Portál Rovnodennosti 23.9.2022

datum 22. 9. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Tento týden vstupujeme na Portál Rovnodennosti. Rovnodennost 22./23. září (v závislosti na časovém pásmu) nastává při 0° Vah, což je znamení vyvážených vah, vyrovnávače protichůdných sil. Každoroční Brána Rovnodennosti přináší do pole vyrovnávací naladění.

Při studiu astrologie se má za to, že určité stupně mají větší význam. 0° je považován za silný a potentní stupeň kvůli silné povaze bytí na začátku znamení. Pro kardinální znamení Vah připadá mocný stupeň 0 na Podzimní Rovnodennost a začátek nového období. Je to událost nulového bodu v kosmickém měřítku.

Když se polarizace neutralizuje v energii nulového bodu, dosáhneme dokonalého klidu. Nikoli vlnění nebo chaotické vyrušení v poli, ale božská, klidná rovnováha. Je to povznášející. Brána čeká, až se shromáždíme a vstřebáme, upravíme a získáme tuto vnitřní rovnováhu. Portál Rovnodennosti Vah tohoto týdne poskytuje bezpečné útočiště, ticho mezi bouří, radost v přítomnosti. Je čas oslavovat ne to, co nás rozděluje, ale to, co nás spojuje.

Žijeme v zajímavé době! Svět prochází změnou operačních systémů. Na buněčné úrovni mění kvantové vědomí hnací sílu stvoření. Kvantová mysl již není ovládána lineárními mentálními konstrukty a hustotou času, ale otevírá se, expanduje a vstupuje do nové domény, větší perspektivy. Vyvíjíme se za hranice času a prvotních impulsů. Stáváme se božskými lidmi.

Ve starověké symbolice představuje trojúhelník mužství, falický symbol, hierarchický znak. Kruh symbolizuje ženství, yoni, věčný cyklus stvoření. V současné době dokončujeme dominantní pyramidální energetický systém, fungující směrem shora dolů a posouváme se do kruhového kolaborativního systému Nové Země.

Když se vnoříme do nového operačního systému, učíme se, jak probudit, vznítit a ovládnout sílu ženství, pravou mozkovou hemisféru a vnímavou povahu, která v ní dřímá. Podstata ženství vede tuto duchovní renesanci. Jsme tedy povoláni, abychom opustili veškerou hierarchickou kontrolu a konkurenci, abychom se mohli v lehkosti ponořit do vesmírného toku a plynulosti ženského principu. Když se odevzdáme esenci ženství v srdci, naplníme se přítomností duše, přijmeme život v kruhu, společenství, kolektivu ve vědomí jednoty.

Lovingly, Meg Benedicte

Copyright (c) 2022 Meg Benedicte

ZDROJ: https://quantumaccess.newearthcentral.com/

Sdíleno v úplné důvěře v každou cestu a v pozorování dokonalého propojení všech příběhů,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico