Poselství a Dharma - Téma: Rodina a harmonický domov

datum 4. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Dnešní channeling energetická vlna a modlitba pro harmonizaci duše, srdce a lásky v něm.

Milí přátelé a příznivci na cestě k lepším zítřkům, kteří skrze vnitřní práci na sobě a touze naslouchat sobě a žít dle své duše.
Přidávám další článek a modlitbu pro harmonizaci Vaší lásky a prostředí, ve kterém žijete. Vy co jste se rozhodli opustit staré nefunkční programy, struktury a vazby, které již byly rozpuštěný pro šťastný život v harmonii lásce a pravdě.
Nemohu se smát, když mé srdce ❤️ pláče ...
Tiše čekám na vysvobození z truchlení nad ztrátou mého starého Já, které uvnitř mne umírá...
A tak čekám tiše v pokoře své duše na přijetí nové vlny světla a dobra pro hojnost nových dní a pro naplnění mého daru, dharmy mé duše v rodině pro který jsem se narodil, narodila...

Modlitba :
Drahý bože, který prostřednictvím mé duše ve mně žiješ a probouzíš mé srdce a sílu v něm k tvoření lásky života na zemi. Dodej mi odvahu a moc měnit tento svět, abych byl tím kým skutečně jsem a žil to pro co jsem se narodil. Pro poselství, pro které jsem byl stvořen. Jsem ty a ty jsi já, cítím to propojení a lásku, kterou jsi do mě vložil.
Drahý bože a drahá duše miluji tě navždy a naše láska tu je navěky tak jako svoboda v našem srdci a touha měnit, souznít, žít a rozpomínat si na to kým skutečně jsem. Děkuji ti za život za sílu a za zkušenosti, které jsem prostřednictvím Tebe a života na zemi prožil.
Drahý bože dej sílu všem lidem, kteří v Tebe znovu uvěří a pomoz jim najít sílu a odvahu na cestě ke svobodě, míru a lásce života na zemi. Některé duše se inkarnují už s předem vytvořeným plánem a poselstvím naplnit dharmu v rodině, tím že přijmou sebe v té nejvyšší s nejčistší lásce k očištění starých linii a uvolní tak cestu sobě a novým generacím,
které se budou inkarnovat a rodit s čistým plánem své duše pro osvobození a nový život na naší planetě.
Lepší zítřek již nastal tím, že se planeta znovu nadechuje a nový život v ní nabírá na síle a intenzitě světla a božské integrity pro opravdové hodnoty jako je život sám.
A tak neplač starý živote, že umírá ta stará část v Tobě, ale věř v novou esenci a energii k uzdravení válek předešlých generací a temnoty života země. Nová energie přichází tak jako láska do našich srdcí, která otevírá naše zapomnění, hodnoty a novou cestu naší nebeské duše ve spojení se zemí je vše dokonale a připravené na posun v nás nalezením daru svého poselství ukončit stará trápení, zklamání a křivdy z minulosti a narovnat se do své
krásy.
Krása tvé duše, která prostřednictvím Tebe hovoří laskavostí, vstřícností a harmonizuje tvoje buňky v těle, dna i Tvoje nebeské a duchovní srdce a poselství v něm.

Afirmace a poselství pro harmonizaci lásky srdce a našeho života :
"Jsem vesmírnou silou, božskou láskou, ze které jsem byl zrozen a na kterou si rozpomínám prostřednictvím tohoto spojení při čtení této afirmace. Děkuji všem živým bytostem, své rodině, svoji duši za lásku, něhu a souznění, která nyní proudí mezi námi a mění vše pro naplnění mého srdce a daru v něm. Děkuji za všechna požehnání, která ke mě nyní přichází. A tak stará energie umírá a láska a pravda vítězí."

Děkuji za dnešní přenos a channeling a přidávám toto poselství mezi ostatní články, které jsou tu z nebe k osvobození a životu v pravdě hojnosti a té nejvyšší lásce života na zemi uvěřit v zázraky a jejich naplnění.

Předáno všem dobrým lidem. Děkuji za Váš čas všem, kteří jste si článek přečetli s připojili se k dnešní modlitbě a světelné vlně, která prostřednictvím channelingu přišla.
Děkuji v duchu té nejčistší lásky se loučím a přeji hezký den. Vše přichází zevnitř nitra.

Vivien
www.tantra-vivien.cz/zajimavosti

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico