PORTÁL RYBÍHO STELLIA

datum 6. 4. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Tento nový měsíc duben, přichází s nádhernými a velmi silnými energiemi, které nám pomohou posunout se vpřed v rámci námi zvolené časové osy. Měsíc začínáme Novoluním v Beranu, protože i když jsme nyní přešli z vod Ryb do Berana, budeme i nadále mít mnoho vlivů znamení Ryb.


Zažíváme jedno z nejdůležitějších období od března, protože máme mnoho planet stále v Rybách, něco, čemu se v astrologii říká „stellium“, což posiluje vlastnosti a kvality Ryb.
Portál Rybího Stellia, který se vyznačuje konjunkcí Jupiteru a Neptunu, jejíž hlavní podstata bude znamenat hluboký dopad a planetární posun pro všechny. Portál, který přináší soucitné a milující energie a který nám ohromně pomůže při pohybu vpřed od chaosu k vědomí jednoty.


Velmi éterické spojení, které je obklopeno dalšími energiemi, které nás vyzývají, abychom se uzemnili, tak jak to umí Býk, a naše touhy, abychom mohli najít rovnováhu mezi oběma světy.
Během tohoto měsíce máme jako hlavní energie obě esence, na jedné straně Ryby, které nás nabádají, abychom se i nadále zaměřovali na náš smysl pro společenství a na rozšiřování našich intuitivních smyslů, abychom mohli zlepšovat naše jedinečné schopnosti a uvádět je do služby pro všechny. A na druhé straně je Beran o zaměření na náš individualizovaný aspekt - začít si razit cestu sami, jako jediní tvůrci naší lidské životní zkušenosti.


Tento měsíc nám pomůže vstoupit do harmoničtějšího a láskyplnějšího stavu bytí. Čas k tomu, abychom překonali nástrahy a pokračovali v léčení duality, která stále vládne v naší rovině. Období, které nám připomíná důležitost jednoty, soucitu a empatie v této chvíli, kdy lidstvo stále pluje mezi dvěma různými možnostmi. Volby, které určí konečný přechod naší planety, která již zaujímá harmonickou budoucí pětirozměrnou časovou osu.


Měsíc se dvěma Novoluními, z nichž jedním je Zatmění Slunce v Býku a máme taky Úplňek ve znamení Vah uprostřed měsíce. Je to skutečně měsíc pro hlubokou transformaci a především pro sladění se s novými možnostmi a způsoby, kterými můžeme zrodit své cíle a touhy duše.


Duben je desátý - zredukované číslo 1 – univerzální měsíc. Měsíc, abychom se resetovali a začali znovu, protože to bude jediný 1 univerzální měsíc tohoto roku 2022. Proto je životně důležité, abychom se sladili s touto frekvencí a vytvářeli naše životy podle naší pravé vůle, a přestože každý je jedinečný a všichni máme své vlastní mikro osobní cykly, tento univerzální posun bude znamenat velké otevření pro všechny, kteří jsou připraveni spolu-tvořit na nové a osvícenější úrovni.


Všechny energie zevnitř i vně našeho planetárního systému, nás podpoří ve vytváření toho, co je v souladu s harmonickou frekvencí a časovou osou, kterou jsme si vědomě zvolili a kterou podporuje také univerzální frekvence čísla 6, čísla tohoto roku.


Číslo 1 je připomínkou toho, že končíme/začínáme cyklus – i když stále oscilujeme mezi oběma světy – a je pro nás klíčové skončit se vším, co nás dříve omezovalo, protože neustále expandujeme v rámci nových světů, které nyní přinášíme do formy. Vrchol nebo prázdnota tohoto prostoru, kde máme největší příležitost ke stvoření, je Zatmění Slunce v Býku na konci dubna a začátkem května.


Číslo 1 v tarotu představuje kouzelník, jehož jedna ruka ukazuje k nebi a druhá k zemi. Ví, jak pracovat s vesmírnými zákony, protože ovládl umění sestoupit do fyzické oktávy, která je nejprve vytvořena v éterické rovině. To je místo, kde se v této době nacházíme – rodíme naše nejhlubší touhy duše. K tomu je klíčové vědět, jak integrovat a nasměrovat energie.


Všichni jsme kouzelníci, protože všichni máme v moci projevit a manifestovat výsledky, které jsou v souladu s naší pravou vůlí, jen musíme zaměřit svoji energii na to, co je skutečně důležité, protože není čas plýtvat naší osobní silou na iluze, kolektivní strach a situace z minulosti, ale ukotvit se v nových životních zkušenostech, které si budujeme a které nemají nic společného s tím, kým jsme kdysi bývali.
Je čas tvořit, přinášet do popředí nové touhy. Čas znovuzrození, stejně jako to dělá příroda, protože všechno rodí nový způsob existence a my také. Měli bychom zůstat otevření a přijímat vše, co jsme vytvořili uvnitř během všech těch měsíců, a být trpěliví, protože vše už bylo dokonale zorganizované, a tak je potřeba mít jen víru a důvěru, že v Božském načasování vše, co má přijít do našeho života, v lehkosti a přirozenosti přijde.


V nekonečné lásce,
Natalia Alba
ZDROJ: www.starseedsoul.com
Sdíleno ve vědomí, že trpělivost je výsada mistrů a každý z nás má potenciál stát se mistrem vlastních myšlenek i emocí,
Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico