POSELSTVÍ OD MONTYHO - MONTAGUE KEEN A VERONIKA KEEN – 16. srpna 2015

datum 19. 8. 2015
Několik příštích týdnů odhalí, co je pravda a co je lež.  Každým dnem je odhalována zfalšovaná historie, kterou vám vnutila církev a stát. Práce Michaela Tsariona je nepřekonatelná. Myslíte si: proč je lidstvo v trvalém stavu VÁLKY? Proč lidé tak rádi navlékají uniformy a ZABÍJEJÍ druhé a ničí Zemi, na které žijí? Věřte mi, V ZABÍJENÍ NENÍ ZÁDNÉ CTI, sloužíte pouze ZLU a KORUPCI. Naučte se ctít život na Zemi, protože všechen život je posvátný. Probuďte se a podívejte se kolem sebe. Jste nějak zodpovědní za strašlivé utrpení, k němuž ve vašem světe dochází?  Přispěli k tomu vaše aktivity? Řeknu vám, že je to velmi pečlivě připraveno těmi, kdo jsou u moci. Dnes pokračuje destrukce Evropy.Dvě světové války nepřinesly výsledky, jaké Kabala chtěla, takže dnes používají jiné metody, aby dosáhli kýženého cíle. V září bude použito bankovnictví k tomu, aby vás srazili na kolena. Kabala nemá svědomí. Chce to, co chce, bez ohledu na následky pro lidstvo. Jak  jim můžete pomáhat, když víte to, co teď víte?  Když udržujete jejich pyramidu moci,  jste také odpovědní za ničení lidské rasy, včetně sebe.
Připravte se na změny, které začnou v září. Zkorumpovaný režim musí padnout, aby byla odstraněna všechna korupce.  Byly učiněny přípravy v souvislosti s pádem Kabaly. Objeví se nový způsob života. Proto jsme žádali o pomoc pro vytvoření Center, abychom vám mohli pomáhat naučit se  novému způsobu života na Zemi. Rychle se tomuto novému způsobu života přizpůsobíte.  Stres z toho, jak se snažíte přežít, bude odstraněn. Zapomenete na temné staré dny  korupce a kontroly.Budete se divit, jak mohlo lidstvo vůbec uvěřit takovým lžím a žít tak dlouho pod takovou temnou kontrolou. Téměř byli úspěšní ve zničení celé lidské rasy, s těmi svými chytrými plány. Nyní zjišťují, že je velmi těžké přijmout skutečnost, že selhali a že budou muset navždy opustit Zemi. Vše, co získali korupcí, jim je k ničemu. Nemohou si to vzít s sebou.
Je toho mnoho nachystáno, aby vám pomohlo přežít ten čas přizpůsobování se. Na Zemi jsou mnozí, kteří dělají přípravy, aby byl rychle ukončen zmatek, který Kabala zanechá.  Vězte, že to, co se děje, bylo zamýšleno, aby se stalo. O tomto období bude mluvit mnoho příštích generací. Světlo,  které vytváříte, se uvolňuje, rozšiřuje a navždy odstraňuje vše, co je temné a zlé. Bude uděláno mnoho, aby se vás pokusili svést z cesty. Televize, sport a filmy budou použity, aby vás udržely v iluzi, kterou nazýváte životem na Zemi.
Léky, očkování, atd., to vše bylo vyrobeno, aby vás udrželo pod kontrolou. Chemikálie ve vaší potravě, vodě,  vzduchu, vše k tomu přispívá. Vy všichni jste OBĚTMI toho zkorumpovaného systému. Je čas probudit se a začít to vnímat. Veďte cestu kupředu ke Světlu a Pravdě pro všechno lidstvo. Je to největší krok, o jaký kdy bylo lidstvo žádáno.  Zanechte „logiku“, které vás učili, a vraťte se do svých srdcí. Srdce nikdy nelže, ani vás nesvede na špatnou cestu.
Neuchylujte se k náboženství, aby vás vedlo. Všechna náboženství jsou založena na LŽÍCH. Jsou to pouze systémy kontroly. Jednejte přímo s Bohem Lásky a Světla.  Vynechte všechny, o nichž vám bylo řečeno, že je potřebujete, abyste se spojili s Bohem. Nic není vzdálenější od pravdy. Nikoho jako prostředníka nepotřebujete. Je to LEŽ, která vás po generace ovládala. LÁSKA je vše, co potřebujete, abyste se spojili se Vším Co Je. Když jsem odešel k Duchu, vše bylo zcela jasné. Kabala  vezme vaše děti ve velmi mladém věku a programuje je k poslušnosti. Naplňuje je JEDY prostřednictvím očkování, které učinila povinným.  Lidstvo nemělo proti takové zločinné zkaženosti šanci. Od kolébky po hrob, v každé chvíli vás kontrolují. To musí okamžitě přestat. NIKDY jste nepoznali SVOBODU. (Jejich přežití je závislé na tom, aby vás zcela ovládali.) Odmítněte být součástí této kontroly. Jakmile odmítnete svou podporu, jsou v koncích a oni to vědí.  Tvrdě bojují, aby si to udrželi.
Má drahá, prosím, odpočívej. Řešíš problémy, které jakoby se valily najednou ze všech stran. V této době se to dá očekávat.
Tvůj navždy oddaný Monty.
Poznámka od Veroniky:
Chris se velmi snažil, aby byl improvizovaný rozhovor s Haraldem Kautz - Vellou víc slyšet. Nahrávali jsme to na počítači a protože Harald mluvil potichu, bylo těžké zachytit to tak, aby to bylo víc slyšet. Harald poskytl velmi důležitou informaci, takže by bylo dobré, abyste si to poslechli několikrát, abyste to všechno pochytili. Doufám, že s ním budou  ještě další seance.
Website:  The Montague Keen Foundationhttp://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K pro http://Galacticchannelings.comwww.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico