Pole božského rozměru

views 1 415 datum 31. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Najděte si klidné prostředí a vychutnejte si řádky tohoto textu. Nechte proudit skrze sebe světlo a prožijte okamžiky napojení a pravdy.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Světlo Vědomí otevřelo hvězdný kruh na temeni hlavy jako kotouč žhavého slunce. Jeho paprsky se odrážejí ve vlasech, kterými proletěl nebeský vítr. Světelné vodopády odlesků slunce tečou kolem hlavy do všech stran. Prolévají svojí září chrám těla v Poznání briliantových korálků Pravdy. Neuvěřitelně silné přílivy Božích vláken Zdroje magneticky přitahuje kruh slunce nad hlavou. Ryzoucí kov zlata Pravdy o nebeském božství v nás, plyne tiše nadpozemským místem třpytivé záře korunky světelné bytosti ve spojení s hvězdami, sluncem i všemi andělskými světy. Ovinutý vlnami vírů božského Vědomí jednoduše "víš". Vylévej veškerou tmavou hmotu z těla, dokud neuvidíš srdce nebe na hladině života. Vodopády Vědomí prolévají hurikánem světla křišťálové spoje mozku s různou intenzitou proudů, jaké jsi schopen přijmout. Ponechej volnost procesu osvícení nitra a vpustit Mír i Blaženost do všech královských tepen života. Oživují srdce dechem přílivů Lásky, které otevírají zřivou Perlu k horoucímu nadšení tvoření a jasnosti novým vizím v celém Bytí. Zrodil se pohled všeobsáhlým zrakem Boha. Nadechni se rodící se jarní vůně s bohatou přitékající boží šťávou mízy do natékajících pupenů osvětlené vodopádem peříček Naděje a Víry ve šťastný život v Pozemském Ráji. Slunce zasvitne teplem paprsků v divokém letu květinového tance k rozevření vrstvených sukýnek lístků hýčkaných rozmanitostí. Inteligenci mozku prozářilo světlo oslňující záře, které tě zcela prostoupilo, jako sloup Kristova Vědomí. Vstoupil jsi do informačního pole božského rozměru. Vidíš jeho otisk všude kolem sebe, kam dohlédne zřivý zrak. Hluboké očistné víry v místě krční čakry energeticky souzní se středem kotouče slunce nad hlavou v kruhu osvícení nadpozemsky znějících tónů. Hluboké modré jezero andělského projevu hlasu odráží ve svých vodách zrcadlo slunce královského božího života. Jeho vibrace zjemní vlny na hladině, ztiší slova a nadnášejí tichounký hlas křídel, nesoucích tóny písní zvonků radosti spolu s křišťálovými perličkami Vědomí Boha. Přímo ve středu slunce ryzí zářící koule nad hlavou spojené se skenerem čistého srdce se jeho zvon chvěje štěstím a záblesky světel andělského souznění. Žij pouze svoje prožité, skutečné lidské city, abys upřímně sdílel pochopená slova s posvátnou lehkostí. Jen tím se neřítíš bezhlavě po neprobádané cestě převzatých teorií do bažin a nestojíš stále na stejném místě. Jsi účasten ohromnému prolévání čistých řek v těle v cestě k sobě samotnému. Ušel jsi dlouhou cestu. Kotva Tvých hlubokých snů se stává s každým nádechem kapiček rozprostřeného božího dechu skutečností a pokladem Pozemského štěstí. Zasel jsi semínko Naděje osvíceného života, zalévej ho láskou. Prošel jsi hlubokou mlhou údolím, ale někde uvnitř stále roste pocit uhnízděných perel nekonečných darů do vínku, z nichž máme všichni společný tón hýčkaný v duze života - probudit Naději, zapálit Boží touhu lidských snů a proměnit ji ve světelnou krásu. Přinášíme z božího světa zralost naplněné číše Poznání. Rozezněné struny královského dechu procházejí přímou cestou k Tobě právě v tomto okamžiku. Naslouchej, naladíš se na andělské tóny a jejich pohlazením zakotvíš v přístavu voňavé duše.

Autorka: Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021