Pole ovlivňování

datum 11. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Pole ovlivňování 1 – Strach

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v San Antonio, Texas,

11. července 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si vědom víc než kdy jindy, kdo je tady přítomen, kdo to sleduje, kdo to poslouchá (a čte). Zajímavé na nové době je, že existují energie, které jste neočekávali, energie koherence, pospolitosti a soudržnosti, které se na této planetě postupně objevují, zejména v tom, co se s vámi děje. Jsou to energie, které by se nikdy předtím neobjevily. Někteří to nazývají restartem. Je to restart, který není zrovna příjemný; něco z toho je smutné.

V následujících čtyřech channelinzích chci o něčem promluvit. Tento channeling je prvním z nich. Ti, kteří se k tomuto channelingu náhodou dostali, mohou říct: „Ach ne! Mohl bych zmeškat druhý, třetí nebo čtvrtý channeling, protože ti, kteří uslyší druhý, ani nevědí, kde byl ten první.“ Pokud jste jedním z těch lidí, kteří nemohli poslouchat ostatní channelingy v době, kdy je předávám, pak vám chci sdělit, že všechny čtyři channelingy si můžete poslechnout společně. Můj partner, právě v tuto chvíli, uzavřel dohodu, že je pro vás zveřejní na svých webových stránkách (www.kryon.com). Tam je můžete všechny najít a zdarma sledovat (v českém překladu na www.kryon.webnode.cz – pozn. překl.)

Drazí, rád bych, abyste si poslechli (nebo přečetli) všechny čtyři channelingy zároveň. Důvodem je to, že se spojí a vytvoří jeden nádherný scénář s překvapením na konci. Tento první channeling nazvu Pole ovlivňování člověka. Ve čtyřech channelinzích budeme mluvit o čtyřech atributech tohoto pole ovlivňování člověka.

Mluvíme o věcech, které jsou známy, ale přesto je mnoho lidí neuznává a nesouhlasí s nimi. Některé z těchto věcí jsou pro lidstvo tak intuitivní, že o nich lidé ani nechtějí slyšet. Mluvím o tom, co nemusí být nutně energetické pole, ale rozšíření vašeho lidského vědomí. Opravdu lze říci, že jde o rozšíření vědomí vaší biologie, vašeho mozku. A netýká se to jen lidstva. Vztahuje se také na jiné živé bytosti, svět zvířat i mimo něj. Podivili jste se někdy nad tím, jak jsou jiné bytosti, třeba buvoli nebo jiná zvířata ve volné přírodě, schopné vnímat nepřítele, ne čichem, ale určitým způsobem jej tušit a vycítit? Celé stádo pak změní směr a společně utíká pryč, jako kdyby zazněl nějaký signál nebo výstřel z pušky, i když k ničemu takovému nedošlo. Místo toho vycítili, co se děje, a všichni se společně dali do pohybu. Všechny bytosti napříč přírodou to mají a je to smysl pro přežití (instinkt). Lidé to nazývají „šestým smyslem“ a mnoho z vás si je vědomo, že existuje, ale často se stává spíše předmětem metafyziky než vědy. Přesto je to věda.

Pole existuje, je to vlivné vědomí, jakási anténa, pokud byste to tak chtěli nazvat, která obklopuje každého z vás. Uvedu příklady, které jsem použil už dříve. Jdete do divadla, posadíte se vedle nějakého člověka a pak vstanete a změníte místo. Přesednete si jinam, protože jste se z nějakého zvláštního důvodu cítili nepříjemně vedle osoby, ke které jste si původně přisedli. Vycítili jste určitou nevyváženost, nemoc nebo něco jiného, že váš instinkt přežití řekl: „Není to pro tebe správné. Ne teď, přesedni si.“ Jak to dokážete? Jak to změříte? Odpověď zní, že právě teď to prokazatelné a měřitelné není. A protože to nemůžete vidět, ani to nezměříte, stává se to tématem konverzace lidí, kteří se zabývají paranormálními jevy, a kteří jsou (pro některé) podivní. Tito podivíni budou považováni za nové vědce, protože jsou ve skutečnosti na správné cestě (stopě), že je to skutečné.

Existuje tolik druhů podobných věcí. Kolik z vás bylo na nějakém místě, kde jste jen seděli, jedli, možná čekali nebo něco dělali? A pak jste pocítili, že na vás někdo, možná zezadu, zírá. Pokud jste mohli, rozhlédli jste se kolem. A měli jste pravdu, někdo na vás zíral. Odkud to pochází? Jak se tomu říká? Co je to za mechanismus? Byli jste ovlivněni někým, kdo vás pozoroval zezadu. Jeho vědomí se propojilo s vaším polem, obě vaše pole se společně propojila a vy jste byli do jeho vědomí vtaženi. Něco se tady děje. Jaký je ten proces u člověka, který dokáže vnímat krystalickou mřížku? Vstupuje na (dávné) bitevní pole, které není označené, a má pocit, že se tam něco stalo. Krystalická mřížka tuto energii vysílá, ale jak je přijímána? Jaký je ten mechanismus, že přijímáte tuto energii? To je to pole. To je ten vliv, který jste vnímali, když jste vstoupili do bitevního pole, a něco jste cítili. To vás ovlivnilo, že? Pocítili jste tu energii, stejně jako energii toho, kdo sedí za vámi, kdo se na vás dívá nebo kdo sedí vedle vás v divadle.

Jak velké je toto pole? Dám vám příklad a vy namítnete: „No, to není úplně ten správný příklad.“ Ale ano, je. Už jsem předtím řekl, že dvojčata mohou vnímat energii mezi sebou, každé z nich, i když jsou na opačných stranách této planety. Když se jednomu z nich něco přihodí v jeho životě, zdá se, že ten druhý to cítí a zavolá mu. Nyní řeknete: „No, to není fér, protože sdílejí stejnou DNA.“ Co je fér, je toto. Říkám vám, že DNA má pole. V jejich případě je to pole rychlé. I ve vašem případě stále něco cítíte a přitom se to může odehrávat na druhé straně Země. Kvantová energie není nijak omezena. Tyto věci jsou velmi kontroverzní, ale existují. Jak se vypořádáte s něčím, co víte, že stále existuje a přesto to nikdo nechce připustit?

Kolem vás je pole ovlivnění, drazí, velké pole ovlivnění . Už jsme vám řekli, že funguje dvěma způsoby. Můžete se jím nechat ovlivnit a zároveň se na něm můžete podílet, přispívat do něj. Co tím myslím? Kolikrát jsem vám řekl, že vyrovnanost je nakažlivá? Když jste klidní, spokojení sami se sebou a nenecháte se pořád ovládat strachem, když jste zralou osobností, tak když tohle vše s sebou nesete, přitahujete tím lidi. Jsou k vám přitahováni. Jste tím, s kým mohou mluvit, jste tím, kdo je nebude soudit. Jste tím, u jehož nohou chtějí sedět a na chvíli se mohou také cítit vyrovnaní. Jsou pod vaším zralým vlivem, jejich pole a vaše pole.

Důvod, proč vám předávám tyto informace, a proč byste si všechny čtyři channelingy měli poslechnout (nebo přečíst), je ten, že tento channeling je základem všech čtyř. Je to proces, který budeme pokaždé přezkoumávat, ale ne tímto způsobem. Premisa: Každý člověk má pole vědomí, které je částečně kvantovým polem - což znamená, že jej nelze měřit - které vnímá věci a reaguje. Toto pole může pracovat v obou směrech. Můžete vnímat věci a také můžete vložit do pole něco, co si přejete. To může ovlivnit ostatní. Pochopili jste to? Vložíte něco do svého pole, které pak ovlivňuje ostatní, kteří mají také své vlivné pole. Takže když stojíte se skupinou lidí, jaký vliv na ně budete mít?

První ze čtyř atributů v této sérii channelingů nebude dlouhý, protože to je jeden z těch, jemuž byste měli dobře rozumět. Je nejvlivnější, protože je prvotní a týká se přežití. Je to jeden z těch, o kterých byste měli vědět, zkoumat a uvědomovat si jej, abyste věděli, o co jde. Nazývá se STRACH.

Strach má silný vliv na lidi. Pokud jsou kolem vás lidé, kteří se bojí, může to vyvolat strach i u vás a vy víte, že mám pravdu. To je premisa, dokonce se objevuje i u některých filmů. Pokud se v divadle nebo kině bojí dostatečný počet lidí, pak se bojí i všichni ostatní. Vědí, jak to funguje. Vědí, jak příběh ovlivní publikum. Víte, že mám pravdu. Ale kromě toho existují síly, které vás docela metodicky a záměrně chtějí děsit, aby vás přiměly dělat určité věci. Jedna z nich se v současnosti nazývá masmédia. Jsou to komerční média, stará média, která existují velmi dlouhou dobu. Není to žádné spiknutí, konspirace, drazí, dělají to ze zvyku. Dělají jen to, o čem vědí, že funguje. Pokud vás dostatečně vyděsí, zůstanete jim věrní jako jejich čtenáři nebo diváci a budete kupovat jejich produkty, aniž byste si uvědomili, že jejich morální povinností by mělo být neděsit vás, ale naopak uklidňovat. Masmédia, zejména zpravodajství, by vám měla poskytovat informace o současném dění, uklidňovat vás pravdivými zprávami a vytvářet zdravou rovnováhu mezi oběma.

Jednoho dne se objeví média, která už nebudou přinášet zpravodajství s provokující hudbou, beznadějí, sklíčeností a pesimismem, ale s pozitivním tónem. Budou předávat zprávy inteligentně a vyzrále – budou někým, komu důvěřujete. Taková budou nová média, takové bude nové zpravodajství. A až to zažijete, budete vědět, že jste měli co do činění s programovaným strachem. Vy, kteří hodně sledujíete média, zjišťujete, že se z toho opravdu necítíte dobře, že? Ale přesto vás k nim něco přitahuje, jste na nich závislí, protože je to vlivné pole, které vás ovlivňuje. Tohle je atribut číslo jedna a já vám to předávám, abyste věděli, že tu existuje. Teď, když víte, že tu existuje, co s tím můžete udělat? Nejprve si uvědomíte: „Tohle je něco, co mě programuje.“ A pak to poznáte podle toho, co to je: „Je to něco, co jsem nevytvořil. Ovlivňuje mě to způsobem, který ve mně nenavozuje dobrý pocit.“ A pak máte na výběr – přestaňte se na to dívat! Získávejte zprávy lepším způsobem, možná si je můžete přečíst, třeba z webových stránek. Můžete číst věci, které chcete číst, a můžete je přestat číst, když to bude vypadat, že se vás snaží ovlivnit svými předsudky strachu.

Strach je pouze jedním ze čtyř atributů. Ty další jsou velkolepé a jsou krásné. To budou atributy číslo dvě, tři a jako překvapení číslo čtyři. Co si můžete odnést z tohoto channelingu? Všichni víte, že strach funguje. Proč se cítíte tak, jak se cítíte, když slyšíte děsivé věci? Co to je? Je to to pole ovlivnění. Je to ten vliv, který si ukládáte do vědomí, a výsledek pak znáte. Víte, že mám pravdu, je to skutečné. Skutečné!

Jak byste si chtěli představit opak? Jak byste chtěli vidět, co to může udělat v nové energii, kam to bude směřovat v této nové energii, jak vy osobně to můžete ovlivnit? Projevuje se to tolika způsoby. Je to velmi skutečné, hmatatelné. Můžete se toho téměř dotknout, jak je to tak skutečné. Je to skutečné v přírodě. Je to skutečné ve vás. Rád bych, abyste si poslechli (a přečetli) následující channelingy s atributy číslo dvě, tři a čtyři. Toto je začátek pochopení toho, proč věci fungují tak, jak fungují. Takže až nadejde čas pro něco pozoruhodného, neobvyklého, nebude to pro vás vypadat, jako by to náhle spadlo z nebe. Bude to něco z vás, co je přirozené, srozumitelné a krásné a je součástí vašeho dědictví. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

zdroj: www. kryon.com - The Infuential Fields – 1 - MP3 – 15:22

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Pole ovlivňování 2 - Radost

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v San Antonio, Texas,

11. července 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhý channeling ze čtyř ze série Pole ovlivňování. Těm z vás, kteří jste neslyšeli (nečetli) první channeling, sdělujeme, že je k dispozici (stejně jako následující channelingy této série) na webových stránkách mého partnera (www.kryon.com, česky www.kryon.webnode.cz). Chtěl bych, abyste si poslechli (přečetli) všechny čtyři channelingy, protože jsou vzájemně propojeny a dávají dokonalý smysl. Neměli byste tedy poslouchat nebo číst jednotlivý channeling bez těch ostatních.

Mluvili jsme o lidském poli ovlivňování. Toto pole není něco jako například elektrické pole. Je to pole, jehož rozsah, velikost nelze definovat. Je to pole, které na vás má velice velký vliv, protože je navrženo jako pole přežití. Řekli jsme vám, že je mají i zvířata, která žijí na Zemi. Je to pole přežití, a proto jsou některé ze základních prvků přežití na prvním místě, jsou původní, primární. Člověk však vstupuje do nové energie, do hlubší nové energie: Do energie, ve které se člověk začíná rozvíjet ve svém vědomí a zralosti a posouvat na místo, kde se začíná vidět jinak. Začíná se vidět způsobem, který dává smysl, kdy lidé chtějí být odlišní a chtějí být s lidmi, kdy se lidé přestávají snažit podmanit si ty druhé nebo bojovat proti sobě, kde existuje soutok laskavosti, jak by se to dalo nazvat, který se začíná objevovat na této planetě jako skutečná jednota, která tu nikdy předtím neexistovala.

Ten proces je pomalý, drazí, velmi pomalý. Některým kulturám, které to nikdy neměly, to bude trvat mnohem déle. Kultury, které to měly a rozumějí tomu, které jsou otevřenější vůči sobě navzájem, se budou rozvíjet rychleji. Ale je do toho zapojena celá planeta. Je zapojena do té míry, že jednoho dne se na sebe všichni podíváte a setkání, která budete pořádat jako země, se budou velmi lišit. Všichni se zapojíte do tohoto pole ovlivňování. Toto pole ovlivňování, o kterém jsme vám začali vykládat, je to, co vás ovlivňuje věcmi kolem vás. Už jsme o některých z nich mluvili. Ze čtyř atributů, které budeme v těchto čtyřech channelinzích probírat, jsme začali s primárním a základním prvkem - STRACHEM. Strach je reakce. Je to reakce pro přežití, která vás přinutí zastavit se. Zachraňuje vám život. Je to tak hluboké, drazí, že dokonce cítíte, co přichází. Všichni jste se v podobných situacích ocitli už dřív. Vědci řeknou: „No, my tomu nerozumíme, ale viděli jsme, jak se lidé na chvíli zastaví, aby se nedostali do situace, ve které by mohl být ohrožen jejich život.“

Toto pole je zcela kvantové pole, protože je to pole, které vnímá další kvantové energie. Tyto další energie jsou většinou energie jiných lidských bytostí. Pole lidí se překrývají. Proto často mluvíme o specifických atributech, které jsou téměř nakažlivé. To znamená, že pokud jedna osoba vykazuje jeden z těchto rysů, má je také někdo jiný a bude je mít i někdo další, aniž by znal původní příčinu. Například osoba nebo skupina lidí se začne něčeho bát. Připojí se k nim další skupina. Okamžitě pocítí strach a jsou vyděšeni, i když nevědí proč. Vidíme to. Vidíte to ve svých kulturách. Vidíte to ve svých vládách. Vidíte, jak diktátoři vytvářejí strach a jak ti, kdo to pak rozsévají dál, se na tento strach mohou spolehnout. To je základní princip.

Nyní mi dovolte promluvit o dalším atributu, který je stejně nakažlivý. Nezapomeňte, že tato pole fungují dvěma způsoby. Můžete být ovlivňováni a můžete sami do těchto polí vložit věci, které ovlivňují ostatní. Ano, můžete použít strach k ovlivnění ostatních. Ale teď mluvíme o něčem větším než je strach. Strach je základní atribut, ale o něm teď nechceme mluvit. Začneme mluvit o rozvinutějším vědomí, o zralosti, laskavosti a dalších atributech, které se nyní začínají projevovat.

Koherence

Rád bych, abychom teď na chvíli obrátili list, to znamená, že na chvíli změníme téma. Některé ze studií, které se v současné době na této planetě provádějí, se týkají něčeho, co se nazývá koherence (soudržnost). Dovolte mi definovat koherenci. Koherence je propletení polí ovlivňování. Je to propletení pole ovlivňování. To znamená, drazí, že pokud je nějaké pole kolem vás něčím naplněno, vnímá to i jiná lidská bytost. A pak se stejný pocit objeví u té jiné osoby a pak u další, ještě další a ještě další. To je koherence.

Začíná se studovat individuální jev koherence, který jedinec může zažít sám v sobě. Ve skutečnosti však skutečná koherence existuje mezi člověkem a člověkem nebo dokonce mezi skupinami a skupinami a může to pokračovat dál. Studie ukázaly, že hlediště naplněné lidmi v koherenci s určitým atributem, může ovlivnit další lidi v hledišti, takže celé hlediště je naplněno určitým stejným atributem. Opět to vypadá, že na vzdálenosti nezáleží. Je to nakažlivá věc, protože ti, které to zasáhlo, plakali z pocitu laskavosti a radosti.

Vliv radosti

Pojďme si o tom promluvit. Druhý atribut je jedním z největších, nejužitečnějších a nejpraktičtějších atributů, které může člověk právě teď na této planetě mít. Je to vliv radosti. Vliv radosti. Ach, už jsme o tom tolikrát mluvili. Je to vnitřní dítě v každém z vás, které má, obsahuje a udržuje pocit, že je dítě, pokud se pro to rozhodnete. Pro většinu z vás je pocit být dítětem spojen s tím, že dítě nemá žádnou odpovědnost, žádné povinnosti. Jediná věc, která vás (jako dítě) zajímá, je, jak dlouho si můžete hrát, než vás rodiče zavolají domů, nebo co budete dělat, všechny tyto věci dohromady. Když se nebudete bavit, vymyslíte si spoluhráče, kteří si s vámi budou hrát a bavit se. Dítě je vždy připraveno hrát si. Dítě je vždy připraveno se smát. A pokud je dítě při hraní rušeno, může pak vykazovat nižší úroveň zralosti a rozpláče se, protože nerozumí tomu, co se děje. Dítě se však z toho zas rychle vzpamatuje a téměř okamžitě si začne zase hrát. Drazí, to je radost. To je nespoutaná radost. Vyrůstáte s tím. Víte, jak to vnímáte. Máte to.

