Poselství Marie Magdaleny pro červen a červenec 2014

datum 23. 6. 2014

Milí přátelé channelingů!

Léto se ohlašuje s velkou silou, u nás na severu se uvedlo bouřkami, krupobitím a vichřicemi. Jakoby se symbolicky předváděla velká transformace, jež tak často probíhá i v našem osobním životě. Občas to jde, pak jste chvíli nahoře, chvíli zas dole, střídá se slunečno s deštěm. Připomíná to očistnou koupel, po níž vysvitne sluníčko, které nás nasměrovává a vysílá k nám tolik potřebnou sluneční energii (božskou lásku). Během jarních seminářů jsem zjistila, kolik nás takovým silným procesem prochází. Vnímám,  že tématem současné doby je vytrhávání kořenů. A stále víc si uvědomuji, že není třeba dělat nic jiného, než se zabývat svým nitrem, sebou samotným. Uvědomujme si, že myšlenky vytvářejí realitu a že přitahujeme všechno to, s čím se mentálně a emocionálně identifikujeme. Slyšela jsem od mnoha účastníků seminářů, jak se jim rozpadají vztahy, partnerství i přátelství, jak dostávají výpověď z práce, mění bydliště a mnoho dalšího. Jsme totiž opravdu na cestě za jinými cíly. Duchovní přátelé nám stále opakují, že tento rok i následující budou léty stanovování cílů. Jak chceme žít? Kdo nebo co nám v tom brání? Co můžeme udělat, abychom se vydali správnou cestou?

Kde máme ještě rezervy v propouštění toho starého? Energie pozemského slunce, spojená s velkým centrálním sluncem, nám nyní posílá novou energii, o které se už hodně mluví dvacet let. Mění nás k lepšímu, vyživuje a transformuje tak, jak si to přejeme nebo jak to potřebujeme. Otázka tedy skutečně zní: Na co se zaměříme? Uvědomme si také, že závoj k vyšším úrovním se stále víc nadzvedává. Předevčírem jsem se byla projít v lese a jak jsem byla hluboce ponořena do svého nitra, pozvedla jsem oči a najednou uviděla strom, který stál přímo přede mnou, jako průhledný. Spatřila jsem v něm krásnou jemnou bytost, která se na mě usmála. Jenže – jak se často stává při podobných jasnovidných zážitcích – jak jsem se na to chtěla soustředit, zaostřila jsem pohled a co se stalo? Opět jsem viděla jen běžný pozemský strom. Čím víc se odpojujeme od pozemského rozumu a jsme otevřeni novým setkáním, tím víc k nim bude docházet. Budu dál chodit do lesa na procházky …

Přeji vám všem krásné léto. S dalším channelingem se ohlásím v srpnu.

Srdečně zdravím od Baltského moře,

Barbara Bessen

Shovívavost, laskavost a soucit: důležité nástroje této doby

Jsem Marie Magdalena, přináším do vašeho kruhu sílu a lásku božské Matky.

Je krásné, že s vámi mohu chvíli tak blízko pobýt. Vlastně jsme spolu spojeni stále, jen ty si toho nejsi vědom. Bereš tuto příležitost jako vstup do určitého pole, do vědomého spojení s námi, kteří hovoříme prostřednictvím Barbary. Vědomě se otevíráš pro naše setkání, avšak já jsem ti nablízku pořád. Nikdy nejsem vzdálená, nemusíš kvůli mně zapalovat svíčku ani mě usilovně vyvolávat. Jsem od tebe vzdálená jen na jednu myšlenku. Pro tvůj pozemský rozum je to zvláštní a těžko pochopitelné. Dokonce ani ti z vás, kteří se častěji propojujete se mnou nebo jinými duchovními přáteli, si často nedovolujete setrvávat ve spojení. Odpovědi, které vám dáváme, neberete jako takové. Důvodem jsou vaše pochybnosti, nevěříte, že je skutečně možné s námi hovořit. Váš rozum se tomu prostě vzpírá, vždycky má nějaké námitky, protože to vnímá jako své ohrožení a bojí se o svou dominanci. Ego spolu s rozumem si je sice vědomo, že začala nová éra, přesto by si chtělo i nadále rádo udržet vládu. Tato osobnost, jíž domněle jsi, se pokouší uchovat si své postavení a tak ti například našeptává, že by ses měl zabezpečit, že by tě ostatní měli brát vážně a milovat tě. Nikdo by ti neměl bránit ve výhledu nebo ti stát v cestě, abys mohl být svobodný. Takové myšlení souvisí se strachem, že nebudeš milován. Tématem současné doby je sebedůvěra. A tak se tvé ego (tvá osobnost) rádo projevuje skrz rozum jako tvůj vnitřní soudce, sabotér, učitel i znalec všeho, proto se tak rádo soustřeďuje na ostatní lidi, zkoumá, v čem se odlišují, snaží se je škatulkovat a podrobovat kritice podle toho, jak ti údajně stojí v cestě nebo narušují tvůj pocit převahy.

