POKRAČUJTE DÁL..

datum 27. 6. 2014

Letním slunovratem 21.6. nastává nový směr. Země je přiblížena přeměně. Mnoho Světla začíná proudit na planetu Zemi, ne ve vlnách jak se dělo doposud ale budou to přímo tryskající energie Světla. Ten kdo je připravený, kdo svým vědomím vibruje výše, tyto nádherné, světelné energie pocítí celým svým srdcem. Kdežto ti nepřipravení, tím nádherným Světlem budou aspoň "pošimráni", aby pocítili, že se něco děje. Mělo by je to navést k jejich srdci. Nastane tak vetší fáze probouzení, lidí co ještě stále žijí v nevědomosti. Ale to neznamená, že nebudete dál pokračovat ve svém poslání. Právě naopak, pokračujte, vaše Světlo je potřebné. Světlo krom lásky představuje i vědění. Proto pokračujte dál i vědění. Jak jste duchovně rostli, nastal u vás posun vědomí a skrze tento posun se také i dostáváte k informacím, které jsou přímo ve vás, uložené ve vaší DNA. Vaše světelné tělo obsahuje kódy a u mnohých z vás aktivace kódů už proběhla. Jste Světlo vysvobozené ze hmoty.

Všichni jste nyní povoláni, víc než kdy v jiné dny. Ukazujte cestu těm kdož jsou v chaosu, ve strachu a zmateni, protože staré programy už nefungují. Předávejte jim moudra, inspirujte je. Nasměrujte je ke světu Jednoty – reality, kterou utvoří svými pozitivními myšlenkami. Jste pro vzestup potřební, nevzdávejte to !

PŘIŠLI JSTE Z RŮZNÝCH ROVIN VĚDOMÍ

Ano, čeká nás ještě mnoho práce v navyšování energií, nejen na sobě samých, ale především kolektivní prací. Až ve skutečné spolupráci, soudružnosti, v propojeností našich srdcí, utvoříme ty zásadní změny ve společnosti. Není to jako "nějakým mávnutím kouzelného proutku a je hotovo.. že se už bez nějakého přičinění a s lehkostí ocitneme na Nové Zemi.

Přišli jste sem z různých rovin vědomí, a tak není ani udivující, že se na internetu objevují nepřesné a také i nepravdivé informace. Je tedy pochopitelné, že veškeré channelované zprávy se od sebe liší. tj. že jsou nám předkládány různé podoby probíhajícího vzestupu. Je vkládán chaos i do informačních zdrojů. Bytosti Světla nám nic nepředloží na stříbrném podnose, vše si musíme vydobýt vlastní silou. Temná strana má zas dovoleno pokoušet, a tak k nám od ní chodí informace překroucené, ovládající naši mysl, podvodné, lhavé. Prostě, jejím úkolem je vnášet zmatek do lidských duší. Proto je potřebné veškeré informace v sobě správně roztřídit, zpracovat. Transformace je proces na delší trať. A vývoj lidstva probíhá postupně. Jsme vesmírem stále prověřováni, jak na tom jsme se svými energiemi. Ano, ukaž člověče co je v tobě za sílu, nesejdeš ze své cesty?

Naše společnost si musí ze všeho nejdřív utvořit správné podmínky pro sjednocování - práci kolektivního vědomí. Potom si můžeme s klidem v srdci říct, že všichni vzestoupí do té dlouho očekávané páté dimenze ! Až bude utvořena dostatečná intenzita Světla na Zemi a všechna práce bude hotova, pocítíte to svým srdcem. Pořád má smysl pokračovat i když přijde nějaká krize, a jak praví jedno staré čínské přísloví: "Krize je šance" a tak ta šance, přátelé, tady pořád je.

Světlem a láskou vám žehnám Pleja..

Zdroj článku: Pleja Světlo Krystal, https://www.facebook.com/pleja.kristal?fref=ts
20.6.2014

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico