Milí  čtenáři,

nedávno jsem byl velmi dobrým kamarádem osloven a naočkován myšlenkou, abych napsal poselství pro rok 2017.  Na mou otázku ,s trochou  ironie v hlase, zda to myslí vážně, mne ubezpečoval že ano.  Nedbal mých námitek, že jednak nepatřím ke známým osobnostem nebo celebritám, jak se dnes s oblibou tento termín používá.. Také jsem namítal, že  již několik  známých  tváří jistě nějaké to povídání napsalo a proč tedy já. Můj odpor a argumentace byla marná. A já najednou začal přemýšlet, co vlastně napsat. Nejsem již nejmladší, i když občas mívám postpubertální nápady, ale životních zkušeností mám poměrně dost. Hlavou se mi začaly myšlenky jen hemžit. Každou chvíli jiná a jiná a zejména v noci, když by normální člověk měl odpočívat, tak jich bylo nejvíce. Několikrát jsem si je chtěl dokonce poznamenat, ale  lenost zvítězila na celé čáře. A čas plynul, ale červíček,který se hluboko zavrtal do mé ,snad šedé mozkové kůry,   mne neustále poňoukal ke psaní a já to už nevydržel a pokouším se psát.  Přiznám se, že takový slovní úvod se mi zrodil právě dnes. To už je těsně před Štědrým dnem, Kéž by ten dnešní pro mne zůstal hlubokou studnicí krásných českých slov.
    Milí čtenáři, nezdá se Vám, že český jazyk se z naší země ,zejména poslední dobou, nějak vytrácí? Nevím jak vy, ale já se s tímto faktem nemohu smířit. Zřejmě nejsem ” kůůůl ” ,ale mně osobně to nevadí. Vždyť  například v Anglii  také nepoužívají počeštěné anglické výrazy.  Můžete namítat, že angličtina je světovým jazykem a budete mít pravdu. Ale jsme slované a mateřského jazyka by bylo dobré a užitečné si vážit. Ruku na srdce, co my vlastně víme o historii své řeči? Nedávno jsem slyšel od nějakého moudrého pána, že náš jazyk se vyvinul ze sanskrtu. Dokonce mně byly uvedeny příklady značné podobnosti obou jazyků . A když se zamyslíme alespoň trochu nad historii, třeba  tou, kterou jsme se učili už na základní škole, pak bychom se měli zamyslet,  proč se nám snažily některé národy po mnohá léta  vnutit svoji řeč?  No proč,?Možná právě proto, že si velice dobře právě ty cizí národy dobře uvědomují, jak je naše čeština  úžasná a také posvátná. Není lehké se ji naučit. a z mnoha příkladů víme, že také domorodci se s ní
často potýkají. včetně mně. Myslím, že není hanbou si přiznat nedostatek, Zkoušejme  jej napravovat.  A možná z těchto pohnutek se domnívám, že bychom si v tom příštím roce, ale nejenom v něm, měli více uvědomovat svoji národnost a svou mateřštinu.  Když se trochu více zamyslíme nad uplynulými léty, tak  si určitě vzpomeneme  významná výročí.  V roce 2015 to bylo právě 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Není nutno připomínat obsáhle jeho propagace českého jazyka, a také pravdy. To vše je již notoricky známo, ale poučili jsme se z toho? Odpověď, nechť si každý čtenář hledá u sebe samého. A letošní rok, postupně,ale velmi rychle se blížící ke svému závěru, zůstává ve znamení 700 let od narození našeho velmi významného panovníka, císaře Karla IV. Myslím, že my všichni ,kteří prožíváme právě tuto současnost máme veliké štěstí. Ať se to někomu líbí nebo také ne. Máme
z čeho čerpat, jen je potřeba CHTÍT !. V roce 2017 bychom se jistě měli zamyslet a náležitě uctít  např. 300 let od narození Marie Terezie. Ano, byla velmi plodnou pokračovatelkou habsburské dynastie. Ale kromě 18 ti dětí ,které porodila, bohužel ne všechny přežily do dospělosti, byla také velmi
aktivní političkou. Vždyť ve svých 26 letech se dokonce stala i Českou královnou.  Viděla důležitost vzdělávání a zavedla například povinnou školní docházku pro děti od 6 ti do 12 ti let.  Budovala poštovní síť, silnice a vlastně v jejím nedlouhém životě ( dožila se 63 let) , prosadila i jiné , pro hospodářství ,důležité věci.
 A co významného se stalo před 100 lety ? V roce 1917  Velká říjnová revoluce změnila řád v tehdejším Rusku. My, dřívějšího data narození, jsme se o této události učili ve škole.a věřím, že mnozí z nás si něco z výuky určitě pamatují a mohou tak předat informace dále. Ale za velmi významné ,já osobně, považuji zjevení Panny Marie ve Fatimě v květnu 1917 a následně i několik měsíců po té. I tyto informace je možné na internetu nalézt  s fotodokumentací a poselstvím i varováním  pro další léta. v témže roce a to v 29 května se také narodil budoucí prezident USA , J. F. Kennedy o jehož tragickém úmrtí se ještě  dnes diskutuje a odhalují nová fakta. Také si myslíte, že letopočet končící číslem 17 je magický?
Z pohledu numerologie  je rok 2017 rokem jedničky, Pokud si trochu pohrajeme s jednotlivými čísly nastávajícího roku, zjistíme, že vytváří dvě velmi důležité roviny. Jedna z nich je Saturnova a bude znamenat  nejen pro ty, kteří se narodí , mnoho životních zkoušek ve všech směrech.  Ale máme tu i druhou rovinu a tou je rovina inspirace. A co z toho vyplývá?  Buďme otevřeni všemu novému, nebuďme strnulí, nespoléhejme jen na dobře známé, poučme se z prožitých, nejen  vlastních ,zkušeností. Zkusme se více propojit s genialitou Vesmíru,  Stvořitele. V tomto roce máme  velkou šanci začít budovat skutečně lepší  zítřky pro všechny bytosti na této Zemi. Projevme svou odvahu bojovat za pravdu, Jistě to nebude lehké, ale potřebné!
Rok 2017 po součtu dává také číslo 10, což ukazuje na sílu charakteru,  Desítka je také Kolem štěstí a to si budeme muset zasloužit  Rok 2017 bude tedy  velkou hrou, kde šance jsou pro všechny vyrovnané, i když se to tak na první pohled nemusí jevit. Je pouze na nás, na čí stranu se postavíme.
Zvítězí  nakonec to Dobro, jako v pohádkách?? Já osobně si to moc přeji a věřím, že nejsem sám. Rok 2017 je také rokem jedničky a to znamená nok nových začátků, nové etapy.
Na závěr tohoto povídání použiji přání jednoho velmi zajímavého ,skvělého člověka Rudy V.    Vše dobré přeji všem. !!
Prosinec 2017 – Beda E.Procházka

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png