V tomto svém poselství se Monty soustředil na odhalení metod, které temná strana používá k ovládání lidstva a života na planetě vůbec. Vložil do svého poselství část z celého, před několika lety zveřejněné tzv. “Tajné dohody” reptiliánských sil k ovládání světa lidí, která nezůstala v našem čase až tak tajná. Někdo ji zveřejnil. Ale i kdyby nezveřejnil, probouzející se lidstvo tohle umí již odhalit používáním svých “náhle objevených schopností”, komunikací se srdcem, s vyšším Já, jemnohmotným světem za “závojem zapomnění”. Jen ti “neprobuzení” ještě nechtějí uvěřit a nadále poslušně plní předložené scénáře. A tak se seznamte, na jednom místě, se záměrem těchto sil, jeho stručnou podobou. Nicméně, je dobré si uvědomit, že oni sami, ti kdo v našem světě je reprezentují, přispívají vlastně k probouzení lidstva k uvědomění si toho kdo vlastně jsme a jak jsme (tvořivě) mocní a přispívají tak ke svému zániku.


Toto je nejdůležitější informace, jakou jste kdy četli. Vysvětluje, proč je ve vašem světě tolik neklidu a proč vám nic nedává smysl. Prosím, abyste to četli znovu a znovu, dokud se  vám zcela neotevřou oči a vy jasně neuvidíte, co bylo uděláno lidské rase.

TAJNÁ DOHODA

Bude to iluze – tak velká, tak ohromná, že ji nebudete vnímat.
Na ty, kdo ji uvidí, bude pohlíženo jako na blázny.
Vytvoříme oddělené fasády, aby neviděli, že jsme  spojeni.
Aby byla iluze zachována, budeme se chovat jako bychom k sobě nepatřili.
Našim cílem bude vždy postoupit o jeden malý krůček, abychom nikdy neupadli v podezření.
Tím také neuvidí změny, k nimž bude docházet.
Vždy budeme nad dotčeným polem jejich poznání, protože my známe tajemství absolutna.
Vždy budeme pracovat spolu a budeme spojeni krví a tajemstvím.
Kdo promluví, zemře.
Budeme udržovat jejich délku života krátkou a jejich mysli slabé, ale budeme předstírat opak.
Bude  využívat naše znalosti vědy a technologie nenápadně, aby neviděli, co se děje.

Budeme používat jemné kovy, urychlovače stárnutí a sedativa v potravinách, vodě a také vzduchu.
Kamkoli se pohnou, budou otravováni.
Jemné kovy budou používány, aby ztratili rozum. Na mnoha frontách slíbíme, že najdeme lék, ale budeme jim dávat víc jedů.
Jedy budou přijímat kůží a ústy. Zničí to jejich mysl a reprodukční systém.
Kvůli tomu všemu se budou rodit mrtvé děti, ale my budeme ty informace tajit.
Jedy budou  ukryty ve všem, co je obklopuje – co pijí, jedí, dýchají a nosí.
V rozmísťování jedů musíme být chytří, protože oni vidí daleko.
Budeme je učit, že jedy jsou dobré, za pomoci veselých obrázků a  hudebních tónů.
Pomohou nám ti, k nimž vzhlíží. Zainteresujeme je, aby naše jedy prosazovali.
Uvidí, jak jsou naše produkty používány ve filmech a zvyknou si na to a nikdy nebudou znát jejich skutečné účinky.
Když porodí děti, budeme jim dávat do krve jed a přesvědčíme je, že jim to pomůže.
Začneme brzy, kdy mají mladou mysl.  Zaměříme se na jejich děti a na to, co mají nejraději – na sladké.
Když se jejich zuby zkazí,  naplníme je kovy které otráví jejich mysl a ukradnou jim budoucnost.
Když bude ovlivněna jejich schopnost učit se, vytvoříme léky,  z nichž budou více nemocní a které zapříčiní další nemoci, na které vytvoříme další léky.
Kvůli naší moci budou před námi poddajní a slabí.
Když budou více deprimovaní, pomalí a tlustí, a když si k nám přijdou pro pomoc, dáme jim další jedy.

Zaměříme jejich pozornost na peníze a materiální věci, aby se nikdy nespojili se svým
vnitřním já.
Budeme je rozptylovat smilstvem, vnějšími radovánkami a hrami,  aby se se nikdy nespojili s jednotou.
Jejich mysli budou patřit nám a udělají, co řekneme. Pokud odmítnou, najdeme způsob jak zavést do jejich životů technologie ovládající mysl. Jako naši zbraň použijeme STRACH.

Zřídíme jejich vlády a  v nich opozici. Budeme vlastnit obě strany.
Vždy budeme skrývat naše záměry ale budeme realizovat naše plány.
Budou pro nás pracovat a z jejich námahy budeme mít užitek.
Naše rodiny se nikdy nesmísí s jejich. Naše krev musí být vždy čistá, protože tak to funguje.
Zajistíme, aby se vzájemně zabíjeli, když nám to bude vyhovovat.
Budeme je udržovat oddělené od jednoty za pomoci dogmatů a náboženství.
Budeme ovládat každý aspekt jejich životů  a budeme jim říkat, co si mají myslet a jak.
Povedeme je jemně a necháme je, aby si mysleli, že se vedou sami.
Za pomoci našich frakcí mezi nimi vytvoříme nepřátelství.

Když mezi nimi zasvítí Světlo, zničíme ho zesměšněním anebo smrtí – dle toho co bude pro nás lepší.

Ale pokud zjistí, že jsou nám rovni, bude to náš konec. NIKDY SE TO NESMÍ DOVĚDĚT.
Pokud zjistí, že společně nás mohou porazit, podniknou akci.

Nikdy nesmí zjistit, co jsme udělali, protože pokud se tak stane, nebudeme mít kam utéct, protože se jasně uvidí kdo jsme, když jednou závoj spadne. Naše činy odhalí, kdo jsme a budou nás pronásledovat a nikdo nás neukryje.

Toto je tajná dohoda, dle které budeme žít po zbytek našich současných i budoucích životů, protože tato realita přesáhne mnoho generací a životů.
Tato dohoda je zpečetěna krví, naší krví. Námi, kteří jsme na Zemi přišli z nebe.
NIKDO se NIKDY nesmí dovědět o existenci této dohody.
NIKDY nesmí být napsána, ani se o ní nesmí mluvit, protože pokud by se tak stalo, povědomí o tom by na nás přivedlo hněv PRVOTNÍHO STVOŘITELE a byli bychom vypuzeni do hlubiny odkud jsme přišli a zůstali bychom tam až do konce samotné věčnosti.
Autor neznámý.

Zabere to trochu času, než se tato slova vstřebají. Spojte se. To je to, co vás uvěznilo a ovládalo.Co s tím uděláte, je na vás.

Veronika prochází těžkým obdobím. Je zcela oddána pomoci lidstvu, aby se probudilo, aby se spojilo a spolupracovalo.  Do cesty jsou jí kladeny všemožné překážky, když bojuje o přežití. Prosím, pomozte. Veronika měla tento týden velmi traumatizující. Musela být učiněna rozhodnutí a je z toho vyčerpána.
Moje drahá, ano, žádáme od tebe moc. Tato cesta je trnitá, ale v srdci znáš výsledek. Uspějeme.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen FoundationGalacticchannelings.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K pro http://galacticchannelings.coma  www.transformace.info .  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png