Zdroj: Pixabay.com

Milí moji,

celý svět nyní prochází úplnou a celistvou proměnou. Ty záležitosti, které byly  skryté v pozadí řízení tohoto světa, nyní vycházejí na světlo uvědomění lidí přesně v té míře, aby to bylo zvládnutelné  pro celý takto se vyvíjející systém.

Záležitost s obchodem a zneužíváním dětí tak, jak byla již vyřešena v Německu, nyní povede okruh po celé Evropě a bude další příčinou zdiskreditování Evropské unie. Velmi brzy bude odhalen systém, který způsobil takové utrpení všech národů a lidských bytostí. Směřuje do Vatikánu. Tam je původní sídlo bytostí, které byly zodpovědny za zachování a ochránění té pravé, živé Kristovy nauky. Neježe neochránily a nezachovaly původní nauku tak, jak byla seslána do hmotného světa, ale způsobily, že tato nauka byla spojena se světskou mocí, která ji až do současné doby využívala ke svým účelům. Tento proces bude veřejně odhalen a také bude zjevné spojení a zneužití Vatikánu v nástupu „bankéřů soukromých“ a vytvoření nadnárodního komplexu finančního, od kterého si půjčovaly všechny státy světa.

Hnací silou tohoto komplexu byl obchod s ropou, energií a s léky – potažmo  s lidským zdravím a nemocí. Vyjdou postupně najevo fakta o pro vás neuvěřitelného systému obchodování s dětmi, obchodování s lidskými orgány a s pedofilií, homosexualitou, sadismem, masochismem, sadomasochismem a všemi nejhoršími úchylkami, které z těchto lidí vytvořilo zrůdy neschopné jakéhokoliv samostatného života a nutně a zákonitě tak parazitující na zbytku světa. VŠE toto nyní vychází a ještě vyjde na povrch.

Je to však otázka vaší pozornosti a orientace, protože skomírající média budou do posledního dechu chrlit to, za co je tito lidé platí.

To, co platí ve světovém měřítku pro vývoj celé společnosti, platí také pro každého z vás samostatně.

 

Bratři moji a sestry,

 tato doba je největší výzvou, abyste získali zpět TO, co jste za tak dlouhou dobu téměř ztratili. Je to Božský majestát, který do vás byl Milostí od počátku Stvoření vložen. Tento majestát nelze žádným způsobem zničit. Vždy, když se rodíte jako lidská Bytost, je ve vás tento Majestát božství přítomen. Přichází doba, ve které ti, kdo budou chtít a budou o to prosit, bude a je jim již dovoleno tento Majestát poznat a tím jej přijmout do svého Srdce. S tímto uvědoměním pro vás přichází Milost ve formě samostatnosti, která vás vyvede ze stádnosti a konformismu, do které jste byli zahnáni.

Budete umět především poznat svůj náhled, budete jej umět jasně vyjádřit a stát si za ním.

Probudí se ve vás Touha spojit sebe samé s tímto Majestátem, protože ON je skutečným a svrchovaným Pánem vašeho života i životů, které jste již prožili a které vaše duše ještě potřebuje.

Až se toto naplní, UZNÁTE a PŘIJMETE tuto vládu za jedinou a svrchovanou, nanejvýš milosrdnou a láskyplnou, která pak teprve po tomto poznání se stane celosvětově VZOREM pro velmi kvalitní vládu světskou. Ta pak bude určitým způsobem kopírovat principy vlády vnitřní, duchovní, zde na Zemi a vytvoří z ní skutečný Ráj.

Ti, kteří se podíleli na tomto pádu, nebudete již soudit VY, ale budou souzeni naprosto spravedlivě Duchovní autoritou, která s největší možnou mírou lásky a spravedlnosti určí nejvhodnější formy PŘEVÝCHOVY a VÝVOJE pro tyto jedince.

Tím, že v sobě zlomíte a zpracujete touhu po zadostiučinění, celý systém bude teprve potom moci se transformovat na úroveň 5D Vědomí.

AM


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě