatavými částečkami Lásky Zdroje, jako do milující mateřské náruče.

Kódy mého absolutního potenciálu duše nyní prosakují do mé kůže, do buněk, do DNA.

Ožívá ve mě pocit nového zrození, nových možností, zázraků a požehnání. S nádechem prostupuji branou rovnováhy a lásky vstříc ke svému novému Božskému Já, které mi náleží.

Děkuji za dary, které jsou zde pro mě, pro nás,

připraveny k přijetí a projevení.

V lásce,
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz
FB: Ve Světle Vědomí s Antheo
YouTube: Anthea * Ve Světle Vědomí

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021