Uvidět, uslyšet, pocítit, prožít… jinak, než jste zvyklí…Neznámé duchovní tradice, staletá poselství, doteky antropologie. Zajímá vás něco z toho? Pak se s námi vydejte na cestu poznání rituálů dodnes vzdálených a nedostupných evropskému vědomí.

Do Prahy totiž zavítá Mamo (tedy šaman) Asdrubal Torres, představitel a duchovní vůdce indiánské komunity Arhuacos z kolumbijského pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. Bude to vůbec první setkání člena této dosud stále uzavřené komunity s evropskou civilizací před jeho účastí na spirituálním festivalu ve Francii.
První dotek nám dosud neznámého tajemství života a duchovních tradic chráněných výškou pohoří Sierra Nevada přichází s poznáním, že tyto hory v severní Kolumbii slouží dodnes jako bezpečný úkryt posledním třem indiánským kmenům a to Arhuacos, Kogui a Wiwa. Uchovaly si původní zvyky a způsob života založený na hluboké duchovní tradici, aniž by postrádali cokoli z moderní společnosti.

Jsou to poslední přežívající potomci původní předkolumbovské civilizace, která přežila jen díky útěku do divokých hor Sierra. Symbióza s přírodou, podobně jakož i respekt a pokora k vesmírným zákonitostem, jim dovolily přežít v naprostém odloučení od zbytku světa. Ani stále silnější hlas lidského ega, sobeckých zájmů jedinců a nevědomost či lhostejnost nás ostatních, neměly dosud fatální následky, které by narušily jejich identitu.

Jak dlouho však ještě vydrží jejich věštecké rituály a hluboké poznání přírody, kterých se stále více dotýká neomalené chování tzv. Malých bratrů? Tak Indiáni označují nás ostatní, kteří, byť často nechtěně a nevědomky, narušujeme rovnováhu světa. Arhuacos ze Sierra Nevada věří, že jejich povinností je pečovat o hory, které nazývají srdce světa a chovat se jako tzv. Velcí bratři, tedy ti starší a moudřejší sourozenci, kteří už dospěli jistého poznání.

Po více jak pět století nás mlčky a nenápadně pozorovali ze svého kousku Země skrytého vysoko v oblacích těsně pod mlžnými vrcholky hor. Nyní se však obávají konce života na Zemi a vyzývají nás, abychom je vyslechli. Srdce světa totiž churaví, přestává padat sníh a řeky nejsou plné jako dřív. Moderní člověk se příliš vzdálil od podstaty svého bytí a ztratil duchovní nástroje, které mu umožňovaly tyto změny vycítit. Jen naši moudřejší „Velcí bratři“ vnímají svět jako unikátní živou bytost, o kterou se je třeba starat a hluboce ji milovat. Jejich způsob života je tak zasvěcen rozvoji ducha a myšlení, péči o faunu a flóru, jsou přírodně ekologickým společenstvím, jehož chování je zcela podřízeno potřebám a zdraví planety. Svět je v agonii, říkají, máme poslední šanci se z toho poučit a možná ho zachránit. Umíme ale naslouchat? Umíme konat?
(V textu byly použity výňatky z knihy „Poselství ze srdce světa“ od Alana Ereiry)

Co vás čeká:

Prezentace videí a unikátních fotografií.
Meditační kroužek s posvátnou rostlinou Ayu známou také jako list koky (obsahuje vitamíny A, E, B1, B2, B3 a C, proteiny, vlákninu, kalorie, vápník, fosfor, železo, sodík a draslík. A také 14 alkaloidů, díky kterým má léčivé účinky).
Hodnota slova symbolizovaná v existenci listu Ayu (koky) se slovem tvůrce, boha Serankua.
Rituál vložení Ayu do úst spolu s posvátným Ambil (tmavá hmota z tabáku). Každý člověk by měl mít v ruce kus bavlny (zajištěno organizátorem akce), abychom začali meditovat se znalostmi našich předků a vytvořili spojení s vesmírem na vyšší mentální úrovni.
Léčení a očista prostřednictvím meditace ve 2 a 1/2 hodině.
Obřad uvolnění negativní energie a výměny vnitřních životních zkušeností za doprovodu rituálních zvuků bubnu, flétny, rumba koulí a dalších nástrojů (kdo chce přinést vlastní, ať tak učiní).
Prostor pro otázky účastníků semináře. Bude pro ně připravena i ochutnávka kávy ze Sierra Nevady a malá pozornost na památku
Pro celkovou zkušenost procesu kruhu Ayu, následuje po ukončení semináře 5ti kilometrový pochod jako symbol pokroku a potu, který opětovně potvrzuje původ bytí. Lidé, kteří se rozhodnou pochodu zúčastnit, by měli zůstat pospolu, účelem pochodu je totiž udržet jednotu (ducha).

Těšíme se na vás a posíláme vzkaz od kmene Arhuacos: „Mějte srdce na úrovni nebe“.

Organizátorka akce:
Amigos de Columbia
Alena Antonovičová
Produkce semináře (kontakt pro více info a vstupenky last minute):
Lenka Horylová
603584387

Cena semináře: do 20.března 1499,-Kč
od 21. do 31.března 1799,-Kč
na místě v den konání akce 1. dubna 1999,-Kč

Vstupenky bude již brzy možné zakoupit na www.goout.cz

Zdroj: Facebook https://www.facebook.com/Poselstv%C3%AD-indi%C3%A1n%C5%AF-Arhuacos-770063789823707/?fref=ts

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png