Nyní žijete v Nové době Země, jste na cestě do Zlatého věku, který se blíží, jak lze vnímat a vidět na mnoha otřesech a kolapsech ve vnějším světě. To, co vidíte a vnímáte, je většinou to, co je vám z vnějšího světa předkládáno, ukazováno nebo sdělováno v médiích. Málokdy se ponoříte do svého nitra, abyste se naladili na vzdálená místa a pomocí vizualizace zkoumali, co se tam opravdu děje. Co se děje v oblastech válečných konfliktů, o co tam ve skutečnosti jde a co je třeba udělat? Posuzujete podle toho, jaké informace jsou vám předkládány. Kryon by řekl, že není všechno takové, jak to vypadá. Zkuste zjišťovat vlastním vědomím, vlastním srdcem, co se na Zemi skutečně děje. A stejně tak můžete prozkoumávat i vlastní bytí.

Skrz mou partnerku (Barbaru) k vám přicházejí nejen poselství, ale i balíčky energie, které vám k tomu mohou pomoci. Děláme to s velkou radostí a angažovaností, abychom vám pomáhali hlouběji prozkoumávat vaše skutečné bytí. Tak tomu bylo ve všech dobách, i v těch, které vypadaly spíš jako temné. Vždy tu existovaly kanály plné světla, ať už prostřednictvím pozemských nebo duchovních učitelů, které pomáhaly lépe vidět vlastní vnitřní světlo, vnímat jej, naslouchat mu a žít jím.

Kdo žije v souladu sám se sebou, nemusí se ničeho obávat. Vnitřní světlo se postará o vše, co je pro každodenní bytí potřebné. Přesto nebývá snadné ponořit se do síly vlastního světla. Již zmíněné osobnostní já (ego) se chce upřednostnit, přitahovat pozornost na sebe. A má pochopitelně své představy, co je pro tebe dobré. Vlastně tato osobnost neexistuje, je to jen konglomerát nasbíraných dojmů, prožitků, zkušeností a mentálních představ o pozemském životě. To vše se kousek po kousku rozpouští, jakmile se člověk vydá cestou ke Světlu. Přináší to však sebou i to, že často tápete, co je správné a co ne, jak by se člověk měl chovat, co by měl udělat nebo naopak, co by dělat neměl.

Jsem na cestách jako reprezentantka a vyslankyně Božské matky, její síly a velké lásky. Už dlouhou dobu drží svou ochrannou ruku nad planetou Gaiou. Vede své ovečky ke Světlu do vyšších úrovní. Všichni jsme pod její ochranou, pod ochranou ženské tvořivé síly. Znamená velkou pomoc, hodně milosti a velkou podporu na cestě. Někteří z vás rádi čtete o zkušenostech jiných lidí. Taková četba samozřejmě určitým způsobem ovlivňuje toho, kdo čte. Ponořujete se do energie knihy, což sebou přináší i to, že začnete srovnávat. Hodnotíte své vlastní zkušenosti a cíle. Často se při takovém hodnocení dostavuje i pocit frustrace, protože se do hry opět přidává ego. Proto vám předávám tuto moudrost: Zůstávejte víc u sebe. A když se necháte něčím unést, pak se vciťujte do srdce, zda to slyšené nebo čtené skutečně rezonuje s vaší vlastní moudrostí.