Potom se postupem času přesunete do bodu, o kterém říkáte, že jste dospělí, a vnitřní dítě samozřejmě začíná mizet. Existují lidé, kteří mají tento pocit a také vám říkají, že tyto dětské věci by měly úplně zmizet a že jako dospělí byste měli být serióznější, brát život vážněji a převzít větší odpovědnost. Ve skutečnosti říkají: „No, moc se nechichotejte, moc se nesmějte.“ Drazí, to není ani intuitivní. Řeknu vám něco, co už jsme řekli dřív. Kdo se směje a chichotá, tak čím víc to dělá, tím víc ho to omlazuje. Říkám vám, že to zpomaluje hodiny stárnutí. Vytváří to chemii v onom stroji stárnutí, který se zmírňuje, přizpůsobuje, zpomaluje. Ti, kteří jsou radostní, drazí, jsou zdravější. Ti, kteří jsou radostní, jsou zdravější.

Chci vám sdělit, že radost je nakažlivá, stejně jako strach. Nyní, v měnící se energii na planetě, zjistíte, že radost je nakažlivější než strach. To znamená, že ti, kdo se hodně smějí a jsou radostní, ovlivní také ostatní, kteří nejsou. Představte si na okamžik, že byste mohli ovlivnit ostatní lidi kolem sebe do té míry, že jen pár minut s vámi změní jejich postoj k životu. Dokážete si něco takového představit, že prostě jen kráčíte s radostí? Jak vypadá člověk, jenž kráčí po světě s radostí? Není to člověk, který se pořád chichotá. Je to člověk, který je spokojený s tím, co vidí před sebou, což je úplně stejné jako to, co vy vidíte před sebou. Je to o tom, co se bude dít dál. Je to o dnešku. O tom, co se děje kolem vás. Vidíte na něm, že se cítí v pohodě a má radost ze života, bez ohledu na to, jaký je. To je zralost a je to nakažlivé.

Když má nějaký člověk problémy nebo má strach nebo trpí úzkostí a tráví čas s jinou osobou, která tohle nemá, přestože může být ve stejné životní situaci, pak je to přitažlivé. Pak se úzkostný člověk podívá na tuto osobu a řekne: „Co to máš, co nemůžu mít, co nemám, nebo čemu nerozumím?“ To je pak příležitost pro vás otevřít se a vyprávět jim o Bohu uvnitř. Nebo třeba, že máte život naplněný radostí, protože si vzpomínáte na své dětství, vyzvedáváte si je z paměti své DNA, ze své Akáši, do svého vlastního života a každý den to v sobě oživujete. Nemusíte být dětinští, abyste to dokázali. Jen se na to rozpomínáte, protože jste tím žili. Víte, jaké to je být šťastný, jaké to je být radostný. Nejde o předstírané emoce, protože si to uvědomujete, uvědomujete si to na základě zvyku ve svém mozku. Čím více to děláte, tím více váš mozek, vaše vědomí se každý den vydá na toto místo. Víte, jde o přežití. Chápete to? Pokud je pole ovlivňování člověka zaměřeno na přežití, co mu nejvíce pomáhá přežít a zůstat co nejzdravější právě teď? RADOST. Už jste o tom někdy přemýšleli?

Smějící se mnich

Existuje video, které vám popíšu. Nazveme jej Smějící se mnich. (Video "Laughing Monk" si můžete shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=Lakg26y2nhg – pozn. překl.) Jde o muže oblečeného jako mnich, který nastoupí do vagonu metra v rušném městě a nikoho v metru nezná. Jak metro projíždí stanicí za stanicí, mnich se začne smát. Je v tom obzvláště dobrý, skoro jako kdyby poslouchal nějakého komika nebo se mu v jeho životě dělo něco zábavného a tak se směje a směje. Lidé v metru, kteří jsou obvykle k smrti unavení a nezajímají se o nic jiného než o příští zastávku nebo přemýšlejí o svých ubohých životech, jsou zaskočeni. Brzy se však začnou pochechtávat. Nejprve se smějí jemu, co je to za bláznivého muže. Ale brzy se smějí spolu s ním. Když pak mnich vystupoval na konečné, všichni v celém to vagonu metra se smáli, až se za břicho popadali, a smáli se ještě i během vystupování. Neměli ponětí, proč se smějí. Jak vystupovali, viděli ho, jak míří na opačnou stranu, aby to zopakoval při zpáteční jízdě.

Kolik lidí se toho dne dotkl, aniž by cokoli řekl, tím, že začal řekněme s něčím podivným a co se změnilo v něco nepochopitelného, ale radostného. Radost je nakažlivá. Smích je nakažlivý a zachraňuje životy, i se zdraví začne zlepšovat. Tohle je pole ovlivňování člověka, které se znovu a znovu prokazuje. Když se jeden směje, smějí se mnozí. Když někdo rozsvítí světlo, mnozí to vidí. Je to přežití v této zralejší době, v době, kdy člověk začíná trochu chápat to, co je důležité v energii, podporující něco nového.

Mám ještě dva atributy a zítra je představím. Jeden bude zřejmý, druhý až tak zřejmý nebude. Je čas na změnu a toto pole ovlivňování se stane něčím, co jste neočekávali. Řeknu vám toho víc, ale tady je to, co chci, abyste pochopili. Toto kvantové pole, toto pole ovlivňování, je vaše a je dostupné. Jediné, co musíte udělat, je cítit je, vyhledávat a vytvářet je.

Co děláte pro sebe, uvidí ostatní a budou to přijímat, ba ještě víc, budou to chtít. Je úkolem staré duše vytvořit zralé pole klidu a míru pro ostatní kolem vás, aby měli radost, porozumění a lepší život. Nemá to nic společného s evangelizací (hlásáním vaší pravdy) nebo s tím, co se stane poté, až zemřete, že? Je to praktické, drazí. To je to, co vás učíme, abyste dnes jako lidé mohli žít lepší život na této planetě, jež prochází velkými změnami. To je to poselství, které přinášíme.

A tak to je.

Kryon

zdroj: www. kryon.com - The Influential Fields – 2 - MP3 – 21:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Pole ovlivňování 3 - Láska

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v San Antonio, Texas,

12. července 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je třetí channeling ze čtyř týkající se pole ovlivňování člověka. Pokud jste neslyšeli (a nečetli) první a druhý, ale zejména ten první, pak to, o čem a proč o tom budeme mluvit, vám může připadat jako záhada. V prvé řadě jde o znalosti, kdy jsme vám pověděli, že stejně jako všechna zvířata na planetě, i vy máte jako lidé šestý smysl a že tento šestý smysl souvisí s vaším přežitím. Věda to těžko definuje, ale psychologové vědí, že existuje. Ukazuje se po celou dobu a my jsme vám dali příklady, jak to funguje. Důvodem, proč to představujeme a proč o tom mluvíme, je to, že se to začíná měnit. Veškerý život má do jisté míry tento šestý smysl, ale nyní se vědomí rozvíjejícího se lidstva zvyšuje a začíná jej nejen chápat, ale také jej používat.

Jak jsme již řekli, toto pole ovlivňování funguje dvěma směry. Věci vás mohou ovlivňovat a dělají to stále, a naopak, i vy můžete svým vědomím přinášet do pole věci, které mohou ovlivnit ostatní. Může to vyznít jako ovládání a, drazí, využívá se to pro ovládání. Ti, kteří to v minulosti využívali, věděli, jak strach může ovládat skupiny lidí a jak se strach zdánlivě šíří. Jak jsme již uvedli, strach je primárním atributem instinktu pro přežití, ale často se používá a může používat proti vám těmi, kteří vás chtějí manipulovat a vyděsit. V předchozích channelinzích jsme vám také řekli, že strach vás může ochromit a bránit vám v jakémkoli pokroku vaší spirituality nebo dokonce v myšlení vyššího vědomí. To je prvotní atribut.

Včera jsme hovořili o atributech, které nejsou prvotní, o atributech, které začínají být vnímány jako úžasný druh „nakažlivé“ informace nebo atmosféry vědomí, kterou jste vložili do těchto mřížek, do těchto polí, pokud to chcete takto nazvat. Vidíte, jsou kvantové a pak je můžete použít ke zlepšení lidí kolem vás, lidstva jako takového obecně. Není to ani tak o tom, využívat to, jako o tom, stát se tím. Tím míníme, že vysoké vědomí lidí, vysoké vědomí člověka, je vždy to, co je okamžitě vnímáno a bráno za dobré. Už jsme to řekli dříve a nyní to rozšíříme.

Mistři, kteří kráčeli po Zemi, věděli o tomto poli ovlivňování. Jak tak kráčeli, jejich vědomí bylo čistá láska. A v tomto vědomí, v tomto poli, se lidé zastavovali a jen zírali. Když Mistři procházeli vesnicemi, lidé odložili to, co zrovna dělali a prostě je jen následovali. Už jste o tom někdy přemýšleli? Mistři nesli kvantové pole tak velké, že nezáleželo na tom, jak daleko byl člověk. Lidé přicházeli z dálky, jen aby s nimi pobyli, aniž by věděli proč. Mluvili jsme o tom, že i zvířata jim seděla u nohou. Co ta zvířata cítila? Vidíte, ona také mají vlivné pole. Lidé přicházeli, posadili se, poslouchali, byli klidní a spokojení.

Drazí, toto je třetí atribut, o kterém chceme mluvit. Je to LÁSKA. Mohli byste říct: „Dobře, ale jak může být láska prvotním instinktem?“ Je prvotním instinktem. To opravdu je, jen se prostě nepoužívá. Už jsem o tom mluvil dříve. Matko, jaké bylo tvé vědomí, co se stalo s tvým srdcem, když ses poprvé podívala na své dítě a ono otevřelo oči a podívalo se na tebe. Pamatuješ si to? Zapiš si to. Jaká byla tvoje reakce? Odpovíte: „Nemohu to zapsat, neexistují slova, která by dokázala popsat tyto emoce a pocity!“ Řeknu vám jednu věc, oba jste to vnímali. Láska matky zasahuje do pole jejího dítěte. Batole roste a nikdy na ni nezapomíná. Nikdy na ni nezapomene, tak velký vliv tato láska má. Výchova dítěte ženou je polem ovlivňování, ve kterém se to dítě učí, poslouchá a ví.

Vliv lásky je jedním z největších vlivů celého lidstva, větší než radost. A víte, že mám pravdu. Přesahuje mnohem dál, netýká se jen jedné osoby, dítěte nebo matky. Pomyslete na lásku, kterou byste měli ke zvířeti. Otázka: Cítí zvíře vaši lásku? Je zvíře ovlivněno vaší láskou? Každý z vás, kdo milujete nějaké zvíře, ví, že odpověď zní ano. Je pak zvíře schopné vnímat, co promítáte do svého vlivného pole? A odpověď zní ano. Vy, kteří máte zvířata, vidíte, jak se to může i zneužívat, kdy vlivné pole zvířete může být trénováno takovým způsobem, že zvíře má kvůli prožitým zážitkům strach z lidí.

Toto je vlivné pole. Není to jednoduchá biologie. Někteří by řekli: „No, něco se děje dost často a pak se to změní“. Je to víc než to. Láska je vlivným, mocným nástrojem mezi lidmi, od člověka k člověku. Možná jste byli někdy v kině na nějakém milostném příběhu. A v tomto milostném příběhu jste viděli, jak se dva lidé drží stranou od sebe nebo že jeden nechápe toho druhého. Pak se však něco stane, abyste si uvědomili, že oba jsou do sebe velmi zamilovaní. Nikdy to neprohlásí, nedokáží to a zadržují to v sobě až do určitého okamžiku ve filmu, kdy si oba uvědomí, že vůči sobě cítí to samé. Seděli jste (v tom kině) hodinu nebo hodinu a půl a přáli si, aby se od sebe nikdy neoddělili. A teď to přijde! Poprvé se dotknou. Dívají se jeden druhému do očí a uvědomují si, že jejich náklonnost je vzájemná. A pak začnou téct slzy. Ženy pláčou a muži předstírají, že se jich to nedotklo. (Kryon se usmívá.) O čem to tady je? Scénárista a herci na plátně vás vtáhli do pole ovlivňování lásky. Rozumíte tomu? Přesahuje to psychologickou odezvu, drazí. Když se dva lidé zamilují, je to tajemství, mystérium. Dokonce ani psychologové nevědí, proč je v tu chvíli chemie těla vyšinutá, zmatená. A to je! Ocitli se ve změněném stavu, zapomínají určité věci, dělají podivné věci a říkají neobvyklé věci, protože jsou zamilovaní. Chemie těla reaguje na vliv velké události srdce. Je to víc než jen mozek nebo psychologie. Láska je jedním z nejsilnějších vlivů, které člověk může mít, vyzařovat nebo cítit. Právě jsem vám řekl, že to mění chemii. Co kdybyste pocítili lásku od jiné skupiny lidí? Pokud vám chybí sebevědomí, sebeúcta, vědomí vlastní hodnoty a najednou jste nuceni vstoupit do skupiny cizích lidí, nejdřív byste tam vůbec nechtěli jít, ale pak byste si uvědomili, že vás nechtějí zranit, ublížit vám, ale naopak, že vás milují. To by vás změnilo, změnilo by to vaše tělo, změnilo by to vaši strukturu. Změnilo by to váš život.

Co kdyby se jedna lidská kultura najednou probudila a řekla o jiné kultuře: „Miluji je, opravdu je miluji. Miluji způsob, jakým pracují a jakým se prezentují.“ Najednou byste měli dvě kultury, které by se milovaly. Myslíte si, že by to mohlo změnit planetu? Tohle je to pole ovlivňování. Něco vám řeknu. Hvězdné matky pocházely z planety lásky, kde tato láska byla tak silná a vládla tak silně a mocně, že tato planeta měla vliv na jiné planety. Až tak daleko může láska dosahovat, tak veliká je. Dokážete si to představit?

Můj partner byl v Indii a zažil tam jednu zkušenost, kterou to uzavřu. Bylo mu horko a cítil se nepohodlně. Byli venku na slunci a šli se projít. Cestovali, prohlíželi si památky. V Indii je toho hodně k vidění. Ale opravdu nebyl připraven na to, co se stalo pak. On a jeho skupina cestovatelů hledali útočiště v chrámu sikhů. Poté, co si sundali boty, vešli do tohoto chrámu a posadili se. Tam zjistili, že v chrámu je jedna osoba. Byl to sikh, který to tam měl na starosti, který měl pověst Mistra. Možná byl více než Mistrem, celý život studoval jejich filozofii vyrovnanosti a lásky. Poté byl pověřen, aby se staral o záležitosti v chrámu. Byl tam jen tento muž. Můj partner a celá jeho skupina cestovatelů se posadili a už se jim nechtělo vstávat. Nechtělo se jim vstávat, protože se v té chvíli cítili tak pohodlně, tak spokojeni a tak milováni, ne jen oním mužem, ale Vším-co-je. Byl to stejný pocit, jaký prožívali ti, kdo následovali Mistry. Bylo to pole ovlivňování, které vytvořil nejen ten chrám, ale i ten jeden muž, který to tam měl na starosti.

Je něco takového možné, že byste mohli změnit lidi tím, co vložíte do svého pole? Že byste mohli otevřít oči a nevidět kritiku, ale lásku ke každé osobě, na kterou se díváte, bez ohledu na to, kdo to je, co představuje, nebo co máte nebo nemáte společného nebo jaké problémy jste spolu řešili? Že byste viděli, že v jejich duši leží láska Boha, Ducha, Stvořitele, kterou s nimi máte společnou bez ohledu na to, jaké jsou mezi vámi rozdíly? To by byl váš přístup, postoj, ať byste byli kdekoli. Pokud by to tak bylo, byli byste Mistry.

Tak mocná a vlivná je láska. Je to třetí z vlivných atributů, které jsem chtěl probrat. Vypadá to, že je absolutně nejsilnější, a to také je. Ale atribut číslo čtyři, kterým se budeme zabývat příště, je tím, který neočekáváte. Je silný? Ano. Ale je to víc než to. Zachraňuje život. Je funkční. A je součástí vašeho vývoje, který teprve přichází. Vrátím se. A tak to je.

Kryon

zdroj: www. kryon.com - The Infuential Fields – 3 - MP3 – 17:03

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Pole ovlivňování 4 - Innate

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem v San Antonio, Texas,

12. července 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling ze čtyř. Tématem je pole ovlivňování člověka a jeho atributy. Už dva dny mluvíme o poli ovlivňování. Mluvili jsme o nejvyšších atributech, které máte, které vás ovlivňují nebo které můžete vložit do pole - věci, které pak uklidní ostatní. Čtvrtý atribut, o kterém dnes budeme mluvit, je jiný. Není to nic nového, ale je to jiné. Není to to, co očekáváte. Teď se to však přidává do hry s tím, co se bude dít s mou prací od nynějška. Je to něco, co přibude navíc k tomu všemu, co můj partner dělá. Bude to něco nového. Můj partnere, chci, abys teď zpomalil. Jedná se o pokročilé informace. Někteří kvůli tomu budou kroutit očima. Ale prosím, zůstaňte se mnou, dokud vám tyto věci nepředstavím. Chci, aby byly logické a zároveň rozšířily vaše obzory.

Ve vaší DNA existuje pole, drazí. Je to něco, co není dobře známo, obecně známé, uznávané nebo odhalené, s výjimkou těch, kteří jsou nyní připraveni na to, že jim to bude odhaleno. Toto pole vaší DNA je zodpovědné téměř za všechno chemické ve vašem těle. Od dne vašeho početí až do současnosti určuje toto pole vaší DNA účinnost toho, jak fungujete. Toto pole vycházející z vaší DNA je více než vlivné, jak uvidíte za okamžik. Je spojeno s vědomím jako všechno ostatní a je kvantové. Pokračuj pomalu, můj partnere.

Regenerace

Chci promluvit o něčem, čemu lékařská věda vůbec nerozumí: REGENERACI. Vaše lidské tělo se regeneruje. Když se podíváte na to, co věda věděla před několika lety a co si uvědomuje dnes, vidíte něco, co neočekávala. Všechno se regeneruje. Před několika lety řekli: „No, ne všechno se regeneruje. Existují určité typy buněk, které se neregenerují.Bylo to proto, že si mysleli, že regenerace je lineární. A pak začali objevovat, že kupodivu se vaše játra regenerují rychleji než jiné věci. Mimochodem, regenerují se i ty buňky, o kterých jste si mysleli, že se vůbec neregenerují. Prostě se jen regenerují pomaleji, ale všechno se regeneruje.

Pokud se vše regeneruje, proč pak existuje smrt? Nedávalo by smysl, že byste se neustále sami obnovovali, znovu, znovu, znovu a znovu? Proč byste měli stárnout? Okolo vaší DNA je pole, drazí, které je spojeno s vědomím, které řídí vaši regeneraci a mnoho dalších věcí. Ještě jsem jej nepojmenoval, ale až to udělám, pochopíte. Proč stárnete? Protože regenerace je dysfunkční, není to dokonalá regenerace. Věděli jste, že kdyby vaše tělo mělo vyšší vědomí, měli byste vyšší střední délku života? Věděli jste to? Nikdo si to dosud nikdy nespojil. Říkají, že chemie je chemie, spiritualita je spiritualita, a nemůžete je zaměňovat. Nezaměňuji je, jen říkám, že jsou spolu spojené, vzájemně se drží za ruce. Od chvíle početí do současnosti je toto pole kolem vaší DNA spojeno s vaším vědomím, kam vaše DNA směřuje a kam směřujete vy, kam směřuje vaše chemie a jak se regenerujete.

Chtěl bych vám dát hádanku. Když se podíváte na jiné formy života na této planetě, všimli jste si něčeho? Jedna z těchto forem života se regeneruje tak dobře, že jí mohou znovu dorůst končetiny. Věděli jste to, že? Nevadí vám, že jste na vrcholu evolučního řetězce a nemůžete si znovu nechat dorůst končetinu, zatímco obojživelník může? Je tu něco, co vám chybí. Uvědomujete si, že můžete regenerovat svaly, kůži a všechny věci, které potřebujete, všechny nervy, všechny věci, které potřebujete k tomu, aby vám dorostla končetina, ale nedokážete to.

A co tohle? Když je mícha přerušena, nervový svazek CHCE srůst dohromady. Chce se regenerovat. Každý nerv má adresu a ví, kde jsou ostatní nervy. Ví, co bylo přerušeno. Věděli jste, že existuje chemie, která se ve skutečnosti doslova vyřítí na scénu a brání nervům, aby společně srostly? Prozkoumejte to. Je to jedno z velkých tajemství přerušení míchy. Proč společně nesrostou?

Souvisí to s polem - za chvíli je pojmenuji - které regeneruje a řídí rychlost a rozsah regenerace a také kontroluje, zda jste dost inteligentní, znalí toho, co se týká chemie vašeho těla, aby vám znovu dorostla končetina. „Kryone, počkej chvilku! Říkáš nám, že jednoho dne budeme mít tu schopnost, aby nám znovu dorostla končetina?“ Dovolte mi na to odpovědět následovně. Vezměte největšího Mistra, kterého si dokážete představit, nejvyššího z nejvyšších, toho, kdo kráčel po Zemi, toho největšího Mistra. Kdyby ztratil ruku, mohl by si ji nechat znovu narůst? Přemýšlíte o tom? Vaše odpověď by mohla znít: „Věřím, že ano, mohl by si znovu nechat dorůst tu končetinu, ruku nebo cokoli jiného.“ A pak byste se zeptali: „Proč?“ A odpověděli byste: „Protože byl spojen s vědomím Stvořitele. Byl to Mistr.“ Vysvětlím vám ten rozdíl. Protože tento člověk měl kolem své DNA pole, které pracovalo na 80 %, a tím mohl biochemicky nechat tuto končetinu znovu narůst.

A říkám vám následující. Dochází k vývoji něčeho ve vašem těle, o čem víte a co jste pojmenovali. Je to inteligentní tělo, říká se mu INNATE. (Kryon se směje) To jste nečekali, že? Ach ano, probrali jsme téma strach, radost a lásku. A teď máme innate. Co se teď začíná dít, je to, že innate začne růst ve své inteligenci způsobem, jaký jste vůbec, ale vůbec neočekávali.

Nemoc

Pojďme si chvíli promluvit o nemoci. Dovolte mi, abych vám představil obraz nefunkčního systému, který nefunguje dobře, možná jen na 30 %, protože toto pole kolem vaší DNA brzdí zbytek příběhu. Čeká, až se vyvine vyšší vědomí, které obklopí celou vaši duši, pole merkaby, kdy všechno začne fungovat lépe. To je ten vliv, drazí. Poslechněte si tohle. Virus vstupuje do těla a tělo virus rozpozná nebo ne. Existují buď protilátky a bílé krvinky, vše, co jste zkoumali, chemie toho všeho, která jej rozpozná nebo ne. Pokud jej chemie nerozpozná, virus převezme vedení. Můžete postupně virus studovat, zjišťovat, co to je a vyvíjet protilátky a všechny tyto věci, ale mezitím vás virus může zabít. Co je to za systém?

Dovolte mi, abych vám položil otázku. Do vašeho domu se vloupá zloděj. Co uděláte? Že byste oslovili lupiče, abyste zjistili, zda ho znáte? (Kryon se směje). A řeknete: „Ne, neznám vás. Volám o pomoc.“ Nedávalo by větší smysl, kdyby tělo rozpoznalo vetřelce, bez ohledu na to, co to je, a řeklo: „Nepatříš sem. Vypadni odsud!“ Něco vám řeknu. Takto by to mělo fungovat. Myšlenka, že tělo musí vyvinout chemii, díky které budete imunní, je nefunkční. Právě teď to prožíváte. Tělo je navrženo tak, aby bylo velmi inteligentní, super inteligentní, inteligentnější, než si dokážete představit. Může takové být, protože používá procesy, o kterých nemáte tušení, že dokáže provádět. To je toto pole kolem každé části vaší DNA, každé molekuly vaší DNA. Bilióny a biliony z nich dohromady tvoří pole, které je inteligentním tělem. Innate se právě chystá startovat.

Rakovina

Na rakovině je smutné to, že je vyléčitelná, aniž byste museli chodit do nemocnice. Je dobře vyléčitelná u člověka s vysokou úrovní vědomí, který ví, kdo je, který netrpí nedostatkem sebeúcty a který skutečně ví, kdo je. Dovolte mi, abych vám řekl, jak to může fungovat. Rakovina není virus, sestává z živých buněk. Rakovina předstírá, že je vše v pořádku, takže tělo ji nemusí nutně rozpoznat, jako kdyby to byl virus. Tělo po ní nejde protilátkami a bílými krvinkami, ne tak, jak by reagovalo u nakažlivé nemoci. Rakovina mlčí, roste uvnitř a předstírá, že je v pořádku. Roste na dalších orgánech a říká: „No, jsem v pořádku, protože se tady schovávám.“

Chci vám sdělit, co je vaše tělo schopné dokázat. Pamatujete si, jak jsem řekl, že dokáže rozpoznat něco, co tam nepatří? Tělo je navrženo tak, aby rakovinu rozpoznalo. Chci, abyste se na něco připravili. Tělo začne ukazovat nový proces, který dokáže vytvořit a který jste nikdy předtím neviděli, jak začne růst vědomí. Existují už takové případy, které vyvolávají otázky, nad kterými si vědci lámou hlavu: „Jak se to stalo? Jak to bylo provedeno?Tělo má ve svém arzenálu nástrojů vždy schopnost vyhladovět jakoukoli rakovinu. Rakovina je živá, musí se živit. Pokud ji tělo dokáže rozpoznat a nedovolí jí jíst, řekne: „Dnes nedostaneš žádnou glukózu.“ To by ji mohlo rychle zabít. A to také může. Tato schopnost existuje v tomto poli. Není teď jen ještě dost dobře vidět. Rakovina nebude vyléčena, prostě přestane existovat, drazí. Tělo jí nedovolí existovat.

To je pole, které znáte a které jste opakovaně viděli. Nevěděli jste, co to je. Nevěřili jste tomu. Je to pole, které reaguje na homeopatii. Jak jinak lze vysvětlit, že když máte tinkturu, která je příliš chemicky naředěná na to, aby vyvolala nějakou reakci, a přesto tělo okamžitě reaguje na instrukce? Kolem vaší DNA je pole, které je inteligentní, které má co do činění s vaším stárnutím, s vaší regenerací, se vším tím, co by mohl Mistr udělat.

Viděli jste to. Ach, viděli jste to. Žena leží v nemocnici s rakovinou ve IV. stadiu. Chystá se podstoupit další operaci, která jí jen prodlouží její život, ale nezachrání jej. Už má za sebou dvě jiné operace. Leží tam a najednou se něco stane. Pokud se zeptáte pacientů, kteří to zažili, pokaždé vám řeknou: Měl jsem nesmírný, ohromný pocit zdraví a pohody, který pronikl celým mým tělem. A než jsem měl být operován, lékaři provedli několik závěrečných vyšetření. Odebrali mi krev a řekli: „Počkejte chvilku, při testech došlo k nějakým chybám v měření. Provedeme vyšetření znovu.“ A pak lékaři zjistí, že rakovina je pryč, ne úplně pryč, ale natolik, aby tu ženu mohli přemístit do jiného pokoje a zjistit, že rakovina umírá. O dva nebo tři dny později je rakovina úplně pryč, jako by tam nikdy nebyla. Má to svůj název: spontánní remise. Možná to nebylo spontánní, ale stalo se to tak rychle, jak tělo dokázalo zabít rakovinu, vyhladovět ji. Viděli jste to. Přemýšleli jste někdy o tom, co to je? Nebo jste to jen nazvali zázrakem a šli dál, děkovali andělům a pokračovali dál? Místo toho byste mohli říci:Co když možná, jen možná, je v těle něco, co tímto způsobem funguje?

Je to innate. Je to inteligentní innate. Toto je název tohoto malého pole, které toho dělá tolik, aby vás udržovalo naživu po generace a generace. Vaše tělo je navrženo tak, aby žilo stovky let, stovky let! O tom je regenerace, aby umožnila dorůstat končetinám a zůstat na této planetě. Proč by měla být regenerace nefunkční? Je to proto, že vědomí ještě není dostatečně vysoké. A kvůli tomu, drazí, jsem tady, abych vám ukázal a sdělil, že se to ve vás začíná měnit a podal vám o tom důkaz. Žena, která čeká, aby mohla vystoupit na pódium, aby se objevila před mnoha lidmi a aby se jí dotkl léčitel víry, zažije přesně to samé díky své víře ve vysoké vědomí představované v duchovním aktu. Její tělo se uzdraví přímo tam před tisíci lidmi. Takto to funguje, drazí.

Kruh dvanácti

Pojďte se mnou, drazí, jen na chvíli, představím vás kruhu dvanácti, kde vytvoříme pole ovlivnění, které vaše innate pozná, pokud to dovolíte. Procesem bude povolení. Kruh dvanácti bude kruhem zlepšení, posílení, které vaše innate rozpozná, uvidí a řekne: „Konečně!

Je to místo, kde můžete sedět týden co týden, pokud si to budete přát, a budete cítit a vnímat léčivou energii, která je ve vašem těle, probuzení pole uvnitř vás v tomto kruhu dvanácti, které vám umožní spontánní remisi, vidět ji nebo ne, nebo z ní mít kousek nebo část, ať už s tím vaše tělo udělá cokoli. Vy všichni jste natolik rozdílní. Na jaké úrovni je vaše sebeuvědomění, vaše sebehodnota? Na jaké úrovni je vaše vědomí? Na tom nezáleží, protože až se zapojíte do kruhu dvanácti, začnete tyto věci cítit. Pošimrá to pole vaší innate, které mluví k vaší buněčné struktuře. Toto pole sjednocené s Duchem, je připraveno k uzdravování na této planetě, jaké jste nikdy předtím neviděli. Toto je začátek, protože jakmile si uvědomíte, jakmile to pocítíte, budete vědět, že to můžete udělat sami. Ale pro začátek jsem řekl svému partnerovi, aby vytvořil časové termíny, kdy byste mohli sedět v tomto poli, vylepšeném poli a mít tak příležitost pro vaše tělo, aby vyhladovělo rakovinu, aby se zbavilo této nemoci, pokud to tak má být. Proto jsem tady. Prošli jste rok 2012. Byl jsem tu, abych vám řekl o posunu, což jsem udělal. Teď začneme s něčím jiným, s vylepšením, které pomůže všem těm z vás, kteří chtějí přijít, usednout, vnímat a pobýt v kruhu dvanácti.

Všechno, co jsem vám řekl, je skutečné. Je tu a začíná se odhalovat mnoha lidem na této planetě. Tohle je jen část. Lidstvo se jednoho dne osvobodí od nemocí, které máte dnes. Bude mít tělo, které nedovolí vstoupit ničemu, co do něj nepatří. Než se tedy rozloučím, chtěl bych se vás zeptat: Co právě teď nepatří do vašeho vědomí? Čeho se bojíte? Co nepatří k radostnému člověku, co nepatří k člověku čistému a stvořenému podle Jeho obrazu? Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

Kryon

zdroj: www. kryon.com - The Influential Fields – 4 - MP3 – 15:02

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico