Je to v pravdě dosud lidmi nepoznaný den.

Tento den, jenž se nachází ve znamení Panny, už sám o sobě hovoří o tom, co v sobě skrývá. Je to den, jenž je velice důležitý pro všechny ženy na zemi!

V tento den proniká celým Stvořením nevýslovná krása nebeské čistoty. Jak zvonivé nádherné tóny snáší se dolů sem k nám, k maličké zemi. Nádherné posvátné proudy čistoty, jež jsou ztělesněny v květinách bílé lilie.

Jen si přivoňte k této sněhobílé květině. Jak občerstvující je její dech. Jak přísný a zároveň posilující.

Taková je čistota, drsná a občerstvující ve vyžadující očistě.

Nádherná ve svém vzoru a dokonalosti. Uprostřed kalicha nacházíme žluté světlo, ke kterému se můžeme dostat skrze čistotu.

Čistota, o které zde hovoříme, není jen pozemského druhu. Čistota, která přichází v plné síle v tento den na tuto zemi, aby posílila vše, co k ní usiluje a která by měla nalézt v první řadě nádherné čisté ženství, aby jej mohla posílit a povznést – je hlavně duchovního druhu.

Zastav se, člověče, v tento den ve své honbě všedního dne. Pozvedni svou mysl a ducha k tomuto místu, a načerpej pro své další konání onu nevýslovnou čistotu. Nech ji proniknout do své duše, mysli i těla. Neboť se tento den opakuje jen jednou za rok!

Kdo se ztiší, pozná, že i příroda je v tento den nádherně vyzdobena a umyta. Tento den je jiný pro každičkého tvora a jásavě mu spěchá vstříc. Jen člověk se někde zapomněl. Kam spěchá a za čím. Je snad honba za pozemským vším?

Vždyť člověk žije na této zemi proto, aby zušlechtěním a produchovněním projasnil svou podstatu k nejvyššímu stupni. Aby po své pozemské smrti mohl volně stoupat vstříc světlým úrovním. Nevezme si s sebou nic pozemského mimo své zkušenosti a svou zralost.

Kdo není v nitru čistým, nemůže přinést mír a požehnání. Nemůže nalézt pravou Lásku. A nenalezne také pravou službu Stvořiteli.

Žena je obdařena schopností vnímat čistotu a následovat ji. Pravá žena bez pravé čistoty ani nemůže být. Nepodbízí se mužům jako lehké ženy, je důstojná ve svém bytí a její duch jásavě stoupá k paprskům čistoty. Jen s pravou čistotou může přijít i pravá láska.

Ženy, nenechte tento posvátný den přejít bez využití. Vaše skutečné štěstí je na těchto proudech čistoty přímo závislé!

Návrat k pravé podstatě ženství je v současné době jedinou správnou cestou k rozvinutí schopnosti čistého ženství.

Důstojnost ženy spolu s vnitřní čistotou je to, co každý muž nevědomky od ženy očekává. To umožňuje, aby si jí mohl vážit a ctít ji.

Nenechte proto přejít tento den bez využití.

V tento den ve vnitřním otevření můžete načerpat tolik čistoty, kolik se jí jen dokážete otevřít. Jako kdyby lilie duchovního druhu proudily přímo do vás, aby ve zkypřené půdě mohly zakotvit a vyrůst.

Pro muže je tento den neméně důležitý, neboť i oni mají být vnitřně čistí a ryzí. Jako rytíři mají stát při ochraně čistého ženství. Čistota také přináší podporu veškerých ctností.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png