Často hovoříte o temných stránkách, které se projevují jak ve vnějším světě, tak přirozeně i v tom vnitřním. Existují. Jejich úkolem je vybízet tě a přivádět k tomu, abys prozkoumával vše, co v tobě je nebo co k tobě proniká z vnějšího světa. Ověřuj si to. Pokud v sobě objevíš něco, co nevnímáš příjemně, pak je to určitě něco uloženého v tobě, něco prožitého, co pro tebe nebylo příznivé. Nebo pokud jsi otevřený vnějšímu světu, pak možná vnímáš něco, co někdo prožil nebo co se na nějakém místě stalo. Kdykoli se ti něco takového přihodí, vciť se ještě hlouběji do sebe a dovol si propustit všechno to, co vychází najevo jako „temná“ síla a chce přitáhnout tvou pozornost. Hlavním cílem současné doby je propouštění starých otisků.

Nyní vás požádám, abyste se ještě víc soustředili na Božskou matku. Spojte se s touto instancí, s jejími vlastnostmi; stačí jen myšlenkou, nic dalšího není třeba dělat. Dovolte, aby vás zaplavila, aby vám darovala milost a osvítila vaši cestu. Matka má veškerou sílu světa, i v tom skutečném smyslu slova, aby tě jemně doprovázela do nové dimenze tak, jak je to pro tebe odpovídající. Chceš-li, polož si nyní ruku na srdce a vnímej spojení k ženské tvořitelské úrovni. Užívej si toto spojení a vnímej, jaké to je být pozvedáván, přijímán a milován. A že neexistuje nic, co by na tobě bylo špatné. Všechno je dobré takové, jaké to je. Zkus na pár minut zapomenout, co všechno musíš ve vnějším světě udělat. Nech to všechno být a jen si užívej.

Je to vzájemné spojení od srdce k srdci, kde se pravdivost snoubí s pravdivostí, kde nic není dobré nebo špatné. Pokud budeš toto spojení navazovat častěji, natankuješ energii, vstoupíš do hlubin vlastního bytí, tam, kde jsi byl vždycky spojen s Božstvím, které tě stvořilo.  Uměním je si skrz toto spojení snadněji uspořádávat vlastní život. Tato vlastnost lásky, tvořivá kvalita Všeho-co-je, kterou reprezentuje Božská matka, je klíčem ke tvým každodenním aktivitám i k řešení starostí, které údajně v tvém životě převažují nebo se jej okrajově dotýkají. Jsem si jista, že kdo se takto dobře dokáže propojit, může žít pln shovívavosti,  laskavosti a soucitnosti. Tyto kvality jsou velmi důležité pro tebe samotného. Buď sám k sobě shovívavý, odpouštěj si věci, které jsi udělal a lituješ jich. Propusť je. Buď k sobě láskyplný a soucitný. Rozuměj lépe sobě i svému tělu.

Dopřejte si všechno to dobré, co Země nabízí. Žijte s radostí a potěšením, tato roční doba je pro to mimořádně vhodná. Žijte s vděčností k přírodě, tomuto nádhernému daru od Stvořitele, a berte svůj život s nadhledem a vnitřní vyrovnaností. Nenechávejte se tak rychle ovlivňovat vnějšími záležitostmi. Všechno to vnější není jen dobré nebo špatné, je to jen hrací pole duality. Ty sám, hluboce ukotven v sobě, jsi mimo dualitu. Jsi duchovní bytostí, která tady na Zemi sbírá zkušenosti. Nyní tedy sbírej shovívavost, laskavost, vděčnost a soucit – i pro ty ostatní. Neboť kdo je laskavý sám k sobě, chová se tak i k ostatním. Děkuji vám všem za pozornost a přeji vám krásnou cestu, zalitou sluncem, k vám samotným. K tomu, kým skutečně jste. Skutečné bytí, které sídlí ve vašem Vyšším posvátném srdci, je naplněno radostí a vděčnosti za všechny ty zkušenosti, jakými jsi prošel. A těší se, že ti zpříjemní cestu domů, na které tě láskyplně doprovází.

Jsem Marie Magdalena, vždycky jsem tu pro vás. Nezapomínejte, že nejsem od vás dál než  na jednu myšlenku.

Přijala Barbara Bessen koncem května 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu užití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu

http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/05/internet-channeling-juni-2014.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico