PORTÁL 11/11

datum 12. 11. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Milovaní,
Míříme do velmi harmonické pasáže. Portálu jednoty pro ty, kteří jsou připraveni zanechat více iluzí a začít cestu sebesyntézy. Cesty vědomé integrace, ve které již nesoudíme, ale přijímáme všechny jako rovné, abychom mohli být svědky z neutrální perspektivy všeho, co se odehrává v nás, a v naší lidské realitě, z perspektivy vyvinutější.


Kráčet cestou vědomí jednoty není snadná cesta. Sebesyntéza bytostí tím, že nejprve objímáme naše stíny, víme, kdo jsme kompletně, a přijímáme vše, co jsme dříve dělali, když jsme vlastnili nižší úroveň vědomí. Je to skrze bezpodmínečnou lásku a odpuštění vůči nám samým, abychom nejprve neutralizovali naše minulé nevědomé skutky.


Všichni jsme byli naprogramováni, abychom cítili vinu, vinu a jiné nižší pocity, které nás jen udržují nesvobodné a ve stavu oběti. Nicméně právě tehdy, když začínáme přebírat odpovědnost a jednat s naprostou integritou, jak cítíme a myslíme, začíná naše cesta jako sjednocené bytosti, protože nyní nemáme co ztratit, protože už nežijeme ve strachu a jsme připraveni čelit všemu, co přijde zpochybnit naše pevné rozhodnutí zaset Lásku.


Portál 11/11 je skvělým zdrojem rovnováhy, společně se všemi těmito planetárními energiemi, které se sdružují dohromady, zejména se zatměními, která jsme právě zažili a jejichž energie budou pokračovat následující měsíce. Všechny tyto události nám nabídnou pomoc, která nám pomůže vymanit se z toho, co nám v naší osobní evoluci už neslouží: z omezujících přesvědčení, starých programů a mnoha dalších mentálních konstrukcí, které jen živí naše lidské bludy, takže se můžeme začít posouvat vpřed, do harmonické včasnosti Nové Země, kde se můžeme sladit s nekonečnými možnostmi, které jsou tu pro nás, abychom se jimi zabývali a prožívali.


Portál 11/11 je sjednocující, spojující všechny energie dohromady, takže můžeme začít proces polarity a syntézy DNA, protože se obě doplňují. Sjednocující kódy, které nám pomohou rozluštit naši DNA a mnoho poselství, která tam byla zanechána, když jsme byli připraveni přijmout to, kým skutečně jsme, v přírodě.
Uzdravení a rehabilitace DNA je jen prvním krokem k dekódování veškeré moudrosti, síly a jedinečných schopností v naší DNA a to nám pomůže získat zpět naši autentickou podstatu a osobní poslání.
Průvodci nám nabízejí velký sjednocující nástroj, zvuk. Zvuk je pro nás velmi harmonický a uzdravující nástroj k dosažení vnitřního stavu míru a rovnováhy, které jsou pro nás potřebné k přijetí vyšších úrovní lásky. Je to posvátný nástroj, který nás přibližuje tomu, kým skutečně jsme, protože jsme světlo a světlo je zvuk, jako tomu bylo na počátku Stvoření, protože zvuk a světlo jsou první vyzařování Božího Pramene.
Je mnoho těch, kteří jsou stále ve fázi uzdravení, uzdravují své srdce z mnoha ran, které, jak žijeme, prožíváme. Zvuk vytváří ochrannou a uzdravující atmosféru, která nám pomůže, když procházíme touto chodbou zmatku a beznaděje, dokud neuvidíme světlo toho, kým jsme, opět přecházející do radostnějšího stavu bytí.


Univerzální krystal, který nám nabízí Průvodci, jak jsem dříve sdílel, je vzácný a vzácný: papagoitový krystal, jehož dobrým náhradníkem může být i Ajoitový krystal, který má podobné vlastnosti. Tento krystal je mocný sjednocovač, pro nás ukotvuje energie 11/11. Pomáhá nám nejprve otevřít portál naší duše, který sídlí v páté čakře a který nás zavede do božsky osvětlených uliček, abychom získali více vedení. Také nám umožňuje obnovit naše těla a odevzdat se, aby se v nás usadily uzdravující a harmonické energie.
Krystal, který nám pomůže vyrovnat se, a to na všech úrovních. Abychom však mohli vytvořit tuto vnitřní rovnováhu, musíme se nejprve odevzdat a přijmout všechny protichůdné pocity, myšlenky a esence, které v nás sídlí a které se často střetávají a způsobují odloučení.


Toto je velmi důležitá fáze, kdy přecházíme do Nového roku, protože nám je dána na celý rok možnost uzdravit se, a především harmonizovat naše těla a osobní realitu, takže nyní můžeme vstoupit do nového cyklu integrace moudrosti, s tímto novým sedmým univerzálním rokem 2023.
Jak budeme pokračovat v práci na jednotě, protože jako lidé to budeme mít vždy jako jednu z našich hlavních lekcí, naše těla mohou až příliš prožívat fyzické vjemy, v těch částech našich těl, kde je odloučení hluboce ukotveno.


Když se ujistíme, že nemáme žádný fyzický zdravotní stav, je životně důležité naslouchat a pracovat s našimi těly, energicky, protože nám ukazují, kde se tato fragmentace nahromadila, volají po nás, abychom uvolnili roky nevyřešené bolesti, zbavení se moci a mnoho dalších programů, které jsme nyní připraveni uvolnit.


Vaše osobní volba je začít milovat sebe sama, přijmout cestu jednoty, ve které organicky začneme jednat jako milující a vědomé suverénní bytosti, ve spojení se Všemi, jak to mělo být na začátku, pamatovat si, že to, co děláme sami sobě, děláme Všem.
Mějte požehnané 11/11 Milovaní!
Within Infinite Love,
Natalia Alba
starseedsoul.com

Překlad LINDAT https://lindat.mff.cuni.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico