Poselství na rok 2021

datum 22. 1. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Přijato Zdenkou Blechovou
Poselství přijato 10. 12. v 18.00 hod. - 18.27 hod.
Ano
Příští rok bude pro vás dosti obtížný, budete si muset uvědomit svůj vztah k sobě a ne k druhým. Neustále jste žili druhé a nyní se budete učit žít sebe, a to ještě neumíte. Budete se bránit pocitům, které k vám budou přicházet prostřednictvím druhých, ale je třeba se s nimi vyrovnat a smířit v duši a ne je od sebe odhánět. Oni za nic nemůžou, je to jen nová doba, která vyžaduje nové myšlení.
Lidé se k sobě budou chovat přívětivěji, ale v rámci možností. Už to nebude o družnosti, ale o možnostech. Lidé si budou uvědomovat, že není třeba lpět na tom, aby mě měli druzí rádi, ale abych se cítil dobře já a tím se našel ve svém konání. Konání lidí bude ovlivněno jejich vládou nad svým životem. Pokud pořád budou spoléhat na vládu anebo budou pod nadvládou někoho, nebude se jim dařit nalézt klid v duši. Ale ti, kteří už pochopili, že jejich život je v jejich moci a pomoci sobě, budou se mít dobře.
Je na vás neustále kladen důraz všímat si sebe a tím uzdravovat společnost, než se snažit všímat si pocitů druhých a na nich si stavět základnu. Pocity druhých pro vás nemají takovou váhu, jako váš pocit k sobě. Nebojte se být přívětiví, ale i sví, když k tomu dojde. Není třeba hrát divadlo, ale je třeba vyložit karty na stůl a odhalit své nitro a nelhat stále jeden druhému, že je vše v pořádku, když to tak ve skutečnosti není. Jak si pak můžete věřit a jak spolu můžete vytvářet novou společnost, když si navzájemném nalháváte.
Spor nitra a spor s druhými vás povede k cestě poznání, že není nikoho jiného než vás samotných na vaší cestě ke světlu. Cesta ke světlu se vám otevřela již v roce 2020 a bude se vám stále více otevírat. Kdo už pochopil světlo a jde k němu, bude mít rok plný radosti na duši, budou se mu objevovat nové možnosti a on bude rád za nové příležitosti.
Ten, kdo lpí na starých kódech a chce stále žít ve tmě, to bude mít těžké, protože se bude muset naučit ve tmě vidět pomocí své intuice a nespoléhat na to, že se to vyřeší samo, nebo že to za něj někdo vyřeší. Už nebude nikdo, kdo to za něj bude chtít řešit. Není třeba se bát, ale je třeba vyrazit kupředu a nabrat odvahu a sílu pro své konání.
Nový rok 2021 pro vás bude rokem poznání, že vše pramení z vás a že jen vy si vše tvoříte, bude to nová dimenze, která vám bude ukazovat vaše stíny, a vy se s nimi budete muset poprat a vyrovnat. Najednou si budete více všímat svých chyb a budete nuceni s nimi pracovat. Už nepůjde nadávat na druhé, protože oni za nic nemůžou a vy to najednou budete vědět. Vaše vědomí už nebude moci na druhé nadávat, ale bude se vypořádávat s novou fikcí, že vše je jen mojí projekcí.
Ve Vesmíru se nyní vše schyluje k neustálému chaosu, všechny hvězdy se staví na odpor tomu, co se děje a chtějí zachovat mír a klid, a to samé se děje u vás na Zemi. Jak obstojíme my zde a vy tam dole, bude záležet na každém z vás. Vše se nyní schyluje k protestům a k válkám, ale není třeba se bát, je třeba se smířit se vším, co se děje a zachovat si čistou mysl. Čistá mysl vás ochrání před nebezpečím. Čím více si budete mysl znečišťovat provoláním pravdy, tím více si ubližujete, protože pravda jako taková je jen ve vaší mysli, ale nemusí být pravdou a vy zbytečně kazíte vesmír nemilými myšlenkami. Buďte v dalším roce opatrní na vše, co vyšlete, protože vše se bude rychle stávat skutečností a nebude možné uhnout před vlastní pravdou. Je třeba být čistý, abych byl s bohem a mohl před ním pokleknout a ne se nad ním vyvyšovat ve své pýše.
Lidé se budou učit novým zákonům, které pro ně budou složité a budou jim působit neklid hlavně v mezilidských vztazích, protože jejich mysl se bude dívat na konání každého člověka jinak než dříve, nepůjde myslet jako dříve, ale bude třeba se rozmyslet nad tím, co dělám a co chci dělat.
V lesích bude hodně nepohody, protože stromy budou absorbovat nečistoty lidí a budou se snažit jim pomáhat v jejich čištění a konání. Mnoho přírody se kvůli tomu bude horšit a budou zaznamenány škody v lůně matky Země. Příroda vám pomáhá od nepaměti a tím, že do ní neustále kálíte, bude vám v příštím roce ukazovat svoji sílu a to neúprosně. Je třeba prosit o záchranu přírody a podílet se na tom, protože jinak se stane, že příroda vám ukáže svoji pravou tvář. Buďte ohleduplní a zbytečně neplýtvejte jejími dary. Jsou to dary matky, která strádá vaší nepokorou.
Ve světě se bude utvářet nová forma demokracie. Lidé se budou zbrojit a budou se bát o svá obydlí. Je to proto, že se zbytečně bojí o sebe. Když se nebudete bát o sebe, ale budete se snažit o sebe postarat, není třeba se zbrojit. Státy se už nebudou chtít podílet na prospěchu druhých států a bude to vřít v jejich středu a může docházet ke střetům jejich zájmů. Nebudou schopny se domluvit na pravidlech. Budou chtít jeden druhému vládnout a ovládat ho, ale to už jim matka příroda nedovolí a vždy zasáhne pevnou rukou. Vždy to bude v rámci myšlení ovládání, a aby člověk pochopil, že nemůže ovládat nic, bude nad ním příroda získávat svoji moc.
Čím více bude člověk v klidu uvnitř sebe, tím více bude uchráněn od střetů člověka s planetou.
U nás ve Vesmíru se nyní také dějí divné věci, lidé se dozvídají o tom, že je třeba konat a to jak nahoře, tak u vás dole. Je připraveno mnoho skupin, které se rozhodly vám pomoci a budou spuštěni k vám, aby vám pomáhali v rámci zachování přírody. Není třeba hazardovat s přírodou, protože ona se vždy pak obrátí proti vám a to v takovém důsledku, když už není pomoci. A protože to naši pomocníci ví, jsou odhodláni vám pomoci. Někteří z vás nimi budou přímo propojeni a budou naslouchat jejich příkazům, které je budou směrovat ke konání, kdy nebudou moci jinak a budou směrováni k bodu, ke kterému mají dojít.
Počasí bude ovlivněno mnoha vlivy a to takovými, že vaše myšlení bude mít možnost ovlivňovat počasí. Když se budete cítit dobře, i příroda se cítí dobře a odmění se vám za vaše konání. Ale pokud se budete neustále s druhými hádat a nepřátelit, i přírodu si znepřátelíte.
Rok 2021 bude přelomovým rokem ve vaší éře lidstva a bude záležet na vás, jak se s ním vypořádáte.
Testy, kterými procházíte vás směřují k jinému myšlení, a pokud se stále budete chtít držet starého, nebude vám pomoci. Vše se děje v rámci putování hvězd, které se nyní daly do pohybu a chtějí po vás větší stabilitu, aby své putování ustály. Pokud vy budete neklidní a neklid je nyní i ve Vesmíru, může se stát, že to všichni neustojíme. A proto vás žádáme, věnujte se sami sobě, svému nitru, ať se uzdraví vše ve vás a může se uzdravovat vše okolo vás. Protože jedině vaše nitro má vliv na chod událostí. A tak vše se děje dle vašeho nitra, které je buď shnilé, anebo je zdravé. Shnilé nitro vede ke zkáze, není mu pomoci, zdravé nitro, vede k uzdravení a všichni se rádi připojí ke zdravému člověku než k prohnilému. A tak pečlivě vybírejte, ke komu se chcete připojit, ať jste na správné straně v době nečasu.
Bolesti lidí jsou bolestmi jejich srdce, a proto až přestanou lpět na druhých, ale budou si vážit svého srdce, bude zde skutečná láska, která se odehrává všude na jiných planetách, které jsou ochotny se s vámi spojit a pomáhat vám. Ale aby vám mohly pomoci, je třeba se vzdát závislosti.
Nemoci se budou stále více týkat jen těch slabých. Lidé silní ve svém myšlení, budou zdraví. A zdraví lidé si budou uvědomovat, že už nelze pomáhat slabým, ale že je třeba je uzdravit tím, že se budou muset snažit sílit. Tak tomu v přírodě vždy bylo a vždy bude.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico